Nedělní ohlášky: 2/10/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na opravy kostela: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída. (Bohužel někteří sedmáci mají zájmové semináře a je těžké pro ně najít jeden stejný čas. Zvažuji, že by měli hodinu samostatně. Uvidíme po tomto pondělí.) § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Zvu všechny děti, především třeťáky. § Ve středu 5. října bude velké spolčo pro starší děti od 17 hodin ve farní dvoraně. § Znovu připomínáme, že každý čtvrtek v 17 hodin je malá scholička. Připomeňte to svým dětem a vnoučatům. § Na první pátek je adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 25/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka: 21 400 Kč. Ostatní dary: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída. § Protože je příští neděli Růžencová pouť v Uherském Brodě, bude jen ranní mše svatá v 7,30 hodin. Druhá mše svatá bude v sobotu večer s nedělní platností. Jste srdečně zváni do Brodu na hlavní mši svatou v 10,30 hodin. § Pěší poutníci s otcem Petrem na Růžencovou pouť odchází od kostela v 7 hodin. Zpátky bychom jeli autobusem s krojovanými. Odjezd autobusu na pouť pro krojované bude v 9:10 hodin ze zastávky u kostela. § Úmysly na mše svaté můžete dávat vzadu v kostele do připravené krabice. § V … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 11/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Ode dneška do pátku vždy v 19,15 hodin je společná modlitba novény před slavností biřmování. Přijďte se modlit s biřmovanci a za biřmovance. Zvláště pak kmotři, rodiče a prarodiče biřmovanců. Modlitbu za biřmovance máte také ve Farním listu. § Příležitost ke zpovědi před biřmováním bude v pondělí, středu a pátek vždy od 17,45 hodin. V pátek od 19,30 hodin bude zpovídat více kněží. Kromě biřmovanců a kmotrů vyzývám ke zpovědi také jejich příbuzné. § Nemocní darovali na opravy 6 300 Kč. Poutníci na Svatý Hostýn darovali na kostel 2 600 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí začíná učit náboženství sestra Milada a ve středu otec Petr. § V úterý v … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 4/9/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Měsíční sbírka byla 17 870 Kč. Modlitby matek darovali na kostel 1 300 Kč. Ročník 1961 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať! § Ve čtvrtek a v pátek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné. § Pavlína Bobčíková a Erika Uhrová vás děti – holky u kluci – zvou na první setkání malé scholičky, která bude tento čtvrtek od 17 hodin ve farní dvoraně. § V pátek od 14 do 15 hodin je Eucharistická hodina. § V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování. § Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele nebo ke stažení na webu farnosti. … Čtěte celý příspěvek ….

Světové setkání mládeže mýma očima

To, že se budou konat světové dny mládeže s papežem v Krakově, jsem věděla už dávno, ale myšlenka, že bych na setkání jela, mně napadla až při častém poslouchání české hymny setkání, do které jsem se při prvním poslechu zamilovala. Společně se známými s Dolního Němčí jsem poslala přihlášku na 3 dny a vlastně ani nevěděla, co všechno tam zažiji. Ani trochu jsem netušila, co od takového setkání mládeže mám očekávat. V pátek jsme vyjížděli autem ve 3 hodiny ráno, abychom tam stihli nastávající program. Když jsme přijeli na místo, potkávali jsme mladé i starší lidi a já pochopila, že každý, kdo se cítí mladý duchem, se může setkání zúčastnit. V ten den večer se konala křížová cesta, ale největší … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 26/6/2016

DOLNÍ NĚMČÍ § Padesátníci darovali na opravy kostela 10 000 Kč. Petrové a Pavlové darovali: 1 000 Kč. Ročník 1932 daroval 500 Kč. Ročník 1935 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 6 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve středu je závěrečná mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Přijďte poděkovat Bohu za uplynulý školní rok a poprosit ho o ochranu během prázdnin. § Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek od 9:30 hodin navštívím nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní. § Na první pátek je adorace od 9 hodin. Zapište se, prosím, do adorační služby vzadu v kostele. Od … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 19/6/2016

Dolní Němčí – oznámení: § Antonínové a Antonie darovali na kostel 7 400 Kč. Ludmila a Radek Kadlčkovi darovali na opravy 20 000 Kč. Ostatní dary: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať! § V pondělí má jednu hodinu náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída. § V pondělí v 16 hodin je pohřeb paní Marie Cmolové, proto již nebude večerní mše. § Toto úterý 21.6. se starší děti můžou těšit opět na Velké spolčo. Tentokrát už v 17 hodin a sejdeme se rovnou na hasičce. Vemte sebou i kamarády, budem hrát hru, na kterou je potřeba více dětí. Těší se na vás Kája. § Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. § Příští víkend je třídenní … Čtěte celý příspěvek ….