Nedělní ohlášky: 20/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Obyvatelé charitního domu darovali na novou křížovou cestu do kaple 8 830 Kč. Dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku!

§ Misijní klubko zve všechny holky a kluky, malé i velké na Misijní karneval, který bude toto úterý v 17 hodin ve farní dvoraně. Více ve farním listu.

§ Rok se svatými: Ve středu začíná novéna ke sv. Janu Boskovi.

§ Ve středu je mše svaté pro děti. Zvláště zvu 7. – 9. třídu.

§ Prosím lektory, kteří prošli děkanátním lektorským kurzem, i ty, kteří se nahlásili do pravidelné služby čtení Božího slova při nedělní mši svaté, aby přišli tento čtvrtek v 18,30 hodin na krátkou domluvu na faru. Díky.

§ Již tuto sobotu od 19,30 hodin je v kulturním domě Farní ples. Stále jsou volné místenky do sálu i přísálí, které si můžete koupit v sakristii nebo na faře. Prosíme o dary do tomboly, které přinášejte na faru do středy večera. V pátek v 17 hodin se bude připravovat a zdobit sál. Kdo můžete přijít, prosíme o pomoc. Děkujeme.

§ Boženy vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Na velkou farní pouť do Říma je přihlášeno 26 poutníků. Dá-li Pán, tak se v neděli 23. 6. večer zúčastníme eucharistického průvodu s papežem, protože Boží Tělo budou v Římě slavit až v neděli.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

· Příští neděli se opět bude losovat z nedělních obrázků, které děti dostávají.

· Již tuto sobotu od 19,30 hodin je v kulturním domě v Dolním Němčí Farní ples.

· Na velkou farní pouť do Říma je přihlášeno 26 poutníků. Dá-li Pán, tak se v neděli 23. 6. večer zúčastníme eucharistického průvodu s papežem, protože Boží Tělo budou v Římě slavit až v neděli.

Nedělní ohlášky: 13/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je Fatimská mariánská pobožnost v kostele.

§ Ve středu je mše svaté pro děti. Na tuto středu zvu především děti 4. – 6. třídy.

§ Bude se připravovat rozpis lektorské služby pro nedělní bohoslužby. Pokud jste absolvovali děkanátní kurz pro lektory a nejste zapsáni v seznamu ve Farním listu, přineste, prosím, do příští neděle své osvědčení o kurzu na faru. Kdo lektorský kurz nemáte a chtěli byste se do této pravidelné služby zapojit, přihlaste se knězi.

§ Ve Farním listu jsou podrobné informace k velké zahraniční farní pouti do Říma.

§ Dnes se začínají prodávat vstupenky na Farní ples.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Protože je v úterý pohřeb a na čtvrteční mši nebyl úmysl, nebude v Horním Němčí ve čtvrtek večerní mše svatá.

· Ve Farním listu jsou podrobné informace k velké zahraniční farní pouti do Říma.

· Dnes se začali prodávat vstupenky na Farní ples v Dolním Němčí.

Nedělní ohlášky: 6/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Štěpáni darovali na kostel 1 700 Kč. Dary Janů: 2 300 Kč. Mládež darovala: 9 300 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Při Tříkrálové sbírce v Dolním Němčí se vybralo 94 616 Kč a 10 Euro. Děkujeme všem, kteří se obětavě zapojili a pomohli tak dobré věci.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu opět začínají mše svaté pro děti. Na tuto středu zvu především děti 1. – 3. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Misijní Klubko a Místní knihovna Vás zvou na promítání misijního dokumentu z prostředí dětí na ulicích Filipínské Rugby – Hra o život a besedu s tvůrci filmu. Beseda s projekcí se koná ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin v prostorách Místní knihovny.

§ Nová pastorační rada bude liturgicky uvedena do služby příští neděli 13. ledna při mši svaté v 10,30 hodin.

§ Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod vyhlašuje u příležitosti konání Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž Nakresli tři krále. Podrobnější informace najdete ve farním listu.

§ 12. Farní ples se koná v sobotu 26. ledna 2018 od 19:30 hodin. Prodej vstupenek a místenek bude zahájen 13. ledna v sakristii kostela sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí. Obracíme se na vás s prosbou o tombolu, kterou můžete přinášet na faru nebo do sakristie. Prosíme, abyste tombolu označili jménem. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

· Misijní Klubko a Místní knihovna Dolní Němčí Vás zvou na promítání misijního dokumentu z prostředí dětí na ulicích Filipínské Rugby – Hra o život a besedu s tvůrci filmu. Beseda s projekcí se koná ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin v prostorách Místní knihovny.

· Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod vyhlašuje u příležitosti konání Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž Nakresli tři krále. Podrobnější informace najdete ve farním listu.