Nedělní ohlášky: 18/3/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin povede křížovou cestu manželé.

§ Josefové darovali na kostel 6 600 Kč. Dar ročníku 1933: 700 Kč. Ostatní dary: 1000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu povedou křížovou cestu v 17 hodin děti 1. stupně. Mše svatá je zvláště pro děti. Přijďte. 

§ Ve čtvrtek v 17 hodin je malá scholička na faře.

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin je ve farní dvoraně poslední hodina postní večerní školy. Budeme mluvit o zbývajících svátostech.

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné před velikonočními svátky.

§ Třídenní Modlitby matek: pátek po mši svaté; sobota ve 14 hodin a v neděli po křížové cestě. Přijďte se modlit za své rodiny.

§ Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů (přijďte za knězem). Současně již můžete vkládat lístky s dalšími úmysly do krabice vzadu v kostele.

§ Připomínáme mladým, že v sobotu je děkanátní setkání mládeže v Uherském Brodě.

§ Na Květnou neděli přineste kasičky Postní almužny a dejte je vzadu v kostele do připraveného koše.

§ Na Květnou neděli se světí ratolesti kočiček a – pozor – je změna času!

§ Tento týden je celosvětový týden modliteb za mladé lidi.

§ Charita Uherský Brod děkuje všem, kdo přispěli do postní potravinové sbírky. Vybralo se 500 kg trvanlivých potravin a základní drogerie.

Jak slavil Ježíš Poslední večeři? Připravují se dvě velikonoční židovské večeře ve farní dvoraně. První je v úterý 27. 3. pro děti – hlásit se můžete u Martiny Smetanové. A druhá je pro mladé a dospělé ve středu 28. 3., kterou povede otec Petr a zapisovat se můžete vzadu v kostele.

§ V sobotu má úklid skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů (přijďte za knězem).

§ Na Květnou neděli přineste kasičky Postní almužny.

§ Na Květnou neděli se světí ratolesti kočiček a je změna času!

§ Tento týden je celosvětový týden modliteb za mladé lidi.

§ Zveme mladé a dospělé farníky na židovskou velikonoční večeři, která se bude konat ve STŘEDU 28. 3. 2018 v 18 HODIN VE FARNÍ DVORANĚ v Dolním Němčí. Připomeneme si slavení Ježíšovy Poslední večeře. Počet míst omezen. V případě vážného zájmu se přihlaste knězi.

§ Charita Uherský Brod děkuje všem, kdo přispěli do postní potravinové sbírky. Vybralo se 500 kg trvanlivých potravin a základní drogerie.

Nedělní ohlášky: 11/3/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin povede křížovou cestu hnutí Modlitby matek.

§ Při misijní cukrárně se vybralo 26 765 Kč. Peníze pomohou dětem s nemocí AIDS. Při misijním jarmarku se vybralo 4 700 Kč. Tyto peníze pomohou dětem v Tanzánii. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do misijní cukrárny. Jsme moc rádi a vážíme si každých pomocných rukou. Ve farním listu najde děkovný dopis národního ředitele Papežských misijních děl.

§ V pondělí přede mší svatou je Fatimská mariánská pobožnost.

§ Misijní klubko zve všechny farníky na misijní křížovou cestu, která se koná v úterý 17.30 hodin v kostele.

§ Ve středu povede křížovou cestu v 17 hodin malá scholička. Mše svatá je zvláště pro děti. Přijďte.

§ Charita vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie. Pracovníci charity budou v Dolním Němčí potraviny vybírat ve čtvrtek 15. 3. před Jednotou od 17:15 do 17:25 hodin. Děkujeme.

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodina Postní večerní školy. Řeč bude o svátosti smíření.

§ V sobotu od 9 hodin bude předvelikoční zpovídání. Bude zpovídat více kněží a jen tak dlouho, co budou v kostele kajícníci. Proto přijďte zavčas.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Josefové stále vybírají v sakristii na mši svatou a kostel.

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na poslední Předškoličku ve středu 14. března od 16 hodin. Tentokrát bude tématem Velikonoční tvoření.

· Charita vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie. Pracovníci charity budou v Horním Němčí potraviny vybírat ve čtvrtek 15. 3. před kostelem od 16:45 do 16:55 hodin a ve Slavkově od 17:00 do 17:10 hodin před OD Hruška. Děkujeme.

Nedělní ohlášky: 4/3/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne začíná křížová cesta již ve 13,30 hodin. Od 14 hodin jste zváni do Misijní netradiční cukrárny v kulturním domě.

§ Sbírka na Haléř sv. Petra: 15 800 Kč. Ostatní dary: 4 000 K. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí nejsou hodiny náboženství ve škole.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je malá scholička.

§ Ve středu v 17 hodin povedou křížovou cestu žáci II. stupně (6. – 9. třída). Sraz dětí je v 16:50 hodin. Křížová cesta i mše svatá je pro všechny děti, takže spolu s nimi přijďte. 

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodina Postní večerní školy. Začneme probírat obřady jednotlivých svátostí.

§ Křížová cesta je i v pátek přede mší svatou (vedou ministranti).

§ Josefové vybírají v sakristii na mši svatou a kostel.

§ Začíná se přihlašovat na letní farní tábor. Více informací na přihlášce vzadu v kostele a ve farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

· Od 14 hodin jste zváni do Misijní netradiční cukrárny v kulturním domě v Dolním Němčí.

· Sbírka na Haléř sv. Petra: 9 200 Kč.