Nedělní ohlášky: 14/7/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Dary na kostel 4 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § Rok se svatými – ve čtvrtek začíná novéna ke sv. Anně, která symbolicky uzavírá celý rok, kdy jsme se více setkávali se svatými našeho chrámu. § Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. (Na konci srpna nebo začátkem září se bude obkládat hlavní schodiště před kostelem.) § Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. § Prosím, pamatujte v modlitbách na děti a vedoucí, které jsou tento týden na farním táboře. § Pouť ke sv. Anně je v neděli 28. července 2019. § Farní pouť na sv. Antonínek je v neděli 4. srpna 2019 v 15 hodin. § V sobotu má úklid … Čtěte celý příspěvek ….

Nedělní ohlášky: 7/7/2019

Dolní Němčí – oznámení: § Ročník 1969 daroval na kostel 9 000 Kč. Ročník 1931 daroval 300 Kč. Ročník 1939 daroval 500 Kč. Tetičky darovali na renovaci křížové cesty 2 000 Kč. Další dary na renovaci křížové cesty: 2 500 Kč. Ostatní dary: 9 500 Kč. Pán Bůh zaplať! § V sobotu 13. července je přede mší svatou od 6:45 hodin Fatimská mariánská pobožnost. § Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. § Charita během prázdnin vyhlašuje sbírku školních potřeb. Více informací na plakátku. § V sobotu má úklid kostela skupina č. 1 Horní Němčí – oznámení: · Tento týden nebude v týdnu mše svatá. · Charita během prázdnin vyhlašuje sbírku školních potřeb. Více informací na plakátku.