Nedělní ohlášky: 23/9/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka na koberec: 37 000 Kč. Dar 1 000 Kč na 6. zastavení křížové cesty. Dar 500 Kč na křížovou cestu. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý je odjezd autobusu na Hostýn ve 12 hodin ze zastávky u kostela. Teple se oblečte, protože má být chladno.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše zvláště pro děti. Především zvu 7. – 9. třídu. Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Tento týden se modlíme v rámci Roku se svatými novénu ke svatému Václavu.

§ Tento týden můžete dávat své úmysly na mši svatou (poslední čtvrtletí tohoto roku) do krabice vzadu v kostele.

§ O víkendu 28. – 30. září 2018 bude opět modlitební Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu a neděli odpoledne ve 14 hodin.

§ V neděli 7. října je Růžencová pouť v Brodě. V neděli bude jen ranní mše svatá a druhá mše bude v sobotu večer s nedělní platností. Na pěší pouť se můžete hlásit v sákristii (letos otec Petr pěšky nepůjde). Autobus nejen pro krojované pojede v 9:15 hodin.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 4 300 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je mše svatá ze slavnosti svatého Václava.

Nedělní ohlášky: 16/9/2018

Dolní Němčí – oznámení:

· Ludmily darovaly na kostel 11 880 Kč. Dar 3 000 Kč na restaurování 9. zastavení křížové cesty. Ostatní dary 6 000 Kč na restaurování křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

· Ve farním listu je rozvrh hodin náboženství. Do prvních hodin nepřišly všechny děti, prosím, připomeňte to doma, aby přišly a pokud neodevzdaly přihlášku, tak aby ji vzaly do hodiny.

· Milé děti, v úterý je již Misijní Klubko v 17 hodin ve farní dvoraně. Na Misijní den do Chocně budeme tvořit z šípků, jeřabin, rakytníku a jiných podzimních bobul. Kdo máte možnost, přineste je sebou do Klubka.

· Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Především zvu 4. – 6. třídu.

· Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky na faře.

· Rok se svatými – od čtvrtka 20. 9. se modlíme novénu ke sv. Václavu.

· Tento týden se zapisují intence jubilantů na poslední čtvrtletí tohoto roku.

· V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí se začíná vyučovat náboženství. 1. třída začíná ve 12,15 hodin a druhá skupina (3. a 4. třída) ve 13 hodin.

§ Tento týden se zapisují intence jubilantů na poslední čtvrtletí tohoto roku.

§ V sobotu 6. 10. se v Koclířově koná v rámci 1. mariánské soboty Výroční den zasvěcení ČR Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie a Výroční konference Fatimského apoštolátu v ČR s účastí biskupa Jana Vokála. Autobus pojede z Dolního Němčí po 6 hodině ráno a přihlásit se můžete u paní Daníčkové nebo Buberníkové. Odjezd z Koclířova v 16 hodin. Cena 400 Kč včetně oběda.

Nedělní ohlášky: 9-9-2018

Dolní Němčí – oznámení:

· Marie darovaly 15 000 Kč na restaurování 13. zastavení křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

· V rámci Roku se svatými se tento týden se modlíme novénu ke sv. Ludmile.

· Náboženství se začíná vyučovat od tohoto pondělí. V rozvrhu náboženství došlo ještě ke změně. 5 třída bude mít náboženství ve středu od 13:40 hodin. A 8. a 9. třída ve čtvrtek od 14:30 hodin.

· Nácvik scholičky je přede mší svatou ve středu v 17:30 hodin na faře.

· Ve středu je mše svatá zvláště pro děti. Především zvu 1. – 3. třídu. Přede mší svatou od 17,45 hodin bude pro starší děti příležitost ke svátosti smíření na začátku školního roku.

· Ve středu přede mší svatou od 17:45 hodin je Fatimská mariánská pobožnost.

· Ludmily v sakristii vybírají na opravy kostela a mši svatou.

· Příští neděli poděkujeme při mši svaté v 10,30 hodin za vymalování kostela. Měsíční sbírka bude na nový koberec.

· Setkávání Misijního klubka bude každé úterý v 17 hodin ve farní dvoraně. Bližší informace a přihlášky u Martiny Smetanové. První Klubko bude v úterý 18. září.

· Farní pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v úterý 25. 9. 2018. Pojedou 2 autobusy od zastávky u kostela ve 12 hodin. Cena za osobu je 200 Kč a platí se při zápisu. Zapisujte se vždy po mši svaté v sakristii. Kdo by se chtěl stát členem Matice svatohostýnské, kontaktujte paní Krhovskou.

· V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

§ Tento týden nebude mše svatá ve Slavkově, protože na ranní úterní mši svatou nebyl úmysl a jedu brzy ráno na setkání kněží.

§ Ve čtvrtek v 17,30 hodin je společná adorace a příležitost ke svátosti smíření.