SVĚDECTVÍ Z VELKÉ FARNÍ POUTI

Chtěla bych napsat jen opravdu pár vět o letošní naší „Farní pouti.“ O tom duchovním jistě někdo napíše, ale já chci něco jiného. Přesto, že to nebyl žádný vellness pobyt, ani termální koupaliště, tak si myslím, že nás to posílilo a zahřálo. Navštívili jsme spoustu poutních míst, klášterů a kostelů, a všichni bez výjimky, to absolvovali bez nějakého reptání, nikdo nebyl otrávený, nepříjemný, a za to jim chci poděkovat. Tím přispěli k dobré pohodě, a toto je odměna a poděkování pro našeho pana faráře, za jeho úsilí dát dohromady lidi různých věkových kategorií. OTČE DĚKUJEME.     poutnice Františka

Opět po roce jsme se vydali na farní pouť, která byla bohatá na poutní místa (navštívili jsme 14 míst) a na duchovní prožitky. Náš úmysl, za který jsme se chtěli modlit, byl, aby se v rodinách uzdravily vztahy. Jaké bylo překvapení nás obou, když otec Petr zvolil křížovou cestu za rodiny od biskupa Josefa Hloucha, kterou jsme se modlili a společně s ostatními poutníky stoupali na Křížovou horu. Texty promlouvaly do duše. V průběhu výstupu začalo vydatně pršet, jakoby nebe plakalo nad stavem našich rodin a manželství, ze kterých se vytrácí láska. Ale na konci cesty vysvitlo sluníčko jako naděje a víra, že naše modlitby budou vyslyšeny, že Bůh dá sílu k uzdravení vztahů mezi manželi a dětmi v rodinách. Přejeme si a modlíme se za to, aby mladí měli odvahu vstupovat do manželství s Bohem a aby my, co žijeme v křesťanském manželství, jim byli k tomu příkladem. Moc děkujeme otci Petrovi, Erice Uhrové za dokonalou přípravu celé pouti a všem poutníkům za společně prožité chvíle. Pán Bůh zaplať!      manželé Michalcovi

AUDIO FARNOST – Rádio farnosti? Tak trochu.

Milí farníci, již jste se asi setkali, že některé kostely mají živý videopřenos ze mše svaté. Delší dobu jsem přemýšlel o něčem podobném v naší farnosti. Nechtěl jsem ale přenášet obraz ale zvuk. Udělat takové „Farní rádio“, které by si jednoduše mohli doma zapnout ti, kteří nemohou být v kostele, ale přitom chtějí prožít mši svatou s námi. Jsem totiž přesvědčený o tom, že pro starší lidi bude jednoduší zapnout dálkovým ovladačem internetové rádio a hned poslouchat, než v případě videopřenosu zapínat počítač, najít tu správnou webovou stránku, spustit přenos a ještě přemýšlet, kde se u toho počítače zapíná zvuk. Myslel jsem, že dostat zvuk do vašich domovů bude jednodušší než videopřenos. Ale ukázalo se, že to není vůbec snadné. Bylo několik problémů, které to neumožňovaly. Kostel nebyl připojený na internet a neexistovalo jednoduché řešení na přenos zvuku ze zesilovače do internetového rádia. Když jsem se o tom zmínil před svým bratrem, který je farářem v Přerově, nápad se mu zalíbil a začal také přemýšlet o tom, jak to udělat. A objevil zařízení, které našim požadavkům vyhovuje. Pak už stačilo připojit kostel k internetu (to zařídila firma Turbonet) a pokusit se audiopřenos zprovoznit. A podařilo se. Zatím si můžete „Farní rádio“ pustit na webu farnosti v odkazu Audio Farnost. Brzy bude k dispozici Android aplikace, takže si přenos budete moci pustit kdekoli ze svého mobilu. A také již mám vyzkoušené internetové rádio, které by mohlo posloužit zvláště starým a nemocným u vás doma. Co k tomu potřebujete? Abyste u vás doma měli internet a WIFI s dostatečným signálem na místě, kde rádio bude umístěné. Cena internetových rádií se pohybuje od 3 000 Kč výše. Objevil jsem rádio firmy RenkForce (RF-IR-MONO1) za 1 300 Kč. Ceně odpovídá také technické a zvukové provedení, ale pro „Farní rádio“ dostačuje. Pokud byste pro své prarodiče chtěli „Farní rádio“ pořídit, tak se mi ozvěte, rádio přinesu a přímo u vás doma nastavíme a vyzkoušíme. Myslím, že to může být velmi užitečný dárek pro vaše nemocné blízké, kteří rádi chodili do našeho kostela a teď, když už nemohou, budou vděční, že budou mši svatou slyšet.