Nedělní ohlášky: 6/8/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Vzadu v kostele je fotosešit z naší farní pouti na Slovensko. Kdo by o něj měl zájem, přineste 200 Kč do sakristie nebo na faru a udělala by se hromadná objednávka. Na příští rok se zvažuje farní pouť po České republice. Budu vděčný za návrhy poutních míst (i těch méně známých), které bychom mohli navštívit. Své návrhy dávejte do konce prázdnin vzadu v kostele do krabice. Díky.

§ Ve čtvrtek 31. srpna bude setkání pastorační rady.

§ V sobotu 3. září je děkanátní pouť na Velehradě. Zapisujte se v kostele.

§ V neděli 4. září bude mše svatá v 10,30 hodin zvláště pro rodiče s dětmi. Společně začneme nový školní rok.

§ V sobotu 14. 10. 2017 proběhne v Olomouci po mnoha letech biskupské svěcení dvou nových pomocných biskupů (Josef Nuzík a Antonín Basler). Pokud by byl zájem, mohl by jet z farnosti autobus. (Já nemohu jet, protože je v ten den ve farnosti svatba.) S předstihem vás informuji o datu svěcení, ale zapisovat by se začalo v září.

§ V sobotu má úklid skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu 3. září je děkanátní pouť na Velehradě. Zapisujte se v kostele.

§ V neděli 4. září bude mše svatá zvláště pro rodiče s dětmi. Společně začneme nový školní rok.

§ V sobotu 14. 10. 2017 proběhne v Olomouci po mnoha letech biskupské svěcení dvou nových pomocných biskupů (Josef Nuzík a Antonín Basler). Pokud by byl zájem, mohl by jet z farnosti autobus. (Já nemohu jet, protože je v ten den ve farnosti svatba.) S předstihem vás informuji o datu svěcení, ale zapisovat by se začalo v září.

Nedělní ohlášky: 16/7/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1934 daroval na kostel 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je po mši svaté zkouška kostelního sboru.

§ V sobotu večer je mše s nedělní platností a v neděli je v 9 hodin procesí ke kapli sv. Anny, kde bude mše svatá.

§ V sobotu 29. července 2017 budou ve farním kostele ve Vlčnově oddáni pan Michal Stojaspal, bytem Dolní Němčí, a slečna Lucie Pešlová, bytem Vlčnov. Pokud byste věděli o překážce, která by jim bránila přijmout svátost manželství, oznamte to knězi.

§ V sobotu má úklid skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

Nedělní ohlášky: 9/7/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka.

§ V sobotu má úklid skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden není ve čtvrtek mše svatá.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka.