Nedělní ohlášky: 31/3/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 26 100 Kč. Dar 2 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

§ Misijní klubko bude mít na svatém Antonínku toto úterý křížovou cestu a zve i vás. Pokud budete mít zájem, přihlaste se do zítřka u Martiny Smetanové – kvůli zajištění odvozu. Sraz v 17 hodin na zastávce u farní dvorany.

§ Po změně času budou bývat večerní mše svaté v 18:30 hodin.

§ Ve středu v 18 hodin povedou křížovou cestu děti 4. a 5. třídy. Současně zvu všechny děti na mši svatou (zvláště 1. a 2. třídu). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Na první pátek v měsíci bude osobní adorace od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Křížová cesta v pátek není, protože je společná adorace. Příští neděli křížovou cestu povedou manželé.

§ Zveme mládež na arcidiecézní setkání mládeže do Přerova, které se uskuteční v sobotu před Květnou nedělí (13. dubna 2019). Více informací najdete na facebooku.

§ Charita Uherský Brod děkuje všem, kteří přispěli v potravinové sbírce. Vybralo se 479 Kg potravin a drogerie a do sbírky se zapojilo 86 lidí.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Charita Uherský Brod děkuje všem, kteří přispěli v potravinové sbírce. Vybralo se 479 Kg potravin a drogerie a do sbírky se zapojilo 86 lidí.

· Zveme mládež na arcidiecézní setkání mládeže do Přerova, které se uskuteční v sobotu před Květnou nedělí (13. dubna 2019). Více informací najdete na facebooku.

Nedělní ohlášky: 24/3/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes je křížová cesta ve 14 hodin a povedou ji ženy. Po skončení křížové cesty se bude pokračovat modlitbami Světového dne modliteb 2019. Srdečně vás všechny zveme.

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Dary 5 000 Kč na renovaci křížové cesty. (Celkem se již vybralo 134 000 Kč.) První zastavení křížové cesty bylo renovováno za 10 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Děkuji všem, kteří pomáhali c netradiční cukrárnou. Výtěžek 32 400 Kč byl odeslán na pomoc dětem na ulici na Filipínách.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu v 17 hodin povedou křížovou cestu děti, které současně zvu na mši svatou (7. – 9. třída). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 28. 3. v čase 17:15 – 17:25 hodin na parkovišti před Jednotou.

§ Příští víkend je Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté, v sobotu ve 14 hodin a v neděli po křížové cestě.

§ POZOR!!! Příští neděli se mění čas!

§ Zveme mládež na první studentskou mši v roce 2019! Tentokrát se speciálním programem – po mši bude přednáška o Světových dnech mládeže v Panamě! Nenech si to ujít! V pátek 29.3. 2019 v 18:00 ve farním kostele v Uherském Brodě.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

· Josefové z Horního Němčí darovali na kostel 1 500 Kč. Josefové ze Slavkova darovali 500 Kč na kapli a 500 Kč za kostel. Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat ve čtvrtek 28. 3. v Horním Němčí v čase 16:45 – 16:55 hodin na parkovišti před kostelem a ve Slavkově v čase 17:00 – 17:10 hodin na parkovišti před obchodním domem Hruška.

· POZOR!!! Příští neděli se mění čas!

· Děti, příští neděli je losování nedělních kartiček!

· Zveme mládež na první studentskou mši v roce 2019 v pátek 29. 3. 2019 v 18:00 ve farním kostele v Uherském Brodě.

Nedělní ohlášky: 17/3/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes je křížová cesta již v 13,30 hodin. A pak vás srdečně zveme na netradiční misijní cukrárnu do kulturního domu, která bude od 14 do 17 hodin.

§ Josefové darovali na kostel 6 000 Kč. Dary na renovaci křížové cesty: 7 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Scholička ve středu povede křížovou cestu a pak zpívá při mši svaté, na kterou zvu všechny děti (zvláště 4.- 6. třídu). Scholička se sejde přede mší v 16 hodin na faře. Ve čtvrtek setkání scholičky nebude.

§ V sobotu večer v 18,30 hodin je Večer chval v kostele.

§ Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Příští neděli 24. března ve 14 hodin bude křížová cesta, kterou povedou ženy. Po skončení křížové cesty bude pokračovat Světový den modliteb 2019. Srdečně vás všechny zveme.

§ Vzadu v kostele můžete dávat úmysly na mše svaté na další čtvrtletí.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

§ Dnes jste zváni do netradiční misijní cukrárny v kulturním domě v Dolním Němčí od 14 do 17 hodin.

§ Dary na kostel: 2 500 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu večer v 18,30 hodin je Večer chval v kostele v Dolním Němčí.

§ Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Zapisují se úmysly na další čtvrtletí.