Nedělní ohlášky: 11/12/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar biřmovanců na kostel: 6 400 Kč. Dar ročníku 1939: 500 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ V pondělí se nebude zpovídat přede mší svatou.

§ V úterý v 9 hodin je mše v kapli v charitním domě. Od 8:30 hodin tam budu zpovídat. Po mši svaté navštívím na pokojích ty, kteří budou mít zájem a nemohou přijít na mši svatou.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním.

§ V pátek je spaní na faře pro starší děti. Sraz je na faře v 18 hodin. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

§ V sobotu je poslední sobotní rorátní mše svatá v 7 hodin a po ní společná snídaně ve farní dvoraně.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy.

§ Úmysly na leden, únor a březen můžete dávat vzadu do připravené krabice.

§ V sakristii vybírají Štěpáni a Štěpánky na mši a na kostel.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat v Dolním Němčí ve čtvrtek 15. 12. na parkovišti před Jednotou (17:00 – 17:10 hodin).

Prosincová předškolička – Adventní setkání

Katolická základní škola zve předškoláčky a jejich rodiče na další Předškoličku. Setkání na téma „Adventní setkání“ se uskuteční ve středu 14. prosince od 16.00 do 17.00 hodin na I. stupni. Více informací webu školy – www.kzsub.cz

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na lavice: 8 300 Kč. Dary na lavice: 1 600 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy.

§ Zapisují se úmysly na mše svaté na leden, únor a březen 2017.

§ Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat v Horním Němčí na parkovišti před kostelem (16:30 – 16:40 hodin) a ve Slavkově na parkovišti před obchodním domem Hruška (16:45 – 16:55 hodin). Předem moc děkujeme.

Nedělní ohlášky: 4/12/2016

Dolní Němčí

§ Dary na kostel: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 8. a 9. třída.

§ V pondělí v 16,30 hodin je modlení za zemřelého Antonína Zimčíka, který má v úterý ve 14 hodin pohřeb.

§ Ve středu je večerní mše svatá (vigilie) ze čtvrteční slavnosti Panny Marie. Mše je zvláště pro děti a rodiče.

§ V pátek je spaní na faře pro menší děti. Sraz je na faře v 17 hodin. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

§ V sobotu je rorátní mše svatá ráno v 7 hodin a po ní společná snídaně ve farní dvoraně.

§ Od pondělí se zapisují úmysly živých jubilantů na mše svaté na další čtvrtletí.

§ Předvánoční zpovídání bude v Dolním Němčí v sobotu 17. 12. dopoledne.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ V sobotu v 15 hodin je ve farním kostele v Brodě koncert křesťanské skupiny „sNím“ s žehnáním nového CD.

§ V pátek 9. prosince v 18 hodin je na tvrzi v Hluku interaktivní seminář o manželství, nejen pro manžele. Lektoři: manželé Irena a Petr Smékalovi. Kurzovné 100 Kč jednotlivec nebo 150 Kč manželský pár.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – PROSBA

Tříkrálová sbírka, která je na začátku ledna, se rychle blíží. Proto se opět na vás obracíme s prosbou o pomoc. Prosíme mladé a dospělé, aby se co nejdříve přihlásili Martině Smetanové jako vedoucí skupinek. Děti dostanou v náboženství informace a prosíme také o rychlé přihlášení. Děkujeme za pomoc.

PROŽÍVÁNÍ NEDĚLE S DĚTMI V RODINĚ

Diecézní katechetické centrum v Brně nabízí sešitky Liturgie pro děti. Jsou to barevné knížečky s aktuálními biblickými čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku najdete texty bohoslužby slova, příběh a hádanku. Lze jej využít jako pomoc při rodinné katechezi a to pro děti ve věku 2 až 11 let. Sešitky je možné objednávat e-mailem liturgieprodeti@gmail.com. Na webových stránkách celého projektu http://www.liturgieprodeti.cz najdete také metodické příručky a ukázky. Tam si můžete také sešitky objednat. Cena za jeden sešitek je 3Kč.

Horní Němčí

§ Dary na lavice: 2 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek přede mší svatou v Horním Němčí bude příležitost ke svátosti smíření. (Předvánoční zpovídání bude v úterý 20. 12. v 18 hodin.)

§ Od pondělí se zapisují úmysly živých jubilantů na mše svaté na další čtvrtletí.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ V sobotu v 15 hodin je ve farním kostele v Brodě koncert křesťanské skupiny „sNím“ s žehnáním nového CD.

§ V pátek 9. prosince v 18 hodin je na tvrzi v Hluku interaktivní seminář o manželství, nejen pro manžele. Lektoři: manželé Irena a Petr Smékalovi. Kurzovné 100 Kč jednotlivec nebo 150 Kč manželský pár.

PROŽÍVÁNÍ NEDĚLE S DĚTMI V RODINĚ

Diecézní katechetické centrum v Brně nabízí sešitky Liturgie pro děti. Jsou to barevné knížečky s aktuálními biblickými čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku najdete texty bohoslužby slova, příběh a hádanku. Lze jej využít jako pomoc při rodinné katechezi a to pro děti ve věku 2 až 11 let. Sešitky je možné objednávat e-mailem liturgieprodeti@gmail.com. Na webových stránkách celého projektu http://www.liturgieprodeti.cz najdete také metodické příručky a ukázky. Tam si můžete také sešitky objednat. Cena za jeden sešitek je 3Kč.

Nedělní ohlášky: 13/11/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Nemocní darovali na kostel 8 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Protože je ve čtvrtek státní svátek nebude večer setkání scholičky.

§ Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.