Nedělní ohlášky: 17/6/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ V pondělí, středu a pátek je mše svatá v 18,30 hodin. V úterý v 9 hodin je mše v kapli charitního domu. V sobotu v 15 hodin je mše svatá za šedesátníky.

§ Dary nemocných: 6 300 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zkouška malé scholičky je ve čtvrtek v 17 hodin.

§ Do středy tohoto týdne mohou živí jubilanti nahlásit své úmysly na mši svatou na červenec, srpen a září.

§ Petrové a Pavlové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ V sobotu má úklid skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od čtvrtka do neděle jsem na velké farní pouti. Budu na všech místech pamatovat v modlitbě i na farníky z naší farnosti. Prosíme také o modlitbu. V případě zaopatřování nemocného nebo vyřízení pohřbu se obracejte na otce Josefa Stojaspala v Dolním Němčí.

Tento týden nebude v Horním Němčí ani Slavkově mše svatá. Příští neděli přijede kněz z Uherského Brodu.

Nedělní ohlášky: 10/6/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary Antonínů a Antónií: 4 810 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Setkání Misijního klubka v tomto školním roce již skončila. Setkání malé scholičky bude tentokrát až v pátek v 17 hodin.

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné.

§ V sobotu ve 14,30 hodin je mše svatá za padesátníky.

§ Závěrečná studentská mše v tomto školním roce bude v pátek 15. 6. v 18 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě, po mši svaté pak bude připraven táborák na zahradě fary. Mladí farníci, přijeďte!

§ V sobotu má úklid skupina č. 17

Nedělní ohlášky: 3/6/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na církevní školy: 13 000 Kč. Rodiče třeťáků darovali na kostel 2 000 Kč. Ročník 1930 daroval 800 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Milé děti, Misijní klubko vás zve na Cestu kolem světa. Jedná se o etapovou hru, kde navštívíme všechny kontinenty světa a tím oslavíme Mezinárodní den dětí. Proto vás srdečně zveme na tuto cestu. Přijďte v úterý v 17 hodin do farní dvorany s dobrou náladou a ve sportovním oblečení. Těší se na vás „Misijní klubíčko“.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Především zvu děti, které chodí do 4. – 6. třídy. Těším se na vás. Ve čtvrtek je scholička v 17 hodin na faře.

§ V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Je to Den modliteb za posvěcení kněží. Otec arcibiskup nás vybízí k zapojení do modliteb na tento úmysl: „Drazí bratři a sestry, z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. Zvu vás k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží. Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti. Ze srdce Vám žehná arcibiskup Jan“ Proto v pátek bude vystavena nejsvětější svátost od 17:30 hodin k půlhodinové tiché osobní adoraci a v 18 hodin bude společná adorace za posvěcení kněží. Po mši svaté pak bude svátostné požehnání.

§ V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie. Proto bude ráno v 6:45 hodin mariánská pobožnost a v 7:30 hodin mše svatá.

§ V sobotu má úklid skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na církevní školy: 3 700 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Je to Den modliteb za posvěcení kněží. Otec arcibiskup nás vybízí k zapojení do modliteb na tento úmysl: „Drazí bratři a sestry, z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. Zvu vás k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží. Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti. Ze srdce Vám žehná arcibiskup Jan“ Proto ve čtvrtek bude vystavena nejsvětější svátost v Horním Němčí od 17:30 hodin k půlhodinové tiché osobní adoraci a po mši svaté pak bude společná adorace a svátostné požehnání.