Nedělní ohlášky: 4/6/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar ročníku 1951 – 500 Kč. Dar ročníku 1964 – 500 Kč. Dary na kostel: 2 400 Kč. Pán Bůh zaplať za dnešní diecézní sbírku na církevní školy.

§ V pondělí v 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída.

§ Pozor – V pondělí je mše svatá již v 17 hodin. Na mši svatou přijedou katecheté z děkanátu Uherský Brod a Uherské Hradiště.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Ve čtvrtek a pátek kněz od 8:30 hodin navštíví nemocné se svatým přijímáním.

§ V pátek je Noc kostelů. V našem děkanátu bude program v kostele na Březové a v Uherském Brodě (klášterní kostel a husitský kostel).

§ V sobotu od 14,30 hodin je tradiční Dětský den u hasičské zbrojnice. Kdo byste ještě mohli pomoci, ozvěte se Martině Smetanové nebo Marii Horňákové.

§ Petři a Pavli vybírají na mši svatou a kostel v sakristii.

§ Příští neděli je Fatimský den regionu Slovácko ve Vlčnově. V 15 hodin – modlitba růžence; 15:30 – přednáška P. Pavla Dokládala; 17 hodin – mše svatá a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

§ Nadační fond Credo srdečně zve na duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem. Uskuteční se v sobotu 17. června v prostorách kongresového centra ve Zlíně.

§ V sobotu má úklid skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 400 Kč. Pán Bůh zaplať za dnešní diecézní sbírku na církevní školy.

§ V pátek je Noc kostelů. V našem děkanátu bude program v kostele na Březové a v Uherském Brodě (klášterní kostel a husitský kostel).

§ Příští neděli je Fatimský den regionu Slovácko ve Vlčnově v kostele. V 15 hodin – modlitba růžence; 15:30 – přednáška P. Pavla Dokládala; 17 hodin – mše svatá a obnova zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

§ Nadační fond Credo srdečně zve na duchovní obnovu s P. Vojtěchem Kodetem. Uskuteční se v sobotu 17. června v prostorách kongresového centra ve Zlíně.

§ Slavnost Božího Těla bude letos ve čtvrtek – tzn. 15. 6. v 17 hodin.

Nedělní ohlášky: 28/5/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes v neděli v 18 hodin bude májová pobožnost u kaple svaté Anny. Nejdříve se pomodlíme u kamenného kříže na dolním konci. Potom půjdeme procesím přes potok a polem, kde se pomodlíme za úrodu a příznivé počasí a dojdeme ke kapli sv. Anny.

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí v 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída.

§ Již poněkolikáté se v den památky sv. Zdislavy uskuteční ve Slavkově v kapli Malá pouť rodin. Mše svatá bude v úterý v 18 hodin. Letos slavnostní bohoslužba bude obohacena přítomností ostatků sv. Zdislavy, které byly věnovány Charitě Uherský Brod a budou na tuto slavnost zapůjčeny. Pojďme se společně modlit za naše rodiny.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. A zakončení májových pobožností.

§ Na první pátek bude od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace. Po mši svaté svátostné požehnání.

§ Příští neděli je diecézní sbírka na církevní školy.

§ V sobotu 10. června bude další Dětský den. Na tuto velkou akci je potřeba hodně pomocníků. Kdo byste mohli pomoci, ozvěte se Martině Smetanové. Kdo můžete akci finančně podpořit, ozvěte se Marii Horňákové. Více ve farním listu.

§ Ve dnech 15. – 20. srpna 2017 se v Olomouci koná celostátní setkání mládeže. Do konce května je možné se přihlásit za zvýhodněnou cenu 950 Kč za celý pobyt. Vím, že pojede skupinka mladých z Horního Němčí.

§ V sobotu má úklid skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na nové lavice: 20 800 Kč. Podařilo se nasbírat celou částku. Pán Bůh zaplať! Lavice jsou v kostele a vše je zaplaceno. Věřím, že se vám líbí a budou dobře sloužit vám i příštím generacím.

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Již poněkolikáté se v den památky sv. Zdislavy uskuteční ve Slavkově v kapli Malá pouť rodin. Mše svatá bude v úterý v 18 hodin. Letos slavnostní bohoslužba bude obohacena přítomností ostatků sv. Zdislavy, které byly věnovány Charitě Uherský Brod a budou na tuto slavnost zapůjčeny. Pojďme se společně modlit za naše rodiny.

§ Příští neděli je diecézní sbírka na církevní školy.

§ Ve dnech 15. – 20. srpna 2017 se v Olomouci koná celostátní setkání mládeže. Více informací na webu – www.olomouc2017.signaly.cz Do konce května je možné se přihlásit za zvýhodněnou cenu 950 Kč za celý pobyt.

Nedělní ohlášky: 21/5/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťanská média: 15 230 Kč. Dary na kostel: 2 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí v 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída.

§ Ve středu je mše svatá a májová pobožnost zvláště pro děti a rodiče.

§ V pátek 26. května v 17 hodin bude další SPOLČO DĚTÍ ve farní dvoraně a okolí. Zveme i ty děti, které ještě na SPOLČU nebyly, malé i velké :-). Je pro vás nachystaná super hra venku a kdo nechá oči otevřené, může vidět i anděly. Těší se na vás Anička s Martinou

§ Charita Uherské Hradiště hledá pečovatelku do charitního domu v Hluku. Bližší informace na telefonu 572 555 783.

§ V sobotu má úklid skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na lavice: 5 500 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na lavice.

§ V pondělí a úterý bude mít v Horním Němčí mši svatou v 18 hodin otec Kornek. Proto ve čtvrtek bude mše svatá jen ve Slavkově v 17 hodin.

§ Májová pobožnost bude v Horním Němčí v pondělí a úterý po mši a ve čtvrtek v 18 hodin. Ve Slavkově bude májová v úterý v 17 hodin a ve čtvrtek přede mší svatou.

§ Příští neděli půjde 9 dětí k 1. svatému přijímání. Proto ve čtvrtek v 18 hodin (během májové pobožnosti) bude příležitost ke zpovědi pro rodiče třeťáků a jejich příbuzné. V sobotu odpoledne budu zpovídat pouze děti.

§ Charita Uherské Hradiště hledá pečovatelku do charitního domu v Hluku. Bližší informace na telefonu 572 555783.