Nedělní ohlášky: 26/1/2020

Dolní Němčí – oznámení:

· V pondělí, středu a pátek je mše svatá v 17,30 hodin. V úterý v 9 hodin je mše svatá v kapli charitního domu. Sice není zapsaná ve Farním listu, ale bude. Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště 7. – 9. třída). Na první sobotu ráno je mše svatá v 7,30 hodin a přede mší svatou od 6,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost. Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin budou farnosti představeny děti, které letos půjdou k 1. svatému přijímání.

· Měsíční sbírka byla 15 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pátek 31.ledna 2020 je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Farní ples je za námi a letos se můžeme těšit ještě na Děkanátní krojovaný ples, který se uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 v Dolním Němčí. Vstupenky (150 Kč) se již prodávají (na faře), ale volných míst je dost. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Na začátku plesu Oldněmčan zatancuje Moravskou besedu. Hlavní cena tomboly bude poutní zájezd pro dvě osoby.

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 5 500 Kč. Další dary: 1 900 Kč. Pán Bůh zaplať!

· I tento týden budou v Horním Němčí mše svaté v pondělí a úterý v 17 hodin. A ve Slavkově bude mše ve čtvrtek v 16 hodin.

· V pátek 31.ledna 2020 je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

· V letošní plesové sezóně se můžeme těšit také na Děkanátní krojovaný ples, který se uskuteční v sobotu 15. 2. 2020 v Dolním Němčí. Vstupenky se již prodávají, ale volných míst je dost. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Na začátku plesu Oldněmčan zatancuje Moravskou besedu. Hlavní cena tomboly bude poutní zájezd pro dvě osoby.

Nedělní ohlášky: 19/1/2020

Dolní Němčí – oznámení:

· Tříkrálová sbírka v našem děkanátu byla ukončena a spočítána. V letošním ročníku jsme vybrali 1 509 214 Kč – o více jak 60 tis více než minulý rok. Jako poděkování koledníkům a vedoucím skupinek připravila Charita bruslení v pátek 31.1. v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. Děkujeme i těm, kdo přispěli do sbírky finančně nebo modlitbou a podporují takto charitní dílo. Tříkrálová sbírka příští rok bude v Dolním Němčí v sobotu 9. 1. 2021.

· Misijní Klubko zve děti na malý karneval v úterý 21. 1. v 17 hodin do farní dvorany.

· Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 4. – 6. třída).

· Již tuto sobotu se koná 13. Farní ples. Začíná v 19,30 hodin. Lístky si můžete zakoupit po mši svaté v sakristii nebo na faře. Volných míst je dostatek. Prosíme o pomoc s výzdobou sálu v pátek v 17 hodin. Také všechny farníky prosíme o dar do tomboly, který můžete přinést do středy na faru nejlépe přede mší svatou (16,30 – 17,00 hodin). Těšíme se na vás.

· Příští víkend je Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu ve 14 hodin a v nedělí v 17 hodin. Přijďte se modlit za své rodiny.

· Boženy vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

· V pátek 31.1. je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

· Na faře si můžete zakoupit vstupenky na Krojovaný děkanátní ples (do sálu i přísálí)

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pondělí a úterý v 17 hodin bude mše svatá v Horním Němčí (P. Kornek). Proto ve čtvrtek již mše svatá v Horním Němčí nebude. Ale bude v 16 hodin ve Slavkově.

· V pátek 31.1. je bruslení pro tříkrálové koledníky v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin.

· Tříkrálová sbírka v našem děkanátu byla ukončena a spočítána. V letošním ročníku jsme vybrali 1 509 214 Kč – o více jak 60 tis více než minulý rok. Jako poděkování koledníkům a vedoucím skupinek připravila Charita bruslení v pátek 31.1. v Uherském Brodě v 11 – 12,30 hodin. Děkujeme i těm, kdo přispěli do sbírky finančně nebo modlitbou a podporují takto charitní dílo.

Nedělní ohlášky: 12/1/2020

Dolní Němčí – oznámení:

· Jubilanti manželé Dufkovi darovali na renovaci křížové cesty 10 000 Kč. Další dar na renovaci 1 000 Kč. A dary na opravu kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Ve středu je v 17,30 hodin mše svatá pro děti (zvláště 3. třída).

· Misijní Klubko zve děti na malý karneval v úterý 21. 1. v 17 hodin do farní dvorany.

· Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

· O víkendu 24. – 26. 1. 2020 bude Třídenní Modlitby matek.

· Cestovní kancelář Veligradtour nám nabízí možný termín na velkou farní pouť od pondělí 15. 6. do čtvrtka 18. 6. 2020. Tentokrát bychom putovali po jižní části naší republiky. Přesný program by se teprve připravil. Do konce ledna je potřeba zjistit zájem farníků o tuto pouť. Pokud bude dostatečné množství poutníků, tak by se pouť uskutečnila. Proto vás prosím, abyste se co nejdříve zapsali vzadu v kostele do seznamu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

· Při Tříkrálové sbírce v Horním Němčí se vybralo 30 222 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Cestovní kancelář Veligradtour nám nabízí možný termín na velkou farní pouť od pondělí 15. 6. do čtvrtka 18. 6. 2020. Tentokrát bychom putovali po jižní části naší republiky. Přesný program by se teprve připravil. Do konce ledna je potřeba zjistit zájem farníků o tuto pouť. Pokud bude dostatečné množství poutníků, tak by se pouť uskutečnila. Proto vás prosím, abyste se co nejdříve ozvali knězi.