Nedělní ohlášky: 8/3/2020

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1948 daroval na kostel 2 500 Kč. Ročník 1961 daroval 1 000 Kč. Další dary: 11 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu se modlí křížovou cestu třeťáci a jejich rodiče a při mši svaté bude pro ně katecheze. Účast nutná.

§ Tento čtvrtek je postní sbírka potravin mezi 17:15 – 17:25 hodin před Jednotou.

§ Příští neděli křížovou cestu povedou ženy a po křížové cestě se připojíme ke světovému dni modliteb, který letos připravily ženy ze Zimbabwe. Při těchto modlitbách se koná sbírka pro nejvíce potřebné tamní děti ve škokách.

§ V neděli 22. 3. je opět Netradiční misijní cukrárna. Prosíme cukrářky, ať se hlásí co nejdříve paní Janě Fibichrové do 17. 3. 2020 a ostatní pomocníci u Eriky Uhrové. Dětem se budou rozdávat přihlášky ve škole, v náboženství a jsou také vzadu v kostele. Odevzdávat je mohou na faře, v hodinách náboženství nebo u Martiny Smetanové.

§ V sobotu 28. 3. 2020 je děkanátní setkání mládeže v Uherském Brodě. Pro biřmovance je toto setkání povinné.

§ Stále se můžete hlásit na farní tábor.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Vítané jsou hlavně konzervy a instantní polévky. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 12. 3. 2020 v 16:45 – 16:55 hodin v Horním Němčí před kostelem a v 17:00 – 17:10 hodin ve Slavkově před OD Hruška. Jedná se o pomoc lidem našeho děkanátu.

· V sobotu 28. 3. 2020 je děkanátní setkání mládeže v Uherském Brodě.

Nedělní ohlášky: 1/3/2020

Dolní Němčí – oznámení:

§ Františky darovaly na kostel 3 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na první pátek je příležitost k osobní adoraci od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele.

§ Vzadu v kostele jsou informace o velké farní pouti v červnu 2020. Do konce března je potřeba na faře zaplatit zálohu 2 000 Kč. Přineste také na lístku datum narození a číslo občanského průkazu.

§ Děti, když přijdete v době postní na mši svatou nebo křížovou cestu, dejte si postavičku na horu blahoslavenství vzadu v kostele. Dostanete i postní úkol na týden. Postní výzvy jsou k dispozici také pro dospělé vzadu.

§ Vzhledem k tomu, že časopisy Zprávy z Medugorje a Regina vydávané panem Mráčkem v nakladatelství Vérité vydávají nepravdivé a zavádějící informace o životě církve a její nauce, zakazuji tyto časopisy nabízet v kostelích. Zákaz se týká i knih vydávaných a nabízených těmito časopisy. arcibiskup Jan

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

Nedělní ohlášky: 23/2/2020

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka byla 15 500 Kč. Dar na kostel 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Milé děti! I letos pro vás připravili farní tábor v termínu 11. -18. 7. 2020 na Rekreačním středisku Ječmínek – Osvětimany. Přihlášky a bližší informace naleznete na letáčku vzadu v kostele.

§ Josefové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka byla 5 800 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Úmysly na mši svatou jsou zapsané v březnu zatím jen na první týden. Další týdny jsou volné.

Nedělní ohlášky: 9/2/2020

Dolní Němčí – oznámení:

§ Boženy darovali na kostel 4 900 Kč. Nemocní darovali 7 200 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý 11. 2. 2020 v 19.00 ve farní dvoraně bude schůzka rodičů dětí, které jdou k 1. svatému přijímání.

§ Od pondělí 10. 2. bude na několik týdnů uzavřen klášterní kostel v Uherském Brodě. Všechny bohoslužby a zpovídání (pondělí – sobota 7:00, neděle 8:45 a zpovídání ve čtvrtek dopoledne a v pátek odpoledne) budou dočasně přeloženy do farního kostela.

§ Srdečně vás všechny zvu na krojovaný děkanátní ples, který bude v sobotu od 19,30 hodin. A děkuji všem, kteří jste přispěli do tomboly.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Od pondělí 10. 2. bude na několik týdnů uzavřen klášterní kostel v Uherském Brodě. Všechny bohoslužby a zpovídání (pondělí – sobota 7:00, neděle 8:45 a zpovídání ve čtvrtek dopoledne a v pátek odpoledne) budou dočasně přeloženy do farního kostela.

· Srdečně vás všechny zvu na krojovaný děkanátní ples, který bude v sobotu od 19,30 hodin v kulturním domě v Dolním Němčí. A děkuji všem, kteří jste přispěli do tomboly.

Nedělní ohlášky: 2/2/2020

Dolní Němčí – oznámení:

§ Výtěžek farního plesu: 36 000 Kč. Dar ročníku 1954: 1 000 Kč. A dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí při mši svaté se bude udělovat svatoblažejské požehnání.

§ Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 1. a 2. třída).

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné.

