Nedělní ohlášky: 15/4/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1933 daroval na kostel 800 Kč. Dary na kostel: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden (před nedělí Dobrého Pastýře) se modlíme za duchovní povolání. Za věrnost a svatost těch, kteří se již zasvětili Bohu. A také za nová kněžská a řeholní povolání.

§ V úterý v Misijním Klubku pojedeme na výlet na kole napříč Amerikou. Sraz v 17 hodin před farou. Vzít si sebou kolo, přilbu, svačinku, pití a propisku. Předpokládaný návrat v 19 hodin. Výlet bude jen za příznivého počasí.

§ Ve středu je opět mše svatá pro děti a rodiče v 18:30 hodin. Zvláště zvu děti 4. – 6. třídy. Ale přijďte i ostatní.

§ Ve čtvrtek je setkání malé scholičky v 17 hodin na faře.

§ V sobotu v 9 hodin je mše svatá v kapli charitního domu.

§ Ve středu 18. dubna pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku vojenského kaplana P. Jana Pacnera s názvem ISLÁM – výzva nebo ohrožení?

§ V sobotu má úklid skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden (před nedělí Dobrého Pastýře) se modlíme za duchovní povolání. Za věrnost a svatost těch, kteří se již zasvětili Bohu. A také za nová kněžská a řeholní povolání.

§ Ve středu 18. dubna pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku vojenského kaplana P. Jana Pacnera s názvem ISLÁM – výzva nebo ohrožení?

Nedělní ohlášky: 8/4/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na kněžský seminář: 21 400 Kč. Ostatní dary: 12 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je další Misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu je opět mše svatá pro děti a rodiče v 18:30 hodin. Zvláště zvu děti 1. a 2. třídy. Ale přijďte i ostatní. Ve čtvrtek je setkání malé scholičky v 17 hodin na faře.

§ V pátek 13. dubna je přede mší svatou od 17:45 hodin fatimská mariánská pobožnost.

§ Česká biskupská konference ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašuje národní sbírku na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu, a to na příští neděli 15. dubna 2018. Výzva biskupů je ve farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

· Sbírka na kněžský seminář: 6 700 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pondělí na svátek Zvěstování Páně bude v Horním Němčí mše svatá v 18 hodin a bude ji sloužit P. Jan Kornek. Ve čtvrtek bude mše svatá jen ve Slavkově.

· V sobotu ve 14 hodin je v Horním Němčí křest (Antonín Ondra).

· Česká biskupská konference ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašuje národní sbírku na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu, a to na příští neděli 15. dubna 2018. Výzva biskupů je ve farním listu.

Nedělní ohlášky: 1/4/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Postní almužna: 16 386 Kč. Ročník 1944 daroval na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na kněžský seminář.

§ Na Velikonoční pondělí je pouze ranní mše svatá v 7:30 hodin.

§ V úterý v 17 hodin je misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče v 18:30 hodin. Ve čtvrtek je setkání malé scholičky v 17 hodin na faře.

§ Na první pátek bude Nejsvětější svátost vystavena od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. Po mši svaté pak svátostné požehnání.

§ Na první sobotu je fatimská mariánská pobožnost od 6:45 hodin a pak mše svatá v 7:30 hodin.

§ V neděli 8. dubna se bude na faře v Uherském Brodě od 18 hodin promítat film Válečný kabinet. Film pojednává o krachujícím manželství a síle modlitby, která pomůže tuto složitou situaci obrátit v dobré.

§ Otec Petr nabízí pastorační aktivitu „Velikonoční paprsky“ pro dobu velikonoční, pro dobu před slavností Seslání Ducha svatého. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké svatodušní inspirace. Více ve Farním listu nebo na nástěnce.

§ V sobotu má úklid skupina č. 7

Horní Němčí – oznámení:

§ Postní almužna: 3 855 Kč. Nemocní ze Slavkova darovali na kapli 2 000 Kč. Ostatní dary: 1500 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na kněžský seminář.

§ Na Velikonoční pondělí je mše svatá ve Slavkově v 9 hodin.

§ V neděli 8. dubna se bude na faře v Uherském Brodě od 18 hodin promítat film Válečný kabinet. Film pojednává o krachujícím manželství a síle modlitby, která pomůže tuto složitou situaci obrátit v dobré.

§ Otec Petr nabízí pastorační aktivitu „Velikonoční paprsky“ pro dobu velikonoční, pro dobu před slavností Seslání Ducha svatého. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké svatodušní inspirace. Více ve Farním listu nebo na nástěnce.