Nedělní ohlášky: 25/6/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes v neděli v 19 hodin je v kostele třetí setkání Třídenní Modlitby matek.

§ Dar ročníku 1945: 500 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je závěrečná mše svatá pro děti a rodiče v tomto školním roce. Přijede i sestra Milada, se kterou se rozloučíme, protože odjíždí do Estonska. Děti všech tříd, přijďte na tuto mši svatou. Přede mší svatou bude příležitost ke svátosti smíření zvláště pro děti před prázdninami od 17:45 hodin.

§ Na první sobotu je mariánská pobožnost v 6:45 hodin a mše svatá v 7:30 hodin.

§ V sobotu má úklid skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý je mše svatá v 10 hodin v charitním domě ve Slavkově.

§ Ve čtvrtek na slavnost Petra a Pavla je mše svatá ve Slavkově i v Horním Němčí.

§ V sobotu je slavnostní procesí ve Slavkově ve 13,30 hodin. Z kaple se ponese obnovená socha Panny Marie do opravené zvonice ve středu obce. Můžeme společně a veřejně opět vyznat víru. Celá slavnost bude trvat tak 45 minu.

§ Příští neděli je hodová mše svatá až v 10 hodin!

Nedělní ohlášky: 18-6-2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Zítra je mše svatá pouze jedna a to v 9 hodin s procesím Božího Těla.

§ Antonínové darovali na kostel 7 250 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí v 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída.

§ V pondělí v 16 hodin je pohřeb pana Františka Lidiaka. Proto již není večerní mše.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. (Závěrečná mše s dětmi bude ve středu 28. června, na kterou přijede i sestra Milada.)

§ Příští víkend je opět modlitební Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotou a neděli v 19 hodin. Přijďte se společně modlit za své rodiny.

§ Petrové a Pavlové stále vybírají na mši svatou a kostel v sakristii.

§ Tento týden můžete dávat lístky se svými úmysly na mši svatou na další tři měsíce dávat vzadu do krabice.

§ V sobotu má úklid skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden bude mše svatá v pátek (slavnost Nejsvětější Srdce Ježíšovo) v 18 hodin v Horním Němčí. Přijede P. Antonín Bachan z Hluku, který přijede i v neděli.

§ Začínají se zapisovat úmysly mše svaté na další tři měsíce.

Nedělní ohlášky: 11/6/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na církevní školy byla 12 300 Kč. Dar na kostel od rodičů dětí, které byly u svatého přijímání: 3 000 Kč. Dary nemocných: 6 200 Kč. Ostatní dary na kostel: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí v 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída.

§ V úterý je 13. den měsíce – fatimský den. Proto ráno bude mše svatá v 7,30 hodin. Přede mší svatou od 6,45 hodin bude mariánská pobožnost. V úterý je také pouť na svatém Antonínku. Mše svatá začíná v 17 hodin. Velká pouť tam je příští neděli.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Děti, zveme vás na poslední spolčo v tomto školním roce, které bude tento pátek 16. 6. v 17 hodin ve farní dvoraně. Vezměte si, prosím, sebou starý klíč od dveří, který doma můžete postrádat. Těší se na vás Anička s Martinou.

§ V pátek v 19,30 hodin je ve farní dvoraně setkání poutníků, kteří jedou na farní pouť na Slovensko.

§ V neděli budeme slavit Boží Tělo. Mše svatá s procesím po obci bude začínat již v 9 hodin. Druhá mše svatá bude v sobotu večer s nedělní platností v 18,30 hodin.

§ Anotnínové, Petři a Pavli vybírají na mši svatou a kostel v sakristii.

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů na další tři měsíce.

§ Včera byl Dětský den. Chci poděkovat všem organizátorům a pomocníkům za jejich službu, která opět udělal radost mnoha dětem. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu má úklid skupina č. 1

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na církevní školy byla 4 500 Kč. Dary na kostel: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať! Na rodinu Kazíkovu se do pokladničky vybralo 5 100 Kč. Peníze jsem poslal na konto Charity Veselí nad Moravou, která pomoc zprostředkovává.

§ Ve čtvrtek budeme slavit Boží Tělo. Mše svatá v Horním Němčí začne již v 17 hodin a pak půjdeme s eucharistií obcí.

§ V pátek v 19,30 hodin je ve farní dvoraně v Dolním Němčí setkání poutníků, kteří jedou na farní pouť na Slovensko.

§ Slavnost Božího Těla bude letos ve čtvrtek – tzn. 15. 6. v 17 hodin.

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů na další tři měsíce.