Nedělní ohlášky: 4/8/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary 4 000 Kč na opravy kostela. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se v případě zaopatřování nemocného nebo vyřízení pohřbu obracejte na faráře v Nivnici, P. Zdeňka Klimeše

§ Ludvíci vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

§ Z vlčnovské farnosti nás zvou na poutní zájezd do Mariazell, Salzburgu – po stopách Tiché noci. Koná se 21. – 22. září 2019. V případě zájmu pište do tohoto pátku na e-mailovou adresu: favlcnov@ado.cz . Více informací na plakátku.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar 1 000 Kč na opravy kostela. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se v případě zaopatřování nemocného nebo vyřízení pohřbu obracejte na faráře v Nivnici, P. Zdeňka Klimeše

§ Z vlčnovské farnosti nás zvou na poutní zájezd do Mariazell, Salzburgu – po stopách Tiché noci. Koná se 21. – 22. září 2019. V případě zájmu pište do tohoto pátku na e-mailovou adresu: favlcnov@ado.cz . Více informací na plakátku.

Nedělní ohlášky: 28/7/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar 1 000 Kč na renovaci křížové cesty. Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je první pátek v měsíci. Nejsvětější svátost bude vystavena v 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a pak mše svatá.

§ Na první sobotu bude ráno v 6,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Příští neděli bude jen ranní mše svatá. Autobus na sv. Antonínek pojede ve 14 hodin ze zastávky od nákupního střediska. Není třeba se nikde zapisovat.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

· Anny z Horního Němčí darovali na kostel 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V týdnu bude mše svatá jen ve čtvrtek v 18 hodin v Horním Němčí. Úmysl je zatím volný.

· Příští neděli v 15 hodin je farní pouť na sv. Antonínku.

Nedělní ohlášky: 14/7/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel 4 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Rok se svatými – ve čtvrtek začíná novéna ke sv. Anně, která symbolicky uzavírá celý rok, kdy jsme se více setkávali se svatými našeho chrámu.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. (Na konci srpna nebo začátkem září se bude obkládat hlavní schodiště před kostelem.)

§ Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Prosím, pamatujte v modlitbách na děti a vedoucí, které jsou tento týden na farním táboře.

§ Pouť ke sv. Anně je v neděli 28. července 2019.

§ Farní pouť na sv. Antonínek je v neděli 4. srpna 2019 v 15 hodin.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela. Během prázdnin budou odvezeny k restaurování sochy sv. Petra a Pavla, které jsou u vchodu.

· Farní pouť na sv. Antonínek je v neděli 4. srpna 2019 v 15 hodin.