§ Boženy vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

§ V úterý 11. 2. 2020 v 19.00 ve farní dvoraně bude schůzka rodičů dětí, které jdou k 1. svatému přijímání. Účast alespoň jednoho z rodičů NUTNÁ !

§ Z Arcibiskupství Olomouc bylo písemně potvrzeno, že svátost biřmování se bude udělovat v neděli 13. 9. 2020.

§ Děkanátní ples bude v sobotu 15. 2. 2020. Krojovaný ples neznamená, že je pouze pro krojované. Ples je PRO VŠECHNY. Vstupenky (150 Kč) se prodávají na faře. Výtěžek plesu bude na děkanátní pastorační aktivity. Prosíme farníky o příspěvek do tomboly. Přineste ho nejpozději do příští neděle 9. 2. 2020 na faru nebo sakristie. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Ve čtvrtek v 15,30 hodin bude ve Slavkově společná adorace a pak mše svatá.

· Z Arcibiskupství Olomouc bylo písemně potvrzeno, že svátost biřmování se bude udělovat v neděli 13. 9. 2020 v Dolním Němčí.

· Prosíme farníky o příspěvek do tomboly. Přineste ho nejpozději do příští neděle 9. 2. 2020 do sakristie. Děkujeme.

Nedělní ohlášky: 26/1/2020

Dolní Němčí – oznámení:

· V pondělí, středu a pátek je mše svatá v 17,30 hodin. V úterý v 9 hodin je mše svatá v kapli charitního domu. Sice není zapsaná ve Farním listu, ale bude. Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště 7. – 9. třída). Na první sobotu ráno je mše svatá v 7,30 hodin a přede mší svatou od 6,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost. Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin budou farnosti představeny děti, které letos půjdou k 1. svatému přijímání.

· Měsíční sbírka byla 15 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pátek 31.ledna 2020 je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Farní ples je za námi a letos se můžeme těšit ještě na Děkanátní krojovaný ples, který se uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 v Dolním Němčí. Vstupenky (150 Kč) se již prodávají (na faře), ale volných míst je dost. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Na začátku plesu Oldněmčan zatancuje Moravskou besedu. Hlavní cena tomboly bude poutní zájezd pro dvě osoby.

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 5 500 Kč. Další dary: 1 900 Kč. Pán Bůh zaplať!

· I tento týden budou v Horním Němčí mše svaté v pondělí a úterý v 17 hodin. A ve Slavkově bude mše ve čtvrtek v 16 hodin.

· V pátek 31.ledna 2020 je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

· V letošní plesové sezóně se můžeme těšit také na Děkanátní krojovaný ples, který se uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 v Dolním Němčí. Vstupenky se již prodávají, ale volných míst je dost. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Na začátku plesu Oldněmčan zatancuje Moravskou besedu. Hlavní cena tomboly bude poutní zájezd pro dvě osoby.

Nedělní ohlášky: 19/1/2020

Dolní Němčí – oznámení:

· Tříkrálová sbírka v našem děkanátu byla ukončena a spočítána. V letošním ročníku jsme vybrali 1 509 214 Kč – o více jak 60 tis více než minulý rok. Jako poděkování koledníkům a vedoucím skupinek připravila Charita bruslení v pátek 31.1. v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. Děkujeme i těm, kdo přispěli do sbírky finančně nebo modlitbou a podporují takto charitní dílo. Tříkrálová sbírka příští rok bude v Dolním Němčí v sobotu 9. 1. 2021.

· Misijní Klubko zve děti na malý karneval v úterý 21. 1. v 17 hodin do farní dvorany.

· Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 4. – 6. třída).

· Již tuto sobotu se koná 13. Farní ples. Začíná v 19,30 hodin. Lístky si můžete zakoupit po mši svaté v sakristii nebo na faře. Volných míst je dostatek. Prosíme o pomoc s výzdobou sálu v pátek v 17 hodin. Také všechny farníky prosíme o dar do tomboly, který můžete přinést do středy na faru nejlépe přede mší svatou (16,30 – 17,00 hodin). Těšíme se na vás.

· Příští víkend je Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu ve 14 hodin a v nedělí v 17 hodin. Přijďte se modlit za své rodiny.

· Boženy vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

· V pátek 31.1. je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

· Na faře si můžete zakoupit vstupenky na Krojovaný děkanátní ples (do sálu i přísálí)

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pondělí a úterý v 17 hodin bude mše svatá v Horním Němčí (P. Kornek). Proto ve čtvrtek již mše svatá v Horním Němčí nebude. Ale bude v 16 hodin ve Slavkově.

· V pátek 31.1. je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

· Tříkrálová sbírka v našem děkanátu byla ukončena a spočítána. V letošním ročníku jsme vybrali 1 509 214 Kč – o více jak 60 tis více než minulý rok. Jako poděkování koledníkům a vedoucím skupinek připravila Charita bruslení v pátek 31.1. v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. Děkujeme i těm, kdo přispěli do sbírky finančně nebo modlitbou a podporují takto charitní dílo.