Nedělní ohlášky: 26/5/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 15 700 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať také za dary, které dáváte vzadu do pokladničky na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § V úterý v 18 hodin bude pobožnost za příznivé počasí a úrodu s procesím do polí a u kaple sv. Anny bude májová pobožnost. Sejdeme u kříže na dolním konci. § Rok se svatými – ve středu si připomene sv. Zdislavu a večerní mše svatá bude ze slavnosti Nanebevstoupení Páně. § V pátek začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého. § V sobotu od 14 hodin je Dětský … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 19/5/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Sbírka na křesťanská média: 16 000 Kč. Dar ročníku 1932 na kostel: 1 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 600 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. § Rok se svatými – ve středu začíná novéna ke sv. Zdislavě. § Ve Farním listu je výzva našich biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. Můžete přispět příští neděli do pokladničky, která bude vzadu v kostele. § Stále se hledají pomocníci na Dětský den, který bude v sobotu 1. června. Ozvěte se Martině Smetanové. Setkání dobrovolníků je v pondělí … Čtěte celý příspěvek ….