Nedělní ohlášky: 10/11/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary nemocných na kostel: 9 500 Kč. Anežky darovaly 2 800 Kč. Ročník 1940 daroval 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať

§ Ve středu 13. 11. je v 16,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost a mše svatá je pro děti (zvláště zvu 3. třídu).

§ Aktivity pro biřmovance následující týden: V pátek v 19 hodin biblická hodina na faře a příští neděli katecheze při mši svaté v 10,30 hodin.

§ 22. – 23. listopadu by se měla v Uherském Brodě konat duchovní obnova pro mládež s P. Markem Orko Váchou. Ale zatím je přihlášeno málo účastníků. Pokud by do 15. listopadu nebylo přihlášených více jak 20, tak se obnova nebude konat, a to by byla velká škoda. Proto povzbuďte ve svých rodinách své mladé, aby se obnovy zúčastnili.

§ A ještě jedna akce pro mladé: Animátoři Uherskobrodského děkanátu zvou mladé na Církevní Silvestr v sobotu 30.11.2019 na Orlovně v Nivnici.

§ Misijní klubko se chce zapojit do projektu charity – Vánoční balíček pro Ukrajinu. Pomoci můžete i vy. Více ve Farním listu.

§ V sakristii jsou ještě k dispozici stolní děkanátní kalendáře na rok 2020.

§ Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na další setkání v Předškoličce.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 1

Do vánočních svátků zbývá měsíc a půl. Co kdybychom si vzali za své zajímavý slogan: V listopadu NAKUPování a v prosinci ADVENTování.

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať

Nedělní ohlášky: 3/11/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary 3 500 Kč na opravy kostela. Pán Bůh zaplať

§ Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště zvu 1. a 2. třídu).

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné.

§ V sobotu není ranní mše svatá.

§ V sobotu v 17,30 hodin je beseda ve farní dvoraně s Markétou Debroise, která letos v létě byla 3 týdny v Kongu. Spontánní svědectví, které napsala při odletu z Afriky, si můžete přečíst níže.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať

Nedělní ohlášky: 27/10/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať

§ Pán Bůh zaplať také za páteční Misijní Modlitební most, Netradiční cukrárnu s misijním jarmarkem. Bez pomoci mnohých – dospělých i dětí – by se to nemohlo uskutečnit.

§ Od pondělí večerní bohoslužby začínají v 17:30 hodin.

§ V pondělí a středu se bude zpovídat 45 minut přede mší svatou. Přijměte svátost smíření, abyste mohli pomoci duším v čistci.

§ V úterý v 9 hodin bude mše svatá v kapli charitního domu.

§ V úterý není Misijní klubko a ve středu není dětská mše svatá (jsou prázdniny).

§ Ve středu v 16,30 hodin je modlení za zemřelého Josefa Koláře, který má pak pohřeb v pátek ve 14 hodin.

§ Na první pátek bude osobní adorace pouze od 9 do 12 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 16 hodin se bude zpovídat. V 17 hodin bude společná adorace se svátostným požehnáním. Po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov, kde bude krátká pobožnost za zemřelé.

§ V sobotu – na dušičky – bude mše svatá ráno v 8 hodin.

§ 1. a 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Vyznání víry. Ve dnech 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

§ V neděli odpoledne bude pobožnost na hřbitově ve 13,30 hodin.

§ V neděli 3. 11. v 15 hodin bude na Svatém Antonínku mše svatá za P. Josefa Stojaspala.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

· Myslivci darovali na kostel 2 000 Kč. Další dar 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať

· Ve čtvrtek bude mše svatá z páteční slavnosti Všech svatých. Ve Slavkově v 16,30 hodin a po mši bude krátká pobožnost na hřbitově. A pak v 18 hodin bude mše svatá v Horním Němčí. A pak po mši svaté v HN bude příležitost ke svátosti smíření. Vyzpovídejte se, abyste mohli pomoci duším v čistci.

· V sobotu – na dušičky – bude mše svatá ráno v 9 hodin.

· 1. a 2. listopadu je možno při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otčenáš a Vyznání víry. Ve dnech 1. – 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

· V neděli odpoledne bude pobožnost na hřbitově ve Slavkově ve 14,30 hodin a v Horním Němčí v 15 hodin.

· V neděli 3. 11. v 15 hodin bude na Svatém Antonínku mše svatá za P. Josefa Stojaspala.