Nedělní ohlášky: 8/7/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Klub stolního tenisu daroval na kostel 800 Kč. Dary 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ V sobotu má úklid skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

Nedělní ohlášky: 1/7/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ V pondělí a středu je mše svatá v 18,30 hodin. Ve čtvrtek na slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá večer v 18,30 hodin.

§ Petrové a Pavlové darovali 4 100 Kč. Ročník 1958 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na první pátek v měsíci bude od 9 hodin osobní adorace. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin se bude zpovídat. V 18 hodin společná adorace a po mši svaté svátostné požehnání.

§ Na první sobotu v měsíci bude v 6:45 hodin mariánská fatimská pobožnost a v 7:30 hodin mše svatá.

§ Příští neděli odjíždí autobus na Velehrad ve 13:15 hodin ze zastávky u kostela. Příspěvek na autobus je 50 Kč. Ještě je pár volných míst.

§ Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou. Pán Bůh zaplať!

§ I letos bude na Svatém Antonínku Duše Slovácka, duchovní obnova, kterou povede otec Adam Rucki, kněz Ostravsko-opavské diecéze. První přednáška začíná ve čtvrtek 5. 7. 2018 v 19 hodin a pokračuje se celý pátek a sobotu. Zakončení bude v neděli v 15 hodin mší svatou. Obnova je zdarma, nemusíte se hlásit, pouze obědy a večeře je nutno objednat na faře v Blatnici. Informace na www.antoninek.cz

§ V neděli 8. července se bude na faře v Uherském Brodě promítat od 18 hodin film Svatá Barbora. Jste srdečně zváni.

§ V sobotu má úklid skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V den slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude mše svatá večer již v 17 hodin v Horním Němčí.

§ I letos bude na Svatém Antonínku Duše Slovácka, duchovní obnova, kterou povede otec Adam Rucki, kněz Ostravsko-opavské diecéze. První přednáška začíná ve čtvrtek 5. 7. 2018 v 19 hodin a pokračuje se celý pátek a sobotu. Zakončení bude v neděli v 15 hodin mší svatou. Obnova je zdarma, nemusíte se hlásit, pouze obědy a večeře je nutno objednat na faře v Blatnici. Informace na www.antoninek.cz

§ V neděli 8. července se bude na faře v Uherském Brodě promítat od 18 hodin film Svatá Barbora. Jste srdečně zváni.

Nedělní ohlášky: 17/6/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ V pondělí, středu a pátek je mše svatá v 18,30 hodin. V úterý v 9 hodin je mše v kapli charitního domu. V sobotu v 15 hodin je mše svatá za šedesátníky.

§ Dary nemocných: 6 300 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zkouška malé scholičky je ve čtvrtek v 17 hodin.

§ Do středy tohoto týdne mohou živí jubilanti nahlásit své úmysly na mši svatou na červenec, srpen a září.

§ Petrové a Pavlové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ V sobotu má úklid skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od čtvrtka do neděle jsem na velké farní pouti. Budu na všech místech pamatovat v modlitbě i na farníky z naší farnosti. Prosíme také o modlitbu. V případě zaopatřování nemocného nebo vyřízení pohřbu se obracejte na otce Josefa Stojaspala v Dolním Němčí.

Tento týden nebude v Horním Němčí ani Slavkově mše svatá. Příští neděli přijede kněz z Uherského Brodu.