Nedělní ohlášky: 20/10/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1935 daroval na kostel 1 000 Kč. Dary 21 000 Kč na renovaci křížové cesty. Další dary: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať

§ Od pondělí budou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 7. – 9. třídu.

§ Příští neděli je kněžský misijní den. Kněží v děkanátu se vystřídají ve farnostech. Do naší farnosti přijede P. Stanislav Matyáš ze Strání.

§ Rodina Stojaspalova, Komenského 245, vybírá fotografie na dušičková tabla. 2 ks fotografií nejlépe o rozměru 10×15 cm a 70 Kč přineste nejpozději do středy 30. října.

§ Biřmovanci: pátek 19,30 hodin – biblická hodina.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať

· Tento týden budou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

· Příští neděli je kněžský misijní den. Kněží v děkanátu se vystřídají ve farnostech. Do naší farnosti přijede P. Stanislav Matyáš ze Strání.

· Zveme tříkrálové koledníčky na promítání do kina Máj v Uherském Brodě ve středu 30. 10. 2019 v 15 hodin.

Nedělní ohlášky: 13/10/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1934 daroval na kostel 500 Kč. Další dar: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 4. – 6. třídu.

§ Příští neděli světový den misií. Při mši svaté bude národní sbírka na misie. Odpoledne od 14 hodin bude jubilejní 10. Netradiční misijní cukrárna.

§ Biřmovanci: pátek 19,30 hodin – biblická hodina a neděle další katecheze

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať

· Příští neděli je světový den misií. Při mši svaté bude národní sbírka na misie a odpoledne od 14 hodin jste zváni do jubilejní 10. Netradiční misijní cukrárny do kulturního domu. Přijede také národní ředitel papežských misijních děl a k poslechu bude hrát dechová hudba Dolněmčanka.

Nedělní ohlášky: 6/10/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Zítra je mše svatá pouze ráno v 7,30 hodin. Autobus na Růžencovou pouť odjíždí v 9,15 hodin ze zastávky u obchodu.

§ Františci darovali na kostel 3 900 Kč. Další dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Manželé Radek a Ludmila Kadlčkovi (Formika) darovali 250 000 Kč na sochu sv. Anny, která bude na hlavním schodišti před kostelem. Upřímné Pán Bůh zaplať za tak velký dar.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 3. třídu.

§ Můžete se přihlásit knězi na sobotní biblickou hodinu v 18,30 hodin na faře.

§ V neděli 13. 10. v 15 hodin v kulturním domě bude loutková pohádka pro děti od 3 let – Malý člověk jménem Ngali – Člověk nepotřebuje velké tělo, aby dokázal to, co chce … Vstupné 50 Kč. Výtěžek bude věnován projektu Naše děti v Kongu farní charity Kralupy nad Vltavou.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Stolní děkanátní kalendář bude v naší farnosti k dispozici během října.

· Na pouť do Křtin, kterou pořádá farnost Uherský Brod v sobotu 19. října, jsou stále ještě volná místa. Přihlašování je v prodejně Gloria. Všechny informace jsou na plakátku.

· Cestovní kancelář Veligratour nabízí volná místa na národní pouť do Říma v termínu 9. – 14. listopadu 2019. Bližší informace jsou na nástěnce. Hlásit se můžete na Veligradtour nejpozději do 15. 10. 2019.