Nedělní ohlášky: 19/11/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar muzikantů na kostel: 500 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je další misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu v 17,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ V sobotu 2. 12. 2017 v 18 hodin bude Večer chval v našem kostele. Na začátku bude pobožnost s žehnáním farního adventního věnce. Tímto večerem vstoupíme do doby adventní.

§ Farnost Uherský Brod pořádá v době adventní 4 Večery na biblická témata. Vždy ve středu od 19 hodin na faře v Uherském Brodě. Datumy, témata a přednášející najdete na nástěnce.

§ 1. prosince 2017 od 19 hodin je pro mládež Církevní silvestr (na téma Taneční) na faře a dvoraně v Březové.

§ V sobotu má úklid skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 000 Kč. Dary na kapli: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu 2. 12. 2017 v 18 hodin bude v kostele v Dolním Němčí Večer chval.

§ Farnost Uherský Brod pořádá v době adventní 4 Večery na biblická témata. Vždy ve středu od 19 hodin na faře v Uherském Brodě. Datumy, témata a přednášející najdete na nástěnce.

§ 1. prosince 2017 od 19 hodin je pro mládež Církevní silvestr (na téma Taneční) na faře a dvoraně v Březové.

Nedělní ohlášky: 12/11/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na Charitu: 12 500 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí 13. 11. je přede mší svatou od 16:45 hodin Fatimská mariánská pobožnost.

§ V úterý v 17 hodin je opět setkání misijního Klubka ve farní dvoraně. 

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Velká farní pouť po České republice se plánuje na termín: čtvrtek 21. 6. – neděle 24. 6. 2018. Bližší informace ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na Charitu: 4 650 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek po mši svaté bude ve Slavkově zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Velká farní pouť po České republice se plánuje na termín: čtvrtek 21. 6. – neděle 24. 6. 2018. Bližší informace ve Farním listu.

Nedělní ohlášky: 5/11/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes ve 13:30 hodin je pobožnost za zemřelé na hřbitově. Začneme u hlavního kříže.

§ Dary nemocných: 4 200 Kč. Ostatní dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý 7. listopadu 2017 od 16 hodin v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře se koná vzpomínková bohoslužba při příležitosti 35. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka.

§ Farnost Uherský Brod vás zve na přednášku o arcibiskupovi Theodoru Kohnovi ve středu 8. 11. 2017 v 19 hodin na faře v Uherském Brodě.

§ Centrum pro rodinu v Olomouci vypracovalo materiál k podpoře modlitby v rodinách. Více informací ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

§ Dnes ve 14:30 hodin je pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Slavkově a v 15 hodin v Horním Němčí.

§ V úterý 7. listopadu 2017 od 16 hodin v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře se koná vzpomínková bohoslužba při příležitosti 35. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka.

§ Farnost Uherský Brod vás zve na přednášku o arcibiskupovi Theodoru Kohnovi ve středu 8. 11. 2017 v 19 hodin na faře v Uherském Brodě.

§ Centrum pro rodinu v Olomouci vypracovalo materiál k podpoře modlitby v rodinách. Více informací ve Farním listu.