Nedělní ohlášky: 26/5/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 15 700 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať také za dary, které dáváte vzadu do pokladničky na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ V úterý v 18 hodin bude pobožnost za příznivé počasí a úrodu s procesím do polí a u kaple sv. Anny bude májová pobožnost. Sejdeme u kříže na dolním konci.

§ Rok se svatými – ve středu si připomene sv. Zdislavu a večerní mše svatá bude ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

§ V pátek začíná novéna před slavností Seslání Ducha svatého.

§ V sobotu od 14 hodin je Dětský den u hasičky.

§ V sobotu 15. června je děkanátní pouť na Velehradě. Vzadu se zapisujte na autobus. Pokud bude alespoň 20 poutníků, autobus pojede.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 10 150 Kč. Pán Bůh zaplať také za dary, které dnes dáváte vzadu do pokladničky na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu.

§ V sobotu 15. června je děkanátní pouť na Velehradě. Vzadu se zapisujte na autobus. Pokud bude alespoň 20 poutníků z obou farností, autobus pojede.

Nedělní ohlášky: 19/5/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťanská média: 16 000 Kč. Dar ročníku 1932 na kostel: 1 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti.

§ Rok se svatými – ve středu začíná novéna ke sv. Zdislavě.

§ Ve Farním listu je výzva našich biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. Můžete přispět příští neděli do pokladničky, která bude vzadu v kostele.

§ Stále se hledají pomocníci na Dětský den, který bude v sobotu 1. června. Ozvěte se Martině Smetanové. Setkání dobrovolníků je v pondělí 20. května v 19,30 hodin ve farní dvoraně. Pokud chcete tuto akci podpořit finančně, ozvěte se Marii Horňákové – Galatex. Díky za vaši pomoc.

§ Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá ve středu 22. května od 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednášku hlavního kaplana Armády České republiky P. Jaroslava Knichala s názvem Spravedlivá válka – teorie a praxe.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťanská média: 4 300 Kč. Farníci ze Slavkova – ročník 1939 – darovali na kapli 1 100 Kč a na kostel 500 Kč. Další dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Děti, příští neděli si přineste Mariánský list a bude vyhodnocení.

§ Ve Farním listu je výzva našich biskupů ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích blízkého východu. Můžete přispět příští neděli do pokladničky, která bude vzadu v kostele.

§ Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá ve středu 22. května od 19 hodin na faře v Uherském Brodě přednášku hlavního kaplana Armády České republiky P. Jaroslava Knichala s názvem Spravedlivá válka – teorie a praxe.

Nedělní ohlášky: 12/5/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele májová pobožnost.

§ Dary na kostel: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí bude fatimská májová pobožnost přede mší svatou od 17:45 hodin. Od 17:45 bude také ještě příležitost ke svátosti smíření. Při mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout vážně nemocní lidé a všichni senioři.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Zvu všechny děti, především třeťáky.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka.

§ Dětský den se blíží a bude v sobotu 1. června 2019. Proto hledáme dobrovolníky, kteří by pomohli s organizací. Setkání dobrovolníků je v PONDĚLÍ 20. KVĚTNA.

§ Připomínám, že přihlášení biřmovanců je do konce května.

§ Charita hledá dobrovolníky na sbírku potravin do obchodu Tesco v Uherském Brodě v sobotu 18. května mezi 8 a 18 hodinou. Více ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek po mši svaté v Horním Němčí je příležitost ke svátosti smíření pro rodiče a příbuzné dětí, které půjdou v neděli k 1. svatému přijímání. (Lidé, kteří spolu žijí, ale neměli svatbu v kostele, nemohou jít ke zpovědi ani k přijímání.)

§ Příští neděli je slavnost 1. svatého přijímání.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka.

§ Připomínám, že přihlášení biřmovanců je do konce května.

§ Charita hledá dobrovolníky na sbírku potravin do obchodu Tesco v Uherském Brodě v sobotu 18. května mezi 8 a 18 hodinou. Více ve Farním listu.