Nedělní ohlášky: 27/5/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Májové pobožnosti tento týden: dnes v 18 hodin; pondělí a středa – po mši svaté

§ V úterý bude misijní Klubko a ve čtvrtek malá scholička.

§ Ve středu je Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě ve Slavkově v 18 hodin. Udělejte si čas a přijďte pěšky nebo se vypravte na pouť na kole či autem.

§ Na první pátek bude v 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. V 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin je společná adorace. Svátostné požehnání bude po mši svaté. (Na první sobotu nebude ranní mše svatá.)

§ V sobotu 2. června ve 14.30 hodin se koná již tradiční Dětský den u hasičské zbrojnice. Zveme všechny děti, rodiče a milovníky her a dobré zábavy. Tentokrát se těšte na Retro hry, které hráli vaši rodiče a prarodiče. Samozřejmě nebude chybět i oblíbená pěna, skákací hrad, zmrzlina a další odměny. Proto přijďte spolu s námi oslavit svátek dětí. Těší na vás farnost a hasiči.

§ Na webu farnosti si můžete pustit zvuk bohoslužeb v přímém přenosu. Rádio ale funguje celý den. Více informací je ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel 2 000 Kč. Dar na kapli 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě ve Slavkově v 18 hodin. Udělejte si čas a přijďte pěšky nebo se vypravte na pouť na kole či autem.

§ Slavnost Božího Těla budeme slavit příští neděli v 9 hodin a po mši svaté půjdeme s eucharistií obcí.

§ Bylo spuštěno rádio farnosti Dolní Němčí. Na webu farnosti si můžete pustit bohoslužby v přímém přenosu. Rádio ale funguje celý den.

Nedělní ohlášky: 20/5/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar ročníku 1952: 500 Kč. Dar na kostel 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti: pondělí, středa a pátek po mši, neděle v 18 hodin

§ Toto úterý 22. 5. v 19 hodin je ve farní dvoraně setkání pomocníků na Dětský den. Kdo můžete pomoci, prosím, přijďte. Děkujeme.

§ V úterý bude misijní Klubko. Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 1. a 2. třídy. A také třeťáky, aby opět mohli jít ke svatému přijímání. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička.

§ Příští neděli je sbírka na církevní školy v arcidiecézi.

§ Ve středu 30. května 2018 bude opět Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě ve Slavkově v 18 hodin. Budou také přítomné ostatky sv. Zdislavy, patronky rodin. Udělejte si čas a přijďte pěšky nebo se vypravte na pouť na kole či autem.

§ V sobotu má úklid skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel 500 Kč.

§ Příští neděli je sbírka na církevní školy v arcidiecézi.

§ Ve středu 30. května 2018 bude opět Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě ve Slavkově v 18 hodin. Budou také přítomné ostatky sv. Zdislavy, patronky rodin. Udělejte si čas a přijďte pěšky nebo se vypravte na pouť na kole či autem.

§ Májové pobožnosti: v úterý po mši ve Slavkově a v 18 hodin v Horním Němčí; ve čtvrtek po mši v Horním Němčí a ve Slavkově v 17 hodin; v neděli v 8,30 hodin v Horním Němčí

Nedělní ohlášky: 13/5/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1936 daroval na kostel 1 800 Kč. Další dary: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti tento týden: Neděle 13/5 v 18 hodin; pondělí, středa, pátek a sobota – po mši svaté; příští neděle v 18 hodin

§ V úterý bude opět misijní Klubko. Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 6. – 9. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička.

§ Příští neděli bude mše svatá pouze v 10 hodin (slavnost 1. svatého přijímání). Proto v sobotu večer v 18,30 hodin bude mše svatá s nedělní platností.

§ V sobotu 2. června 2018 od 14:30 hodin bude již tradiční DĚTSKÝ DEN, pořádaný naší farností a místními hasiči. Letos se těšte na RETRO HRY. K tomu, aby se mohl uskutečnit, je zapotřebí hodně dobrovolníků. Pokud chcete udělat radost dětem a přitom se dobře pobavit, prosím, přijďte v úterý 22. května v 19 hodin do farní dvorany, kde se konkrétně domluvíme, co bude vaším úkolem na dětském dnu. Pokud se na tuto domluvu nebudete moci dostavit a přesto chcete přiložit ruku k dílu, zavolejte Martině Smetanové tel: 736707758. Jestli budete chtít tuto akci podpořit finančně, ozvěte se Marii Horňákové. Již teď děkujeme za jakoukoliv pomoc.

§ Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje materiální sbírku určenou pro vybavení školy v Zambii. Informace o vybíraných věcech najdete na plakátku. Materiál můžete přinést do 15. června 2018 do charitního domu v Dolním Němčí

§ V sobotu má úklid skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar 600 Kč na kapli a dar 500 Kč na kostel. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti tento týden: úterý v 17 hodin ve Slavkově; úterý v 18 hodin v Horním Němčí; ve čtvrtek ve Slavkově a Horním Němčí – po mši svaté; příští neděle v Horním Němčí v 8,30 hodin.

§ Příští neděli v 15 hodin v kulturním domě v Horním Němčí bude vystoupení dětí pro maminky a babičky. Určitě přijďte! J

§ Arcidiecézní charita Olomouc vyhlašuje materiální sbírku určenou pro vybavení školy v Zambii. Informace o vybíraných věcech najdete na plakátku. Materiál můžete přinést do 15. června 2018 do charitního domu v Horním Němčí nebo Slavkově.