Nedělní ohlášky: 28/5/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes v neděli v 18 hodin bude májová pobožnost u kaple svaté Anny. Nejdříve se pomodlíme u kamenného kříže na dolním konci. Potom půjdeme procesím přes potok a polem, kde se pomodlíme za úrodu a příznivé počasí a dojdeme ke kapli sv. Anny.

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí v 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída.

§ Již poněkolikáté se v den památky sv. Zdislavy uskuteční ve Slavkově v kapli Malá pouť rodin. Mše svatá bude v úterý v 18 hodin. Letos slavnostní bohoslužba bude obohacena přítomností ostatků sv. Zdislavy, které byly věnovány Charitě Uherský Brod a budou na tuto slavnost zapůjčeny. Pojďme se společně modlit za naše rodiny.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. A zakončení májových pobožností.

§ Na první pátek bude od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace. Po mši svaté svátostné požehnání.

§ Příští neděli je diecézní sbírka na církevní školy.

§ V sobotu 10. června bude další Dětský den. Na tuto velkou akci je potřeba hodně pomocníků. Kdo byste mohli pomoci, ozvěte se Martině Smetanové. Kdo můžete akci finančně podpořit, ozvěte se Marii Horňákové. Více ve farním listu.

§ Ve dnech 15. – 20. srpna 2017 se v Olomouci koná celostátní setkání mládeže. Do konce května je možné se přihlásit za zvýhodněnou cenu 950 Kč za celý pobyt. Vím, že pojede skupinka mladých z Horního Němčí.

§ V sobotu má úklid skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na nové lavice: 20 800 Kč. Podařilo se nasbírat celou částku. Pán Bůh zaplať! Lavice jsou v kostele a vše je zaplaceno. Věřím, že se vám líbí a budou dobře sloužit vám i příštím generacím.

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Již poněkolikáté se v den památky sv. Zdislavy uskuteční ve Slavkově v kapli Malá pouť rodin. Mše svatá bude v úterý v 18 hodin. Letos slavnostní bohoslužba bude obohacena přítomností ostatků sv. Zdislavy, které byly věnovány Charitě Uherský Brod a budou na tuto slavnost zapůjčeny. Pojďme se společně modlit za naše rodiny.

§ Příští neděli je diecézní sbírka na církevní školy.

§ Ve dnech 15. – 20. srpna 2017 se v Olomouci koná celostátní setkání mládeže. Více informací na webu – www.olomouc2017.signaly.cz Do konce května je možné se přihlásit za zvýhodněnou cenu 950 Kč za celý pobyt.

Nedělní ohlášky: 21/5/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťanská média: 15 230 Kč. Dary na kostel: 2 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí v 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída.

§ Ve středu je mše svatá a májová pobožnost zvláště pro děti a rodiče.

§ V pátek 26. května v 17 hodin bude další SPOLČO DĚTÍ ve farní dvoraně a okolí. Zveme i ty děti, které ještě na SPOLČU nebyly, malé i velké :-). Je pro vás nachystaná super hra venku a kdo nechá oči otevřené, může vidět i anděly. Těší se na vás Anička s Martinou

§ Charita Uherské Hradiště hledá pečovatelku do charitního domu v Hluku. Bližší informace na telefonu 572 555 783.

§ V sobotu má úklid skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na lavice: 5 500 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na lavice.

§ V pondělí a úterý bude mít v Horním Němčí mši svatou v 18 hodin otec Kornek. Proto ve čtvrtek bude mše svatá jen ve Slavkově v 17 hodin.

§ Májová pobožnost bude v Horním Němčí v pondělí a úterý po mši a ve čtvrtek v 18 hodin. Ve Slavkově bude májová v úterý v 17 hodin a ve čtvrtek přede mší svatou.

§ Příští neděli půjde 9 dětí k 1. svatému přijímání. Proto ve čtvrtek v 18 hodin (během májové pobožnosti) bude příležitost ke zpovědi pro rodiče třeťáků a jejich příbuzné. V sobotu odpoledne budu zpovídat pouze děti.

§ Charita Uherské Hradiště hledá pečovatelku do charitního domu v Hluku. Bližší informace na telefonu 572 555783.

Nedělní ohlášky: 14/5/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na křesťanská média (TV Noe a Rádio Proglas).

§ V pondělí v 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída.

§ Ve středu je mše svatá a májová pobožnost zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští neděli je slavnost prvního svatého přijímání. V pátek v 19,30 hodin je zpovídání rodičů a příbuzných dětí. V neděli nebude ranní mše svatá ale sobotní večerní s nedělní platností v 18,30 hodin. Nedělní mše bude již v 10 hodin.

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťanská média: 5 250 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dary na lavice 4 000 Kč. Zbývá našetřit 23 000 Kč. Příští neděli 21. 5. bude poslední velká sbírka na nové lavice, které bude firma instalovat tento týden v úterý a v pátek. Prosím o štědrost.

§ Tento týden budou májové v Horním Němčí v úterý v 18 hodin a ve čtvrtek po mši a v neděli přede mší svatou. Ve Slavkově v úterý v 17 hodin a ve čtvrtek přede mší svatou.