Nedělní ohlášky: 12/2/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Boženy darovali na kostel 4 600 Kč. Dary nemocných 6 550 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí je v 9 hodin mše svatá v kapli charitního domu. Přede mší svatou tam budu zpovídat. Při mši svaté bude pomazání nemocných. A po mši svaté navštívím nemocné na pokojích.

§ V pondělí v 16,30 hodin bude modlení za zemřelou Boženu Zimčíkovou a v úterý v 15 hodin je její pohřeb.

§ Protože jsou prázdniny, nebude ve středu mše svatá zvláště pro děti a ve čtvrtek nebude scholička.

§ Příští neděli je při mši svaté celosvětová sbírka Haléř svatého Petra. Peníze směřují do rukou papeže, aby mohl pomáhat po celém světě v nejpostiženějších oblastech.

§ Františky vybírají v sakristii na mši a na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na lavice: 5 300 Kč. Ostatní dary na lavice: 3 000 Kč. Na lavice zbývá ušetřit 57 200 Kč. Dar na kapli ve Slavkově: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je při mši svaté celosvětová sbírka Haléř svatého Petra. Peníze směřují do rukou papeže, aby mohl pomáhat po celém světě v nejpostiženějších oblastech.

Nedělní ohlášky: 5/2/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ Pravidelná mše svatá zvláště pro děti a rodiče je opět ve středu.

§ Ve čtvrtek a pátek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné. Kromě svátosti smíření a eucharistie bude možné přijmout i pomazání nemocných.

§ V pátek v 17,30 hodin bude v našem kostele studentská mše svatá pro mladé celého děkanátu.

§ V sobotu bude mše svatá v 8:30 hodin s udělování svátosti nemocných.

§ Zapište se vzadu v kostele do seznamu na putování sošky Panny Marie.

§ Děti, i letos jsme pro vás připravili Farní tábor. Přihlášky na tábor jsou vzadu v kostele. Bližší informace jsou ve Farním listu, u Martiny Smetanové nebo Pavlíny Bobčíkové.

§ Kdo by chtěl jet v úterý 9. května na jednodenní pouť do Mariazell, může se přihlásit u dopravce Pandabus v Horním Němčí. Kontakt je ve Farním listu.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na lavice: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek v 17,30 hodin bude v kostele v Dolním Němčí studentská mše svatá pro mladé celého děkanátu.

§ Firma Pandabus z Horního Němčí pořádá v úterý 9. května 2017 pouť do rakouského Mariazell, kde bude sloužena mše v českém jazyce. Cena za dopravu je 750 Kč. Kontakt a přihlášení: Pančochová Dana, Horní Němčí 110, mobil 775 674 884.

Nedělní ohlášky: 29/1/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar ročníku 1949: 1 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 8. a 9. třída.

§ Mše svatá zvláště pro děti tento týden nebude ve středu ale ve čtvrtek, protože na Hromnice při mši budou představeni děti, které se připravují na první svaté přijímání.

§ Na první pátek vystavím Nejsvětější svátost v 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ V sobotu bude ráno mše v 7,30 hodin a před ní v 6,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost.

§ V pátek 3. února je zimní stadion v Uherském Brodě zdarma k dispozici pro tříkrálové koledníky od 11 hodin do 12,30 hodin.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na lavice 2 000 Kč. Ostatní dary: 1000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek 3. února je zimní stadion v Uherském Brodě zdarma k dispozici pro tříkrálové koledníky od 11 hodin do 12,30 hodin.

§ Příští neděli bude přede mší svatou příležitost ke svátosti smíření a při mši sbírka na nové lavice.