Nedělní ohlášky: 18/3/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin povede křížovou cestu manželé. § Josefové darovali na kostel 6 600 Kč. Dar ročníku 1933: 700 Kč. Ostatní dary: 1000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Ve středu povedou křížovou cestu v 17 hodin děti 1. stupně. Mše svatá je zvláště pro děti. Přijďte.  § Ve čtvrtek v 17 hodin je malá scholička na faře. § Ve čtvrtek v 18,30 hodin je ve farní dvoraně poslední hodina postní večerní školy. Budeme mluvit o zbývajících svátostech. § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné před velikonočními svátky. § Třídenní Modlitby matek: pátek po mši svaté; sobota ve 14 hodin a v neděli po křížové cestě. Přijďte se modlit … Čtěte celý příspěvek ….

Pozvánka na Triduum

Společenství Modliteb Matek DN Vás zve na březnové Triduum ve dnech 23-25.3.2018 v našem farním kostele v Dolním Němčí. V pátek začínáme po večerní mši, v sobotu pokračujeme ve 14.00 a v neděli ukončíme Triduum po křížové cestě. Přijďte společně prožít modlitby za naše rodiny a prosby, které Bůh vyslyšlí.

Nedělní ohlášky: 11/3/2018

Dolní Němčí – oznámení: § Dnes odpoledne ve 14 hodin povede křížovou cestu hnutí Modlitby matek. § Při misijní cukrárně se vybralo 26 765 Kč. Peníze pomohou dětem s nemocí AIDS. Při misijním jarmarku se vybralo 4 700 Kč. Tyto peníze pomohou dětem v Tanzánii. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! § Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do misijní cukrárny. Jsme moc rádi a vážíme si každých pomocných rukou. Ve farním listu najde děkovný dopis národního ředitele Papežských misijních děl. § V pondělí přede mší svatou je Fatimská mariánská pobožnost. § Misijní klubko zve všechny farníky na misijní křížovou cestu, která se koná v úterý 17.30 hodin v kostele. § Ve středu povede křížovou … Čtěte celý příspěvek ….