Nedělní ohlášky: 26/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · V pondělí, středu a pátek je mše svatá v 17,30 hodin. V úterý v 9 hodin je mše svatá v kapli charitního domu. Sice není zapsaná ve Farním listu, ale bude. Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště 7. – 9. třída). Na první sobotu ráno je mše svatá v 7,30 hodin a přede mší svatou od 6,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost. Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin budou farnosti představeny děti, které letos půjdou k 1. svatému přijímání. · Měsíční sbírka byla 15 600 Kč. Pán Bůh zaplať! · V pátek 31.ledna 2020 je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. § V sobotu má … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 19/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · Tříkrálová sbírka v našem děkanátu byla ukončena a spočítána. V letošním ročníku jsme vybrali 1 509 214 Kč – o více jak 60 tis více než minulý rok. Jako poděkování koledníkům a vedoucím skupinek připravila Charita bruslení v pátek 31.1. v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. Děkujeme i těm, kdo přispěli do sbírky finančně nebo modlitbou a podporují takto charitní dílo. Tříkrálová sbírka příští rok bude v Dolním Němčí v sobotu 9. 1. 2021. · Misijní Klubko zve děti na malý karneval v úterý 21. 1. v 17 hodin do farní dvorany. · Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 4. – 6. třída). · Již tuto sobotu se … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 12/1/2020

Dolní Němčí – oznámení: · Jubilanti manželé Dufkovi darovali na renovaci křížové cesty 10 000 Kč. Další dar na renovaci 1 000 Kč. A dary na opravu kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! · Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 3. třída). · Misijní Klubko zve děti na malý karneval v úterý 21. 1. v 17 hodin do farní dvorany. · Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela. · O víkendu 24. – 26. 1. 2020 bude Třídenní Modlitby matek. · Cestovní kancelář Veligradtour nám nabízí možný termín na velkou farní pouť od pondělí 15. 6. do čtvrtka 18. 6. 2020. Tentokrát bychom putovali po jižní části naší republiky. Přesný program by se … Čtěte celý příspěvek ….