TRIDUUM 27. – 29. 1. 2017

Pátek 27.1.2017

Symbolem byly střepy porcelánu, které jsme my maminky přinášely ke kříži Pánu Ježíši. Prosily jsme o odpuštění našich vin, našich rozbitých vztahů v rodině, mezi manžely, sourozenci, vztahů s rodiči, mezi lidmi, ve světě a vztahu s Bohem. Vše, co nás trápí, jsme Mu odevzdaly a On nás naplnil odpouštějící Láskou.

Páteční Zamyšlení – modlíme se za své hříchy

Páteční triduum, které jsme připravovaly tentokrát se symbolem střepů  porcelánu se  mi  jasně vybavilo,  jak  křehké a rozbité  můžou být  např. vztahy v rodině, mezi manžely, sourozenci, příbuznými, přáteli, mezi lidmi, ve světě a co víc  ve vztahu k Bohu. Jakých hříchů se dopouštíme a vzdalujeme se tak od Boží lásky. Jak je pak těžce sbíráme, skládáme a slepujeme. V pátek kdy Pán Ježíš zemřel na  kříži za naše hříchy jsme přicházely k němu a prosily jsme : Pane Ježíši, Kriste, Synu Boha živého, smiluj se nade mnou hříšnou. Tu  důvěru,  lásku a naprostou odevzdanost,  kterou k němu máme nám pomáhá,  abychom znovu a znovu vstaly, když padáme poprvé, podesáté, po sté, podává nám ruku, znovu nás pozvedá a vybízí k nové naději, k novému začátku. Bůh nás miluje, uvědomujeme si to?  I v těch nejtěžších chvílích našeho života nemáme ztrácet naději a nechat se vést.  Měly bychom si to připomínat každý den.(Erika U.)

Sobota 28.1.2017

Symbolem byl obraz Božího milosrdenství. Prosily jsme za odpuštění vin těm, kteří nám ublížili, nebo kteří ublížili našim dětem. Naše rozžaté svíce kolem obrazu Božího milosrdenství znamenaly, že důvěřujeme Bohu, že On může věci změnit, může všem odpustit a všechny lidi zahrnout Božím milosrdenstvím.

Sobotní Zamyšlení – Odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili nám a naším dětem

Celé to odpoledne jsem vnímala velké Boží milosrdenství a lásku, kterou jsem nutně potřebovala předat dál v modlitbě za ty, kteří nějakým způsobem ublížili nám a naším dětem.  Cítila jsem jak všechno to zlé obětovat právě za jejich obrácení a odpustit. Je to osvobozující především pro nás. Když jsme zapalovaly svíčky  a přinášely před obraz  Božího milosrdenství , rozjímaly a prosily o tu sílu odpustit. Přibližujeme se takto k Panně Marii, která právě v tuto sobotu vyprošovala milost i pro nás, která také prožívala bolest a možná i hněv, když zabili jejího syna. Modlila se za jejich odpuštění a obrácení srdcí.(Erika U.)

Neděle 29.1.2017

Má být ještě více slavnostnější než běžná neděle. Je vyvrcholením tridua, kdy Pánu Bohu děkujeme za vše, co pro nás vykonal a chválíme Ho za vše, co nám dal. My jsme děkovaly za dar mateřství. Symbolem byl obraz mateřství – Ježíšek v náruči Panny Marie. K obrazu jsme přinášely hořící svíce jako díkuvzdání za mateřství.  To, že jsme se staly matkami, nebylo samozřejmostí, byl to dar od Pána Boha. Za něj jsme děkovaly a chválili Ho.

Nedělení zamyšlení – Chválíme a děkujeme za všechno,  co učinil v našem životě – za dary a milosti

Mé srdce bylo plné  radosti, úsměvů , chvály a díků tomu,  který nás obdarovává.  To, co je pro nás tak automatické , co bereme jako samozřejmost je pro nás tím největším  darem .  Před obrazem Panny Marie s Ježíškem v náručí si uvědomujeme, že jsme se mohly stát matkami, děkujeme mu za tento dar, ale také za všechno ostatní , co nám dává  i bere a nejvíc mít také odvahu mu v tom důvěřovat. Chválit znamená, že neřeším sebe, ale jsem plná úžasu z Boha. Musím se smát, když někdo říká, že víra v Boha je nemoderní a modlit se je nuda.(Erika U.)