Farnost Dolní Němčí oznamuje, že od pátku 13. 3. 2020 budou slouženy mše svaté a pobožnosti bez účasti lidu. Můžete využít audiopřenosu přes internetové rádio. Mše svaté se budou tento týden vysílat v pátek v 17,30 hodin a v neděli pouze v 10,30 hodin. Křížové cesty se budou vysílat v pátek v 17 hodin a v neděli ve 14 hodin. Připojme se také každý večer ve 20 hodin k modlitbě za ukončení epidemie, ke které nás vyzývá papež František i arcibiskup Jan.

 

Drazí bratři a sestry, spolu s biskupy Čech a Moravy jsme vydali společné prohlášení k současné situaci, kdy rozhodnutím ministra zdravotnictví se zakazují akce včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Menších shromáždění do 100 osob se omezení zatím netýká.

V této situaci můžete splnit nedělní povinnost účasti na mši svaté i poslechem televizního či rádiového přenosu a svátečním klidem od práce. Kostely zůstanou otevřené a podle místních poměrů bude možné v některých hodinách přijmout svaté přijímání nejen v neděli, ale i ve všední dny. Využívejte i duchovní svaté přijímání, tedy při sledování mše svaté v rozhlase či televizi vyjádřete touhu po přijetí Krista a přivítejte ho ve svém srdci. Zajímejte se o konkrétní nabídky ve vašich farnostech. Některé farnosti mohou využít přenos mše svaté i prostřednictvím webkamery.

Dokud bude mimořádná situace trvat, nebudeme používat svěcenou vodu v kropenkách a vynecháme pozdravení pokoje. U vstupu do kostela je vhodné umístit dezinfekční gely a vybídnout věřící k jejich užívání. Všechny, kteří mají projevy chřipky nebo nachlazení, prosím, aby z ohledu k jiným zůstali doma. Donášení svatého přijímání domů starým a nemocným lidem se neomezuje. Podobně jsou možné návštěvy kněží a nemocničních kaplanů v nemocnicích a domovech důchodců i přes zákaz návštěv, protože kaplani jsou považováni za personál.

Zároveň vás prosím, abyste nepropadali žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti a ztrátě Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vás“ (Řím 8,11).

A křesťan přeci nepatří sám sobě, jeho život patří Kristu, který učí: „Kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání ho“ (Mk 8,35). Neriskujme zbytečně, buďme poslušnými občany, ale následujme svého Pána, který nás učí sloužit těm nejslabším s výhledem na věčný život. V dějinách máme mnoho světců, kteří obětovali své životy ve službě nemocným. Mimořádné těžkosti volají po mimořádné službě lásky. Myslete na svatou Matku Terezu.

Zároveň zvu každého z vás k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojte aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

S vděčností za zapojení se každému z vás žehná

arcibiskup Jan

Olomouc, 12. 3. 2020

Mše svaté ve středu a pátek se budou konat, ale věřícím důchodového věku doporučujeme zůstat doma a mše svaté se zúčastnit prostřednictvím audiopřenosu nebo využijte televizi Noe či rádia Proglas. Ohledně bohoslužeb o víkendu bude upřesnění zítra nebo v pátek. Také rušíme Netradiční misijní cukrárnu.

Letos budou roráty opět i ve všední dny (beze mše svaté). Spolu se sestrami Boromejkami, které nazpívaly tradiční roráty (na každý den 10 krátkých adventních zpěvů). Pokud chcete začít den skutečně adventně, tak vás zvu vždy v 7 hodin do kostela. V 6:50 hodin se rozezní zvony a budou vás provázet na cestě do kostela. Adventní zpěvy si budeme pouštět do reproduktorů, ale zpěvníčky s texty i notami budete mít k dispozici, abyste se mohli přidat. Mezi jednotlivými zpěvy se budeme modlit modlitby (Anděl Páně, desátek růžence, Magnifikat, atd.), číst z Bible (žalmy a evangelium) a nebude chybět ani krátké adventní zamyšlení. Budeme začínat tak brzy proto, abychom skutečně do kostela přicházeli ještě za tmy a odcházeli po rozednění.

RORÁTY DOMA

Kdo se nemůže zúčastnit rorátů přímo v kostele, může se je modlit a poslechnout na jednoduché webové stránce www.roraty.jednoduse.cz, kterou si můžete stáhnout i jako mobilní aplikaci na Google Play (název RORÁTY).

RORÁTY S DĚTMI

Tradiční rorátní mše svaté s dětmi budou i letos v soboty 7., 14. a 21. prosince vždy v 7 hodin. Po mši svaté jsou děti zvané na snídani do farní dvorany. Ve středu večer v adventu nebude mše svatá zvláště pro děti, proto děti ve středu zvu na roráty v kostele v 7 hodin. Po adventním zpěvu a modlitbě Anděl Páně (asi 5 minut) půjdou děti na faru, kde bude pro ně připravená snídaně a pak půjdou do školy. Děti, udělejte Ježíši radost, ve středu a sobotu vstaňte o trošku dříve a přijďte do kostela. Papírové lampičky na složení si můžete vyzvednout na faře.

HVĚZDY NAD BETLÉMEM

Vzadu v kostele u velkého kříže je nástěnka s prázdnými jesličkami, nad kterými svítí hvězdy. No, zatím jsou schované za mraky, ale každou neděli (10,30 hodin), středu a sobotu (7 hodin) jeden mrak „odfoukneme“ a hvězdy nám prozradí jednu velkou krásnou pravdu o Bohu.

SETKÁNÍ SE SVATÝM MIKULÁŠEM

V pátek 6. 12. je památka sv. Mikuláše, který je oblíbený především u dětí. Děti, přijďte na večerní mši svatou a pevně věřím, že se s tímto světcem setkáme. 😊

MODLITBY ZA RODINY FARNOSTI A PUTOVÁNÍ OBRAZU SVATÉ RODINY

I letos bude po rodinách putovat obraz Svaté Rodiny. Každou adventní neděli v 10 hodin se před tímto obrazem budeme modlit za rodiny naší farnosti. Pak si obraz budete předávat během týdne z rodiny do rodiny. Rozpis je vzadu v kostele a stále jsou tam volné dny, do kterých se můžete zapsat.

HLEDÁNÍ NOCLEHU, NEMOCNÍ, ZPOVÍDÁNÍ

Tradiční pobožnost s obrazem Hledání noclehu je naplánována na středu 18. 12. Ve čtvrtek a pátek 19. a 20. 12. kněz navštíví nemocné. Předvánoční zpovídání bude v sobotu 21. 12. 2019 od 9 hodin.