Nedělní ohlášky: 1/1/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Na první pátek bude adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ V sobotu 7. ledna je Tříkrálová sbírka v naší obci. Proto ve čtvrtek v 19 hodin bude setkání vedoucích skupinek na Tříkrálovou sbírku ve farní dvoraně a budou se rozdávat také pláště. V sobotu sbírka začne v 8,30 hodin mší svatou ve farním kostele, při které koledníci přijmou požehnání.

§ V neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele tříkrálový koncert pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu. Jste srdečně zváni.

§ Jubilejní 10. Farní ples bude v sobotu 21. ledna 2017. Prodej vstupenek a místenek bude letos zahájen v neděli 8. 1. vždy po mši v sakristii.

 

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na lavice: 11 200 Kč. Pán Bůh zaplať! Na lavice zbývá našetřit 67 600 Kč.

§ Ve čtvrtek je adorace ve Slavkově od 15,30 hodin a příležitost ke svátosti smíření.

§ V neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele v Dolním Němčí tříkrálový koncert pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu. Jste srdečně zváni.

§ Jubilejní 10. Farní ples bude v sobotu 21. ledna 2017. Prodej vstupenek a místenek bude letos zahájen v neděli 8. 1. vždy po mši v sakristii.

§ Ve čtvrtek 12/1 bude po mši svaté setkání farní rady na faře v Horním Němčí.

Nedělní ohlášky: 25/12/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka na kostel: 24 900 Kč. Štěpáni a Štěpánky darovali na kostel 1 400 Kč. Ostatní dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dnes a zítra je otevřený farní kostel s betlémem odpoledne do 14 do 16 hodin.

§ V úterý na sv. Jana vás srdečně zvu na Žehnání vína v 18,30 hodin do kulturního domu. Po pobožnosti vystoupí s vánočním pásmem cimbálová muzika Hudci z Kyjova a pak bude posezení u vína.

§ V pátek (svátek Svaté Rodiny) při večerní mši svaté bude obnova manželských slibů.

§ V sobotu bude mše svatá na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok v 10:30 hodin.

§ Úmysly na další čtvrtletí jsou již na webu farnosti. Jsou tam ještě volné termíny.

§ V sakristii ještě vybírají Janové a mládež na mši a na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka na kostel: 6 100 Kč. Dary na lavice: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zítra na sv. Štěpána je mše svatá v 9 hodin ve Slavkově! A odpoledne v 16 hodin je tady v kostele vánoční koncert naší scholy.

§ V úterý na sv. Jana vás srdečně zvu na Žehnání vína v 18,30 hodin do kulturního domu v Dolním Němčí. Po pobožnosti vystoupí s vánočním pásmem cimbálová muzika Hudci z Kyjova a pak bude posezení u vína.

§ V pátek (svátek Svaté Rodiny) při večerní mši svaté v Dolním Němčí bude obnova manželských slibů.

§ V sobotu bude mše svatá na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok v 9 hodin.

§ Úmysly na další čtvrtletí jsou již na webu farnosti. Jsou tam ještě volné termíny.

Nedělní ohlášky: 18/12/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes v neděli je ve 14 hodin modlení za +Antonína Kadlčka, který má v úterý ve 14 hodin pohřeb.

§ Na pondělí v naší farnosti připadá Adorační den a den modliteb za bohoslovce. Nejsvětější Svátost bude vystavena v 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. I když vrcholí předvánoční shon, najděte si chvíli a přijďte se modlit do ticha kostela před eucharistií. Společná adorace bude přede mší svatou od 17 hodin. Po mši svaté bude svátostné požehnání. V tento den se modlíme za otce arcibiskupa Jana a celou arcidiecézi. Budeme také prosit za bohoslovce, kteří zas tento den v modlitbách myslí na naši farnost.

§ Dary nemocných: 8 800 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zpovídat se bude tento týden ještě v pondělí přede mší svatou a v případě nutnosti ve čtvrtek po ranní mši svaté. Ve středu se zpovídat přede mší nebude! Využít můžete zpovídání dnes v neděli od 14 hodin v Brodě a v úterý od 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí.

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 8. a 9. třída. Ve středu již hodiny náboženství nejsou!

§ Ve středu přede mší svatou bude tradiční mariánská pobožnost Hledání noclehu. Mše svatá je pak zvláště pro děti a rodiče.

§ Ve středu bude další spolčo pro starší děti. Tentokrát ve vánočním stylu, takže si můžete vzít cukroví nebo oblíbené koledy na CD. Těší se na vás Karolína.

§ Ve čtvrtek je rorátní mše svatá v 7:30 hodin. Děti, máte prázdniny, přijďte na poslední roráty.

§ Scholička ve čtvrtek nebude. Další setkání bude až ve čtvrtek 5. ledna 2017.

§ Na Štědrý den vás schola a scholička zvou na tradiční Otvírání betléma ve 14 hod. Odnést si pak můžete Betlémské světlo. Před půlnoční mší svatou se budou zpívat v kostele koledy od 22 hodin.

§ Na Hod Boží vánoční a svátek sv. Štěpána bude kostel otevřený odpoledne od 14 do 16 hodin k prohlídce betléma. Prosím, zapište do seznamu, aby v kostele stále někdo byl. Děkuji.

§ V sakristii vybírají Štěpáni a Štěpánky, Janové a mládež na mši a na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na lavice: 40 500 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dnes v neděli můžete využít zpovídání od 14 hodin v Brodě a v úterý od 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí.

§ V pondělí již nejsou hodiny náboženství.

§ Na Štědrý den zveme děti na Otvírání betléma ve 13 hodin do kostela. Odnést si pak můžete Betlémské světlo. Před půlnoční mší svatou se budou zpívat v kostele koledy od 20:30 hodin.