Nedělní ohlášky: 21/1/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně a zvány jsou menší i větší děti. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře.

§ Modlitební třídenní Modlitby matek bude tento pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin. Jste všichni srdečně zváni společně se modlit za svaté rodiny.

§ V sobotu je 11. Farní ples v kulturním domě od 19,30 hodin. Jste srdečně zváni. Vstupenky se stále prodávají v sakristii. Chtěl bych vás poprosit o dar do tomboly, který přineste na faru nejpozději do čtvrtečního večera. Děkuji.

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Při Tříkrálové sbírce v Horním Němčí se vybralo 25 574 Kč.

V sobotu je 11. Farní ples v kulturním domě v Dolním Němčí od 19,30 hodin. Jste srdečně zváni.

Nedělní ohlášky: 14/1/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka opravy kostela.

§ Pokud někdo v roce 2018 plánuje uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit na faru, protože příprava na přijetí svátosti je časově náročnější.

§ Modlitební třídenní Modlitby matek bude o víkendu 26. – 28. ledna 2018.

§ Boženy vybírají v sakristii na opravy kostela a mši svatou.

§ V sobotu má úklid skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka opravy kostela.

§ Pokud někdo v roce 2018 plánuje uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit na faru, protože příprava na přijetí svátosti je časově náročnější.

Nedělní ohlášky: 7/1/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary mládeže: 8 250 Kč. Janové darovali 1 800 Kč a Štěpáni a Štěpánky darovali 1 550 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Při Tříkrálové sbírce se vybralo 92 195 Kč. Pán Bůh zaplať dětem i dospělým, kteří se do organizace sbírky zapojili a poděkování patří také všem, kteří přispěli do pokladničky.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře.

§ V pátek přede mší svatou v 16,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost.

§ Příští sobotu je v Blatničce Ples pro Antonínek. Více ve farním listu.

§ Fara Uherský Brod Vás srdečně zve v neděli 14.1. od 17:00 na promítání filmu MARIA Z NAZARETU. Film vypráví podle biblického podání o nejdůležitějších okamžicích života Panny Marie.

§ V sobotu má úklid skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Bůh zaplať!

§ Tento týden není mše svatá ve Slavkově.

§ Ve čtvrtek je v Horním Němčí adorace přede mší svatou místo růžence (od 16,30 hodin). Během adorace bude příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Příští sobotu je v Blatničce Ples pro Antonínek. Více ve farním listu.

§ Fara Uherský Brod Vás srdečně zve v neděli 14.1. od 17:00 na promítání filmu MARIA Z NAZARETU. Film vypráví podle biblického podání o nejdůležitějších okamžicích života Panny Marie.