Nedělní ohlášky: 23/9/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka na koberec: 37 000 Kč. Dar 1 000 Kč na 6. zastavení křížové cesty. Dar 500 Kč na křížovou cestu. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V úterý je odjezd autobusu na Hostýn ve 12 hodin ze zastávky u kostela. Teple se oblečte, protože má být chladno. § V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše zvláště pro děti. Především zvu 7. – 9. třídu. Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky. § Tento týden se modlíme v rámci Roku se svatými novénu ke svatému Václavu. § Tento týden můžete dávat své úmysly na mši svatou (poslední čtvrtletí tohoto roku) do krabice vzadu v … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 16/9/2018

Dolní Němčí – oznámení: · Ludmily darovaly na kostel 11 880 Kč. Dar 3 000 Kč na restaurování 9. zastavení křížové cesty. Ostatní dary 6 000 Kč na restaurování křížové cesty. Pán Bůh zaplať! · Ve farním listu je rozvrh hodin náboženství. Do prvních hodin nepřišly všechny děti, prosím, připomeňte to doma, aby přišly a pokud neodevzdaly přihlášku, tak aby ji vzaly do hodiny. · Milé děti, v úterý je již Misijní Klubko v 17 hodin ve farní dvoraně. Na Misijní den do Chocně budeme tvořit z šípků, jeřabin, rakytníku a jiných podzimních bobul. Kdo máte možnost, přineste je sebou do Klubka. · Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Především zvu 4. – 6. třídu. · Ve čtvrtek … Čtěte celý příspěvek ….