Nedělní ohlášky: 25/6/2017

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes v neděli v 19 hodin je v kostele třetí setkání Třídenní Modlitby matek. § Dar ročníku 1945: 500 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve středu je závěrečná mše svatá pro děti a rodiče v tomto školním roce. Přijede i sestra Milada, se kterou se rozloučíme, protože odjíždí do Estonska. Děti všech tříd, přijďte na tuto mši svatou. Přede mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření zvláště pro děti před prázdninami od 17:45 hodin. § Na první sobotu je mariánská pobožnost v 6:45 hodin a mše svatá v 7:30 hodin. § V sobotu má úklid skupina č. 3 Horní Němčí – oznámení: § Dar na kostel: 3 000 Kč. Pán … Čtěte celý příspěvek ….

„MISIJNÍ VELEHRAD“ – PROSBA O POMOC

Milí farníci, naše netradiční cukrárna s tolika pomocníky, oslovila ředitele Papežských misijních děl ČR, a proto nás poprosil o pomoc na národní pouti na Velehradě 4. 7. odpoledne a 5. 7. dopoledne tak na 2-3 hodiny. Jednalo by se o rozdávání misijních perníčků. Maminky a děti, které jste pomáhaly v naší netradiční cukrárně, můžete tak opět pomoci dětem v misiích, ale oslovujeme samozřejmě i všechny ostatní. Kdo byste se mohli zapojit a chystáte se na velehradskou pouť, přihlaste se na faře. Dále prosíme farnice, které by mohly napéct tyto perníčky, aby se také přihlásily na faře. Perníky je potřeba přinést do středy 28. června, aby se mohly zabalit. Děti, které byste chtěly opět udělat radost a pomoct dětem v misiích … Čtěte celý příspěvek ….

PODĚKOVÁNÍ ZA DĚTSKÝ DEN

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem pomocníkům dětského dne. Moc si Vaší pomoci vážím, protože jen málo lidí udělá něco navíc pro druhé a kdy mu stačí jen jediná odměna, rozzářené oči dětí, které hladí na duší. VELKÉ DÍK VÁM VŠEM I DĚTEM, které přišly oslavit svůj svátek. Nemohu opomenout poděkovat hasičům, kteří spolu s naší farností dětský den pořádají a poskytují zázemí dětskému dnu. Děkuji taky obecnímu úřadu a všem sponzorů za jejich podporu, bez které by dětský den nemohl proběhnout. Myslím, že i letos se dětský den vydařil. Na všech zúčastněných byly vidět spokojené tváře. Na to jak to na dětském dnu vypadalo se můžete podívat na webu farnosti. http://www.farnosti.g6.cz/?p=56830 Ještě jednou velké dík všem.    Martina Smetanová