Nedělní ohlášky: 10/11/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dary nemocných na kostel: 9 500 Kč. Anežky darovaly 2 800 Kč. Ročník 1940 daroval 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať § Ve středu 13. 11. je v 16,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost a mše svatá je pro děti (zvláště zvu 3. třídu). § Aktivity pro biřmovance následující týden: V pátek v 19 hodin biblická hodina na faře a příští neděli katecheze při mši svaté v 10,30 hodin. § 22. – 23. listopadu by se měla v Uherském Brodě konat duchovní obnova pro mládež s P. Markem Orko Váchou. Ale zatím je přihlášeno málo účastníků. Pokud by do 15. listopadu nebylo přihlášených více jak 20, tak se obnova nebude konat, a to by byla velká … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 3/11/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dary 3 500 Kč na opravy kostela. Pán Bůh zaplať § Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště zvu 1. a 2. třídu). § Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné. § V sobotu není ranní mše svatá. § V sobotu v 17,30 hodin je beseda ve farní dvoraně s Markétou Debroise, která letos v létě byla 3 týdny v Kongu. Spontánní svědectví, které napsala při odletu z Afriky, si můžete přečíst níže. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 18 Horní Němčí – oznámení: · Dary na kostel 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať