Nedělní ohlášky: 27/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 14 200 Kč. Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

§ Rok se svatými: Ve středu na začátku mše svaté se pomodlíme ke sv. Janu Boskovi.

§ V úterý v 17 hodin je misijní klubko. Ve středu je mše svaté pro děti. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Bruslení pro tříkrálové koledníčky a dobrovolníky je v pátek 1. 2. 2019 od 11 hodin do 12:30 hodin na zimním stadionu v Uherském Brodě. Vstup zdarma.

§ Na nástěnce najdete rozpis lektorů na nedělní mše svaté (2. čtení). Pokud budete mít v neděli úmysl mše svaté a budete chtít, aby někdo z vaší rodiny četl 1. čtení a přímluvy, přijďte nejpozději 15 minut přede mší svatou do sakristie, abyste se domluvili na podrobnostech.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 5 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Bruslení pro tříkrálové koledníčky a dobrovolníky je v pátek 1. 2. 2019 od 11 hodin do 12:30 hodin na zimním stadionu v Uherském Brodě. Vstup zdarma.

Nedělní ohlášky: 20/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Obyvatelé charitního domu darovali na novou křížovou cestu do kaple 8 830 Kč. Dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku!

§ Misijní klubko zve všechny holky a kluky, malé i velké na Misijní karneval, který bude toto úterý v 17 hodin ve farní dvoraně. Více ve farním listu.

§ Rok se svatými: Ve středu začíná novéna ke sv. Janu Boskovi.

§ Ve středu je mše svaté pro děti. Zvláště zvu 7. – 9. třídu.

§ Prosím lektory, kteří prošli děkanátním lektorským kurzem, i ty, kteří se nahlásili do pravidelné služby čtení Božího slova při nedělní mši svaté, aby přišli tento čtvrtek v 18,30 hodin na krátkou domluvu na faru. Díky.

§ Již tuto sobotu od 19,30 hodin je v kulturním domě Farní ples. Stále jsou volné místenky do sálu i přísálí, které si můžete koupit v sakristii nebo na faře. Prosíme o dary do tomboly, které přinášejte na faru do středy večera. V pátek v 17 hodin se bude připravovat a zdobit sál. Kdo můžete přijít, prosíme o pomoc. Děkujeme.

§ Boženy vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Na velkou farní pouť do Říma je přihlášeno 26 poutníků. Dá-li Pán, tak se v neděli 23. 6. večer zúčastníme eucharistického průvodu s papežem, protože Boží Tělo budou v Římě slavit až v neděli.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

· Příští neděli se opět bude losovat z nedělních obrázků, které děti dostávají.

· Již tuto sobotu od 19,30 hodin je v kulturním domě v Dolním Němčí Farní ples.

· Na velkou farní pouť do Říma je přihlášeno 26 poutníků. Dá-li Pán, tak se v neděli 23. 6. večer zúčastníme eucharistického průvodu s papežem, protože Boží Tělo budou v Římě slavit až v neděli.

Nedělní ohlášky: 13/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je Fatimská mariánská pobožnost v kostele.

§ Ve středu je mše svaté pro děti. Na tuto středu zvu především děti 4. – 6. třídy.

§ Bude se připravovat rozpis lektorské služby pro nedělní bohoslužby. Pokud jste absolvovali děkanátní kurz pro lektory a nejste zapsáni v seznamu ve Farním listu, přineste, prosím, do příští neděle své osvědčení o kurzu na faru. Kdo lektorský kurz nemáte a chtěli byste se do této pravidelné služby zapojit, přihlaste se knězi.

§ Ve Farním listu jsou podrobné informace k velké zahraniční farní pouti do Říma.

§ Dnes se začínají prodávat vstupenky na Farní ples.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Protože je v úterý pohřeb a na čtvrteční mši nebyl úmysl, nebude v Horním Němčí ve čtvrtek večerní mše svatá.

· Ve Farním listu jsou podrobné informace k velké zahraniční farní pouti do Říma.

· Dnes se začali prodávat vstupenky na Farní ples v Dolním Němčí.