Požehnané vánoce 2016

Boží Syn se narodil jako člověk v Betlémě.

Jak nejlépe oslavit událost starou 2000 let?

Dovol Ježíši, aby se teď narodil ve tvém srdci?

A jak se Bůh může narodit v tvém srdci?

Tím, že ho přijmeš do svého života.

A jak ho přijmout do života?

Jdi ke svatému přijímání a pak s Kristem rozmlouvej v modlitbě.

Požehnané svátky vánoční ti vyprošuje

P. Petr Hofírek