Nedělní ohlášky: 15/9/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ludmily darovali na kostel 10 350 Kč. Nemocní darovali 7 700 Kč. Ročník 1949 daroval 4 500 Kč. A dar 2 500 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se budou zapisovat úmysly živých jubilantů na poslední čtvrtletí roku.

§ Tuto sobotu nebude biblická hodina před nedělí.

§ Poslední víkend v září (27. – 29. 9.) bude Třídenní Modlitby matek.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

· Ludmily z Horního Němčí darovali na kostel 2 000 Kč. Další dar na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Tento týden se budou zapisovat úmysly živých jubilantů na poslední čtvrtletí roku.

· Zítra se začíná učit náboženství.

Nedělní ohlášky: 1/9/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Nyní v úterý 3. září 2019 se uskuteční farní pouť na Svatý Hostýn. Odjezd autobusů je ve 12 hodin ze zastávky u fary. Zasedací pořádek je na nástěnce před kostelem.

§ Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele. Všechny děti 1. ročníku by měly přihlášky dostat ve škole od své třídní učitelky. Vyplněné přihlášky dávejte do schránky na faře. 1., 2., 4, 8. a 9. třídu bude učit paní katechetka Ludmila Gregůrková z Hradčovic, která začíná učit ve čtvrtek 12. 10. 2019. 3. třídu bude učit P. Petr Hofírek a první hodina bude ve středu 11. 9. 2019. 5., 6. a 7. třídu bude letos učit Erika Uhrová a první hodina bude také ve středu 11. 9.

§ Na první pátek v měsíci začíná adorace v 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. V 17 hodin je zpovídání. Zvláště na začátku školního roku zvu děti. V 18 hodin je společná adorace a pak mše svatá.

§ K přípravě na biřmování se ve farnosti Dolní Němčí přihlásilo 23 mladých lidí a ve farnosti Horní Němčí 3 farníci. Úvodní katecheze bude příští neděli 8. 9. 2019 v 10,30 hodin při mši svaté. Biřmovanci, přijďte zavčas na mši svatou a zapište se do seznamu (účast se bude zaznamenávat vždy přede mší). Vepředu pro vás budou rezervované lavičky. Účast na přípravě je povinná a v případě nemoci nebo závažného důvodu je potřeba se dopředu omluvit knězi.

§ Ve farním listu najde také pozvání do scholičky a misijního klubka. Klubko začíná v úterý 10. září a scholička ve čtvrtek 12. září.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

· Dary 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Od pondělí do středy se v případě zaopatřování nebo vyřízení pohřbu obracejte na P. Zdeňka Klimeše v Nivnici – 739245985

· Příští neděli zvu děti na mši svatou a zahájíme tak společně školní rok prosbou o Boží požehnání.

· Náboženství se bude v Horním Němčí učit v pondělí. Přihlášky do náboženství děti dostanou ve škole. Odevzdejte je tento týden paní Warchilové. Výuka začne v pondělí 16. 9. 2019.

· K přípravě na biřmování se ve farnosti Dolní Němčí přihlásilo 23 mladých lidí a ve farnosti Horní Němčí 3 farníci. Úvodní katecheze bude příští neděli 8. 9. 2019 v 10,30 hodin při mši svaté. Biřmovanci, přijďte zavčas na mši svatou a zapište se do seznamu (účast se bude zaznamenávat vždy přede mší). Vepředu pro vás budou rezervované lavičky. Účast na přípravě je povinná a v případě nemoci nebo závažného důvodu je potřeba se dopředu omluvit knězi.

Nedělní ohlášky: 25/8/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka 17 450 Kč. Ročník 1955 daroval na kostel 1000 Kč. Ročník 1934 daroval 500 Kč. Dary 2 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli v 10,30 hodin bude mše svatá za děti, rodiče a učitele. Děti přijmou požehnání a rád požehnám také aktovky (především prvňáčků).

§ Od září bude v Uherském Brodě nedělní večerní mše svatá ve farním kostele. Změna je spojena s příchodem řeholních sester do kláštera.

§ Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele. Vyplněné přihlášky dávejte do schránky na faře. Přesný rozvrh náboženství se bude domlouvat tento týden.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka 5 900 Kč. Velký dar 50 000 Kč na opravy kostela. Další dary: 3 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli při mši svaté poděkujeme za letošní úrodu.

§ Od září bude v Uherském Brodě nedělní večerní mše svatá ve farním kostele. Změna je spojena s příchodem řeholních sester do kláštera.

§ Mše svatá na začátku školního roku bude v neděli 8. 9. 2019.