Nedělní ohlášky: 24/3/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes je křížová cesta ve 14 hodin a povedou ji ženy. Po skončení křížové cesty se bude pokračovat modlitbami Světového dne modliteb 2019. Srdečně vás všechny zveme.

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Dary 5 000 Kč na renovaci křížové cesty. (Celkem se již vybralo 134 000 Kč.) První zastavení křížové cesty bylo renovováno za 10 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Děkuji všem, kteří pomáhali c netradiční cukrárnou. Výtěžek 32 400 Kč byl odeslán na pomoc dětem na ulici na Filipínách.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu v 17 hodin povedou křížovou cestu děti, které současně zvu na mši svatou (7. – 9. třída). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 28. 3. v čase 17:15 – 17:25 hodin na parkovišti před Jednotou.

§ Příští víkend je Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté, v sobotu ve 14 hodin a v neděli po křížové cestě.

§ POZOR!!! Příští neděli se mění čas!

§ Zveme mládež na první studentskou mši v roce 2019! Tentokrát se speciálním programem – po mši bude přednáška o Světových dnech mládeže v Panamě! Nenech si to ujít! V pátek 29.3. 2019 v 18:00 ve farním kostele v Uherském Brodě.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

· Josefové z Horního Němčí darovali na kostel 1 500 Kč. Josefové ze Slavkova darovali 500 Kč na kapli a 500 Kč za kostel. Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 28. 3. v Horním Němčí v čase 16:45 – 16:55 hodin na parkovišti před kostelem a ve Slavkově v čase 17:00 – 17:10 hodin na parkovišti před obchodním domem Hruška.

· POZOR!!! Příští neděli se mění čas!

· Děti, příští neděli je losování nedělních kartiček!

· Zveme mládež na první studentskou mši v roce 2019 v pátek 29. 3. 2019 v 18:00 ve farním kostele v Uherském Brodě.

Nedělní ohlášky: 17/3/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes je křížová cesta již v 13,30 hodin. A pak vás srdečně zveme na netradiční misijní cukrárnu do kulturního domu, která bude od 14 do 17 hodin.

§ Josefové darovali na kostel 6 000 Kč. Dary na renovaci křížové cesty: 7 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Scholička ve středu povede křížovou cestu a pak zpívá při mši svaté, na kterou zvu všechny děti (zvláště 4.- 6. třídu). Scholička se sejde přede mší v 16 hodin na faře. Ve čtvrtek setkání scholičky nebude.

§ V sobotu večer v 18,30 hodin je Večer chval v kostele.

§ Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Příští neděli 24. března ve 14 hodin bude křížová cesta, kterou povedou ženy. Po skončení křížové cesty bude pokračovat Světový den modliteb 2019. Srdečně vás všechny zveme.

§ Vzadu v kostele můžete dávat úmysly na mše svaté na další čtvrtletí.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

§ Dnes jste zváni do netradiční misijní cukrárny v kulturním domě v Dolním Němčí od 14 do 17 hodin.

§ Dary na kostel: 2 500 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu večer v 18,30 hodin je Večer chval v kostele v Dolním Němčí.

§ Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Zapisují se úmysly na další čtvrtletí.

Nedělní ohlášky: 10/3/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Františky darovaly na kostel 3 100 Kč. Dary na renovaci křížové cesty: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Křížové cesty budou: dnes ve 14 hodin, středa a pátek v 17 hodin

§ V úterý v 17 hodin je tvoření pro misijní jarmark ve farní dvoraně. Ve středu křížovou cestu povedou třeťáci a jejich rodiče. Mše svatá je pak zvláště pro děti. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Ve čtvrtek v 19 hodin je setkání pastorační rady na faře.

§ V neděli jste zváni na Netradiční misijní cukrárnu od 14 do 17 hodin.

§ V tomto týdnu se zapisují úmysly živých jubilantů. Informace k zapisování úmyslů najdete ve farním listu.

§ V pondělí 25. března je v Napajedlích pout za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Přes děkanát pojede autobus. Odjezd z Dolního Němčí ze zastávky u družstva je v 16:15 hodin. Cena 130 Kč. Zapsat se můžete do příští neděle 17. března vzadu v kostele.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V neděli jste zváni na Netradiční misijní cukrárnu od 14 do 17 hodin do kulturního domu v Dolním Němčí.

§ V tomto týdnu se zapisují úmysly živých jubilantů.

§ V pondělí 25. března je v Napajedlích pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Přes děkanát pojede autobus. Autobus jede ze Strání, proto by byl odjezd ze Slavkova ze zastávky na hlavní křižovatce v 16:10 hodin. Cena za autobus 130 Kč. Zapsat se můžete do příští neděle 17. března vzadu v kostele.