Velká zahraniční farní pouť do Říma

Cestovní kancelář Veligradtour nám nabízí na červen velkou pouť do Říma. Od soboty 22. 6. do čtvrtka 27. 6. 2019. Cena: 8 500 Kč + 50 Euro. Vzhledem k tomu, že by bylo ubytování v domě Velehrad (velmi blízko baziliky sv. Petra), je tato nabídka velmi zajímavá. Proto bychom letos nejeli na jinou velkou farní pouť. Snad se z naší farnosti dá dohromady větší skupina, aby to byla naše zahraniční farní pouť. Proto vás prosím, abyste do konce ledna na faře nahlásili, že máte vážný zájem se pouti zúčastnit. A pak se rozhodne, co dál. Díky.

1. den: odjezd v odpoledních hodinách z Uh. Hradiště.

2. den: ráno příjezd do Říma, ihned na ubytování v poutním domě Velehrad, krátký odpočinek a poté prohlídka Vatikánu – bazilika sv. Petra, krypty pod bazilikou, náměstí sv. Petra, Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí, ubytování, nocleh

3. den: snídaně, poté následuje procházka antickym Římem, kolem Andělského hradu na Piazza Navona, kouzelné náměstí fontán, do nejzachovalejší antické památky světa Pantheonu, fontána di Trevi, přes náměstí Piazza Venezia na Forum Romanum a ke Koloseu, odjezd metrem na ubytování.

4. den: snídaně, odjedeme metrem k bazilice sv. Pavla za hradbami, jeden z nejkrásnějších papežských chrámů Říma, uvidíme Tiberský ostrov – nejstarší mosty přes Tiberu, největš cirk – Circo Massimo, v bazilika St. Maria in Cosmedin, můžete vložit ruku do Úst pravdy, odpočineme na Španělských schodech na Piazza di Spagna, projdeme se i rušnou ulicí Via del Corso, odjezd na ubytování, nocleh

5. den: snídaně, odjedeme metrem na procházku křesťanským Římem – navštívíme baziliku sv. Jana v Lateráně, baziliku sv. Kříže Jeruzalémského, Svaté schody, Bazilika sv. Klementa s hrobem sv. Cyrila, kde se pomodlíme k moravskému patronovi, zakončíme v bazilice Panny Marie Sněžné, odjezd na ubytování. Noční jízda přes Itálii, Rakousko.

6. den: příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Cena zahrnuje: dopravu luxusním zájezdovým autokarem Man Lions ČSAD Uh.Hradiště, 3x ubytování se snídaní v poutním dome Velehrad v Římě ve dvou a třílůžkových pokojích, ubytování je velmi kvalitní, hotelového typu, v centru Říma v blízkosti Vatikánu, služby průvodce CK, zákonné pojištění CK, komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu.

Cena nezahrnuje: vstup do Vatikánských muzeí, jízdenky na městskou dopravu a metro, vstup na kopuli chrámu sv. Petra, Koloseum a Forum Romanum, vstupy a jízdné cca 50 EUR, večeře v poutním domě Velehrad 12.50 EUR na osobu a den dle zájmu.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Tuto sobotu 5. ledna 2019 se v naší obci uskuteční Tříkrálová sbírka. Letos už je to v naší arcidiecézi 20. ročník! Od té doby už peníze ze sbírky pomohly mnoha lidem v nouzi, hlavně u nás, ale také v zahraničí. Peníze ze sbírky se rozdělují následujícím způsobem: 58 % zůstává v Charitě Uherský Brod, 22 % využije na své projekty Arcidiecézní charita Olomouc, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky. Výtěžek z letošního ročníku plánuje Charita Uherský Brod využit na přímou finanční pomoc lidem v nouzi a na budování zázemí pro 4 sociální služby, které sídlí v Uherském Brodě (Terénní pečovatelskou službu, Sociálně aktivizační službu pro seniory a osoby se zdravotním postižením, Terapeutickou dílnu a Odborné sociální – dluhové poradenství).

Sbírka nemá rozměr jen finanční pomoci. Je to také skvělá příležitost jak připomenout svým sousedům skutečný rozměr Vánoc – narození Ježíše Krista, který se narodil pro každého z nás. Proto se za to můžeme modlit následující modlitbu.

Duchu svatý, Pane a Dárce života, tobě svěřujeme putování koledníků, ulicemi naší obce a prosíme, dej, aby tato příležitost podílet se na společném dobru a pomoci potřebným skrze Tříkrálovou sbírku, byla pro všechny zúčastněné cestou k poznání Boha mezi námi a jeho milosrdné lásky, která se nám nabízí v Ježíši Kristu, našem Spasiteli. Panno Maria, Matko živoucího evangelia, prameni radosti pro maličké, oroduj za nás a všechny obyvatele této obce. Amen. Aleluja.

Informace pro koledníky a vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky

Ve čtvrtek 3. 1. 2019 bude ve farní dvoraně v 19 hodin informační schůzka pro vedoucí skupinek a od 19 do 20 hodin se bude vydávat oblečení pro koledníky. Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci dostavit na schůzku či výdej obleků, zavolejte nebo napište Martině Smetanové – tříkrálové koodinátorce.

V sobotu 5. 1. 2019 bude v 8:30 hodin mše svatá s požehnáním pro koledníky, po mši společné focení koledníků před kostelem a koledování po obci.