Nedělní ohlášky: 23/10/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 19 320 Kč. Dar ročníku 1951: 500 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať! § Protože jedeme v pondělí s otcem děkanem k arcibiskupovi, nemá v pondělí náboženství 8. a 9. třída. § Protože ještě máme říjen (měsíc posvátného růžence) budeme se ve středu přede mší svatou od 18 hodin s dětmi modlit růženec. Mše svatá pak bude zvláště pro děti a rodiče a při ní bude zpívat malá scholička. Děti ze scholičky prosíme, aby přišly v 17,30 hodin na zkoušku na faru! § Protože je v pátek státní svátek (podzimní prázdniny), tak se spolčo dětí přesouvá na další pátek, tj. 4. 11. 2016. Horní Němčí – oznámení: § Sbírka na kapli … Čtěte celý příspěvek ….

Velké spolčo 5.10. 2016

Dneska jsme měli téma „duchovní trénink“. Začali jsme úryvkem 1Tm 4,6 – „Cvičení těla je užitečné…avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.“ Nejdřív jsme se přesvědčili, jak je trénink důležitý tím, že kluci se snažili navléct nit na jehlu a holky si zkusily co nejdýl vydržet v poloze „plank“. Byla to srandovní podívaná. Poté následovala debata na dané téma. Vykládali jsme si, co posiluje naše tělo a k čemu to vede, ale také, co posiluje naši mysl a vztah k Bohu. Vznikla z toho bouřlivá debata, kde se chtěl každý vyjádřit…no, zas až tak žhavé to nebylo, ale i tak se mi líbilo, na co všechno děti přišly. Nakonec jsme si zahráli hru s názvem MYOCYTY (kterou … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 2/10/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na opravy kostela: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída. (Bohužel někteří sedmáci mají zájmové semináře a je těžké pro ně najít jeden stejný čas. Zvažuji, že by měli hodinu samostatně. Uvidíme po tomto pondělí.) § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Zvu všechny děti, především třeťáky. § Ve středu 5. října bude velké spolčo pro starší děti od 17 hodin ve farní dvoraně. § Znovu připomínáme, že každý čtvrtek v 17 hodin je malá scholička. Připomeňte to svým dětem a vnoučatům. § Na první pátek je adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 25/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 21 400 Kč. Ostatní dary: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída. § Protože je příští neděli Růžencová pouť v Uherském Brodě, bude jen ranní mše svatá v 7,30 hodin. Druhá mše svatá bude v sobotu večer s nedělní platností. Jste srdečně zváni do Brodu na hlavní mši svatou v 10,30 hodin. § Pěší poutníci s otcem Petrem na Růžencovou pouť odchází od kostela v 7 hodin. Zpátky bychom jeli autobusem s krojovanými. Odjezd autobusu na pouť pro krojované bude v 9:10 hodin ze zastávky u kostela. § Úmysly na mše svaté můžete dávat vzadu v kostele do připravené krabice. § V … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 11/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Ode dneška do pátku vždy v 19,15 hodin je společná modlitba novény před slavností biřmování. Přijďte se modlit s biřmovanci a za biřmovance. Zvláště pak kmotři, rodiče a prarodiče biřmovanců. Modlitbu za biřmovance máte také ve Farním listu. § Příležitost ke zpovědi před biřmováním bude v pondělí, středu a pátek vždy od 17,45 hodin. V pátek od 19,30 hodin bude zpovídat více kněží. Kromě biřmovanců a kmotrů vyzývám ke zpovědi také jejich příbuzné. § Nemocní darovali na opravy 6 300 Kč. Poutníci na Svatý Hostýn darovali na kostel 2 600 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí začíná učit náboženství sestra Milada a ve středu otec Petr. § V úterý v … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 4/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka byla 17 870 Kč. Modlitby matek darovali na kostel 1 300 Kč. Ročník 1961 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať! § Ve čtvrtek a v pátek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné. § Pavlína Bobčíková a Erika Uhrová vás děti – holky u kluci – zvou na první setkání malé scholičky, která bude tento čtvrtek od 17 hodin ve farní dvoraně. § V pátek od 14 do 15 hodin je Eucharistická hodina. § V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování. § Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele nebo ke stažení na webu farnosti. … Čtěte celý příspěvek ….

Světové setkání mládeže mýma očima

To, že se budou konat světové dny mládeže s papežem v Krakově, jsem věděla už dávno, ale myšlenka, že bych na setkání jela, mně napadla až při častém poslouchání české hymny setkání, do které jsem se při prvním poslechu zamilovala. Společně se známými s Dolního Němčí jsem poslala přihlášku na 3 dny a vlastně ani nevěděla, co všechno tam zažiji. Ani trochu jsem netušila, co od takového setkání mládeže mám očekávat. V pátek jsme vyjížděli autem ve 3 hodiny ráno, abychom tam stihli nastávající program. Když jsme přijeli na místo, potkávali jsme mladé i starší lidi a já pochopila, že každý, kdo se cítí mladý duchem, se může setkání zúčastnit. V ten den večer se konala křížová cesta, ale největší … Čtěte celý příspěvek ….