Nedělní ohlášky: 28/1/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je třetí setkání Třídenní Modlitby matek. Jste srdečně zváni.

§ Měsíční sbírka byla 17 200 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně a zvány jsou menší i větší děti. Ve čtvrtek NENÍ setkání malé scholičky.

§ Na první pátek je od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Na první sobotu bude v 6,45 hodin mariánská pobožnost a po ní mše svatá v 7,30 hodin.

§ Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin budou představeny děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. A ve čtvrtek 8. února v 18,30 hodin bude setkání s rodiči třeťáků ve farní dvoraně.

§ Boženy stále ještě vybírají v sakristii na opravy kostela a mši svatou.

§ Chci poděkovat ministrantům, schole, členům farní rady a všem, kteří se zapojili do pomoci s farním plesem a také všem dárcům, kteří přispěli do tomboly. Za rok by měl být ples v sobotu 26. ledna 2019.

§ V sobotu má úklid skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka byla 5 400 Kč. Dary na kostel: 1 800 Kč. Pán Bůh zaplať!

Nedělní ohlášky: 21/1/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně a zvány jsou menší i větší děti. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře.

§ Modlitební třídenní Modlitby matek bude tento pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin. Jste všichni srdečně zváni společně se modlit za svaté rodiny.

§ V sobotu je 11. Farní ples v kulturním domě od 19,30 hodin. Jste srdečně zváni. Vstupenky se stále prodávají v sakristii. Chtěl bych vás poprosit o dar do tomboly, který přineste na faru nejpozději do čtvrtečního večera. Děkuji.

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Při Tříkrálové sbírce v Horním Němčí se vybralo 25 574 Kč.

V sobotu je 11. Farní ples v kulturním domě v Dolním Němčí od 19,30 hodin. Jste srdečně zváni.

Nedělní ohlášky: 14/1/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka opravy kostela.

§ Pokud někdo v roce 2018 plánuje uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit na faru, protože příprava na přijetí svátosti je časově náročnější.

§ Modlitební třídenní Modlitby matek bude o víkendu 26. – 28. ledna 2018.

§ Boženy vybírají v sakristii na opravy kostela a mši svatou.

§ V sobotu má úklid skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka opravy kostela.

§ Pokud někdo v roce 2018 plánuje uzavřít církevní manželství, přijďte se domluvit na faru, protože příprava na přijetí svátosti je časově náročnější.