Nedělní ohlášky: 14/7/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel 4 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Rok se svatými – ve čtvrtek začíná novéna ke sv. Anně, která symbolicky uzavírá celý rok, kdy jsme se více setkávali se svatými našeho chrámu.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. (Na konci srpna nebo začátkem září se bude obkládat hlavní schodiště před kostelem.)

§ Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Prosím, pamatujte v modlitbách na děti a vedoucí, které jsou tento týden na farním táboře.

§ Pouť ke sv. Anně je v neděli 28. července 2019.

§ Farní pouť na sv. Antonínek je v neděli 4. srpna 2019 v 15 hodin.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Během prázdnin budou odvezeny k restaurování sochy sv. Petra a Pavla, které jsou u vchodu.

· Farní pouť na sv. Antonínek je v neděli 4. srpna 2019 v 15 hodin.

Nedělní ohlášky: 7/7/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1969 daroval na kostel 9 000 Kč. Ročník 1931 daroval 300 Kč. Ročník 1939 daroval 500 Kč. Tetičky darovali na renovaci křížové cesty 2 000 Kč. Další dary na renovaci křížové cesty: 2 500 Kč. Ostatní dary: 9 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu 13. července je přede mší svatou od 6:45 hodin Fatimská mariánská pobožnost.

§ Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Charita během prázdnin vyhlašuje sbírku školních potřeb. Více informací na plakátku.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 1

Horní Němčí – oznámení:

· Tento týden nebude v týdnu mše svatá.

· Charita během prázdnin vyhlašuje sbírku školních potřeb. Více informací na plakátku.

Nedělní ohlášky: 30/6/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Petrové a Pavlové darovali na kostel 2 800 Kč. Ročník 1959 daroval na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

· Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Horním Němčí mší svatou ve čtvrtek večer.