Nedělní ohlášky: 15/9/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Ludmily darovali na kostel 10 350 Kč. Nemocní darovali 7 700 Kč. Ročník 1949 daroval 4 500 Kč. A dar 2 500 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať! § Tento týden se budou zapisovat úmysly živých jubilantů na poslední čtvrtletí roku. § Tuto sobotu nebude biblická hodina před nedělí. § Poslední víkend v září (27. – 29. 9.) bude Třídenní Modlitby matek. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 11 Horní Němčí – oznámení: · Ludmily z Horního Němčí darovali na kostel 2 000 Kč. Další dar na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! · Tento týden se budou zapisovat úmysly živých jubilantů na poslední čtvrtletí roku. · Zítra se začíná … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 1/9/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Nyní v úterý 3. září 2019 se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusů je ve 12 hodin ze zastávky u fary. Zasedací pořádek je na nástěnce před kostelem. § Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele. Všechny děti 1. ročníku by měly přihlášky dostat ve škole od své třídní učitelky. Vyplněné přihlášky dávejte do schránky na faře. 1., 2., 4, 8. a 9. třídu bude učit paní katechetka Ludmila Gregůrková z Hradčovic, která začíná učit ve čtvrtek 12. 10. 2019. 3. třídu bude učit P. Petr Hofírek a první hodina bude ve středu 11. 9. 2019. … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 25/8/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka 17 450 Kč. Ročník 1955 daroval na kostel 1000 Kč. Ročník 1934 daroval 500 Kč. Dary 2 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Příští neděli v 10,30 hodin bude mše svatá za děti, rodiče a učitele. Děti přijmou požehnání a rád požehnám také aktovky (především prvňáčků). § Od září bude v Uherském Brodě nedělní večerní mše svatá ve farním kostele. Změna je spojena s příchodem řeholních sester do kláštera. § Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele. Vyplněné přihlášky dávejte do schránky na faře. Přesný rozvrh náboženství se bude domlouvat tento týden. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 8 Horní Němčí – … Čtěte celý příspěvek ….