Aktivity na dobu postní

Ve středu nám začíná doba postní (někdy se říká svatopostní doba). Je to tedy doba zvláštní Boží milosti pro obnovu našeho duchovního života. Nabízím několik aktivit, které nám mohou pomoci dobře prožít tuto svatou dobu, a vyzývám nás všechny k opravdovému postnímu snažení, které nám přinese duchovní radost.

Postní úkoly (nejen) pro dospělé ve Farním listu – Každý týden najdete na stránkách Farního listu 6 postních úkolů na týden se zaměřením na různé křesťanské ctnosti (odvaha, víra, pravda, pokora, naděje a láska). Doplněno krátkou modlitbou.

Postní cesta dětí s Ježíšem do Jeruzaléma – Pro děti je připravené postní putování s „cestovním pasem“ z Dolního Němčí do Jeruzaléma. Budeme se zamýšlet nad příběhy z evangelia. Plnit postní úkoly. Sbírat razítka do „cestovního pasu“.  A doprovázet Ježíše na křížové cestě.

Postní biblické SMS – Mobilní telefon máme asi všichni. SMS dostáváte možná několik denně. Chcete v době postní dostávat SMS od Boha a vašeho kněze? Stačí napsat své číslo mobilu na tomto odkazu a od Popeleční středy každý den dostanete SMS s biblickým citátem (slovo od Boha) a krátkým zamyšlením (slovo od kněze).

Youcat+  – Začátek doby postní je ideální možnost zapojit se do pastorační aktivity Youcat+, která Ti může pomoci být v každodenním kontaktu s Bohem skrze pravdu (nauka katechismu), krásu (křesťanské písně), moudrost (katecheze) a modlitbu. Další podrobnosti a přihlášení najdeš na webu farnosti. Když se přihlásíte do příští neděle, začnou vám příspěvky chodit od pondělí 6. 3. 2017.

Malý průvodce postní dobou  – Diecézní katechetické centrum Brno letos opět nabízí pomůcku Malý průvodce postní dobou. Úvodní text a krátká rozjímání k jednotlivým nedělím napsal Mons. Jiří Mikulášek. Věty k zamyšlení pro všední dny byly inspirovány slovy papeže Františka pronesenými při různých příležitostech. Průvodce ve formátu PDF si můžete stáhnout zde. Majitelé mobilních zařízení se systémem Android si mohou průvodce zdarma stáhnout prostřednictvím služby „Obchod Play“.

Postní almužna  – I letos se můžete zapojit do charitní postní aktivity Postní almužna. Každý den můžete dát do krabičky (jsou k dispozici vzadu v kostele) nějaký drobný peníz, který jste ušetřili půstem nebo tím, že jste se něčeho vzdali. Krabičku pak přineste na Květnou neděli do kostela a peníze se předají Charitě.

Postní rekolekce MM

Členové hnutí Modlitby matek a otců se sejdou k postní rekolekci

K duchovní obnově se ve dnech 17. – 19. března 2017 sejdou v prostorách kroměřížského Arcibiskupského gymnázia členové hnutí Modlitby matek a Modlitby otců. Třídenní program nabídne řadu přednášek, společných modliteb a dalších bohoslužeb.

Program rekolekce, která se bude věnovat tématu „Modlitba za rodinu, děti a manželství“, otevře v pátek 17. března večerní mše svatá. Sobota bude věnována přednáškám, které povede MUDr. Jitka Krausová z olomouckého arcibiskupství a P. Radek Sedlák.

Program však doplní také Denní modlitba církve, mše svatá či beseda s přednášejícími. Třídenní rekolekci zakončí v neděli dopoledne reflexe přednášek, mše svatá v kostele sv. Mořice a po obědě svátostné požehnání.

Podrobné informace o programu a přihlašování (přihlášku je třeba odeslat do 12. března) jsou k dispozici na plakátku.

Začátek: 17. 03. 2017, 19:00
Konec: 19. 03. 2017, 14.00
Místo konání: Kroměříž – Arcibiskupské gymnázium