Nedělní ohlášky: 9/12/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1934 daroval na kostel 600 Kč. Firma Baťa darovala 2 000 Kč. Další dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od pondělí do pátku jsou v kostele v 7 hodin rorátní zpěvy a modlitby.

§ V úterý není Misijní klubko. Ve středu je mše svatá pro všechny děti. Opět se budou rozdávat dílky do adventní skládačky. (Také v sobotu a neděli.) Ve čtvrtek je setkání scholičky na faře již v 16,30 hodin.

§ Protože je v pátek pohřeb, nebude již večerní mše svatá.

§ V sobotu také v 7 hodin je rorátní mše svatá. Zvláště zvu děti. Vezměte si lampičky. (Ne svíčky nebo takové lampičky, ze kterých může vytéct vosk!)

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů na další čtvrtletí. Přijďte se osobně domluvit na faru.

§ Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 13. 12. u obchodu od 17:15 do 17:25 hodin.

§ Opět se blíží Tříkrálová sbírka, která proběhne v sobotu 5. ledna 2019 v dopoledních hodinách. Proto vás chceme poprosit o pomoc. Děti i dospělé. Ozvěte se Martině Smetanové nejpozději do příští neděle.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 7

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 2 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pondělí ve 14 hodin bude křest Timothy Zacha.

· Ve čtvrtek a neděli mají děti další možnost získat dílky do adventní skládačky.

· Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů na další čtvrtletí. Přijďte se osobně domluvit s knězem.

· Příští neděli po mši svaté bude s dětmi nacvičování koled na Otvírání betléma, které bude na Štědrý den ve 13 hodin. Určitě, děti, přijďte na nácvik.

· Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 13. 12. v Horním Němčí před kostelem od 16:45 do 16:55 hodin. A ve Slavkově před obchodem Hruška od 17:00 do 17:15 hodin.

Nedělní ohlášky: 2/12/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Rodina Dufkova (č. 269) darovala na obnovu křížové cesty 4 000 Kč. Dar na křížovou cestu: 1 000 Kč. Další dary na kostel: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tradiční rorátní mše svaté budou i letos v soboty vždy v 7 hodin. Po mši svaté jsou děti zvané na snídani do farní dvorany.

§ Letos budou roráty opět i ve všední dny (beze mše svaté). Spolu se sestrami Boromejkami, které nazpívaly tradiční roráty. Kostel se bude otvírat v 6:50 hodin.

§ Připravili jsme pro děti v naší farnosti adventní aktivitu – skládačku. Podrobné informace již děti dostaly v hodině náboženství a jsou ve Farním listu. Teď po mši svaté děti dostanou první díl obrázku.

§ Ve středu je mše svatá pro všechny děti. Po mši svaté čekáme vzácného hosta – svatého Mikuláše.

§ Protože 19. prosince je v naší farnosti Adorační den, nebude nyní na první pátek celodenní adorace, ale jen hodinová tichá adorace od 16 hodin (kdy bude i příležitost ke svátosti smíření) a v 17 hodin bude adorace společná.

§ Rodiny, které dávaly fotky na dušičkové tablo, si je mohou zpátky vyzvednout u Stojaspalů (Komenského 245).

§ Vzadu v kostele jsou pro rodiny s malými dětmi Adventní cestičky.

§ Tuto neděli 2. prosince se bude od 17 hodin promítat na faře v Uherském Brodě film Šťastné a veselé.

§ Katolická základní škola v Uherském Brodě zve na Den otevřených dveří v úterý 4. prosince od 8 do 17 hodin.

§ Děti se mohou ještě přihlásit na spaní na faře, které bude tento pátek.

§ Do putování obrazu Svaté rodiny se můžete zapojit kdokoli. Nejen maminky z hnutí Modlitby matek. Do tabulky zapište i svůj mobil, aby se mohlo domluvit předání obrazu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Tuto neděli 2. prosince se bude od 17 hodin promítat na faře v Uherském Brodě film Šťastné a veselé.

· Ve čtvrtek od 15,30 hodin je adorace a zpovídání ve Slavkově.

· Všechny děti srdečně zvu na mši svatou ve čtvrtek v 17 hodin. Po mši svaté mezi nás přijde vzácný host – svatý Mikuláš.

· Připravili jsme pro děti v naší farnosti adventní aktivitu. V hodině náboženství děti dostaly obálku s rámečkem pro adventní obrázek, který se poskládá ze čtyř dílů. Jednotlivé díly děti dostanou v kostele za účast na mši svaté. Pokud se podaří celý obrázek složit, děti se mohou těšit na vánoční dárek. Začínáme dnes na 1. neděli adventní. Po získání všech čtyř částí nalepte obrázek do rámečku. Podepsaný obrázek přineste v neděli 23. prosince na mši svatou. Pokud bude obrázek celý, vánoční dárek vás bude čekat pod stromečkem v kostele po mši svaté na Hod Boží vánoční v úterý 25. prosince v 9 hodin.

· Katolická základní škola v Uherském Brodě zve na Den otevřených dveří v úterý 4. prosince od 8 do 17 hodin.

Nedělní ohlášky: 25/11/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 17 600 Kč. Dobrovolné vstupné z koncertu (na obnovu křížové cesty a hlavního schodiště): 12 700 Kč. Dar 5 000 Kč na obnovu 13. zastavení křížové cesty. Tetičky darovali na křížovou cestu 2 000 Kč. Dary na kostel: Dechová hudba Dolněmčanka: 500 Kč. Národopisný krúžek Dolněmčan: 500 Kč. Kateřiny: 500 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště zvu 7. – 9. třídu).

§ V sobotu 1. prosince se v pastoračním centrum v Šumicích bude konat Církevní silvestr pro mladé. Téma je „Deskovky“. Symbolické vstupné 40 Kč.

§ Příští neděli začíná advent a při mši svaté budou požehnány adventní věnce.

§ Vzadu v kostele jsou objednané adventní kalendáře pro rodiny s dětmi. Také si tam můžete vzít za 10 Kč Průvodce adventem. Peníze dejte do nedělní sbírky.

§ Vzadu se také můžete zapsat do putování obrazu Svaté Rodiny po našich rodinách. Podrobné informace jsou ve Farním listu.

§ V pátek 7. 12. 2018 v 17 hodin je již tradiční adventní spaní na faře pro děti, ukončené sobotními roráty a snídaní ve dvoraně. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 6 000 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pondělí a úterý v 17 hodin bude mít mši svatou otec Kornek v Horním Němčí. Ve čtvrtek bude mše svatá jen ve Slavkově v 16 hodin.

· Setkání farní rady bude ve čtvrtek v 19 hodin na faře v Dolním Němčí.

· V sobotu je Adorační den farnosti. Od 13 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby po půl hodinách. V 17 hodin bude společné zakončení se svátostným požehnáním.

· V sobotu 1. prosince se v pastoračním centrum v Šumicích bude konat Církevní silvestr pro mladé. Téma je „Deskovky“. Symbolické vstupné 40 Kč.

· Příští neděli začíná advent a při mši svaté budou požehnány adventní věnce.

· Vzadu v kostele si můžete vzít za 10 Kč Průvodce adventem. Peníze dejte do nedělní sbírky.