Nedělní ohlášky: 29/5/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na církevní školy (15/5): 13 500 Kč. Měsíční sbírka na opravy: (22/5): 14 560 Kč. Dar ročníku 1943: 1 450 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Májové tento týden: pondělí – po mši; úterý – poslední májová v 18:30 hodin

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída.

§ V pondělí je památka sv. Zdislavy, patronky rodin. Proto vás zveme na Malou pouť rodin do kaple sv. Zdislavy ve Slavkově, kde bude v 18 hodin mše svatá za posvěcení našich rodin. Ve Svatém roce milosrdenství budeme také prosit za uzdravení zraněných vztahů. Přijďte pěšky, na kole nebo autem. Udělejte si čas na svoji rodinu i tímto způsobem a přijďte se za své nejbližší modlit ke sv. Zdislavě, která vás chce obdarovat Božími dary.

§ Na první pátek (současně je to slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) bude příležitost k osobní adoraci od 9 hodin. Prosím, zapište se vzadu v kostele do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření (od 18 zpovídá otec Josef). V 18 hodin bude společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ V sobotu od 14:30 hodin je Dětský den v Dolním Němčí u hasičské zbrojnice. Děti, určitě přijďte!

§ V neděli od 14 hodin je oblastní setkání Fatimského apoštolátu. Přijede P. Pavel Dokládal z Koclířova. Po informační části budou společné modlitby a v 17 hodin mše svatá. Využijte této příležitosti, abyste se seznámili s informace ohledně přípravného roku na velké jubileum v příštím roce, kdy si připomene 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, kdy se chystá také národní pouť do Fatimy.

§ V sobotu 18. června je děkanátní pouť na Velehradě. Pokud bude dost zájemců, pojede společný autobus pro Horní i Dolní Němčí. Proto je potřeba, abyste se tento týden do neděle 5. června zapsali vzadu v kostele.

Horní Němčí – oznámení:

§ V pondělí je památka sv. Zdislavy, patronky rodin. Proto vás zveme na Malou pouť rodin do kaple sv. Zdislavy ve Slavkově, kde bude v 18 hodin mše svatá za posvěcení našich rodin. Ve Svatém roce milosrdenství budeme také prosit za uzdravení zraněných vztahů. Přijďte pěšky, na kole nebo autem. Udělejte si čas na svoji rodinu i tímto způsobem a přijďte se za své nejbližší modlit ke sv. Zdislavě, která vás chce obdarovat Božími dary.

§ Sbírka na církevní školy (15/5): 3 800 Kč. Ostatní dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Májové tento týden: Dnes v neděli nebude! Poslední májová v úterý v 17 hodin ve Slavkově a v 18 hodin v Horním Němčí.

§ Ve čtvrtek ve Slavkově je od 16,30 hodin společná adorace a také příležitost ke svátosti smíření.

§ Ve čtvrtek hned po mši svaté bude příležitost ke zpovědi pro rodiče třeťáků a jejich příbuzné.

§ V sobotu v 9 hodin bude v kostele nácvik slavnosti 1. svatého přijímání a pak zpověď třeťáků.

§ V sobotu od 14:30 hodin je Dětský den v Dolním Němčí u hasičské zbrojnice.

§ V neděli od 14 hodin je oblastní setkání Fatimského apoštolátu. Přijede P. Pavel Dokládal z Koclířova. Po informační části budou společné modlitby a v 17 hodin mše svatá. Využijte této příležitosti, abyste se seznámili s informace ohledně přípravného roku na velké jubileum v příštím roce, kdy si připomene 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, kdy se chystá také národní pouť do Fatimy.

§ V sobotu 18. června je děkanátní pouť na Velehradě. Pokud bude dost zájemců, pojede společný autobus pro Horní i Dolní Němčí. Proto je potřeba, abyste se tento týden do neděle 5. června zapsali vzadu v kostele.

Nedělní ohlášky: 15/5/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Dary na kostel: 4 500 Kč. Dnes byla sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať.

§ Májové pobožnosti tento týden: neděle 14 hodin; pondělí, středa a pátek po mši.

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída.

§ V pondělí je v 17,30 hodin modlení za zemřelou Marii Tumpákovou.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče a také májová s dětmi. Přijďte se opět modlit litanie k Panně Marii.

§ Ve čtvrtek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek také od 8,30 hodin navštívím nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ V pátek od 14 do 15 hodin je v kostele Eucharistická hodina.

§ V pátek po mši svaté je zpovídání rodičů a příbuzných dětí, které půjdou v neděli k prvnímu svatému přijímání. Využijte této možnosti a dejte dětem duchovní dárek – vaše čisté srdce, které také přijme Krista v eucharistii. V sobotu dopoledne budu zpovídat pouze děti.

§ Příští neděli bude jen jedna mše svatá a to v již v 10 hodin se slavností prvního svatého přijímání. Druhá mše bude v sobotu večer v 18,30 hodin s nedělní platností.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela a fary.

§ Pokud bude příznivé počasí, tak v úterý 24. května by bylo večer prosebné procesí za příznivé počasí a dobrou úrodu.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod zve ženy na interaktivní seminář s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou s tématem „Jak nám naše představy a představy druhých brání prožívat přítomný okamžik“, který se bude konat v dominikánském klášteře v Uh. Brodě ve středu 18. 5. 2016 od 17:00. Přihlásit se můžete na telefonu 731402169 nebo na e-mail cpruherskybrod@ado.cz

Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme od 1. 9. 2016 vyučujícího MAT – FY nebo MAT – CH, dále vyučující I. stupně, školního psychologa a speciálního pedagoga. Žádosti spolu s životopisem a doklady o vzdělání posílejte na adresu info@kzsub.cz do 28. 5. 2016. Více informací na webových stránkách školy.

Katolická ZŠ informuje rodiče, jejichž děti přestupují z 1. stupně na 2. stupeň jiné školy, že je rádi uvítáme i na naší škole. Bližší informace získáte u vedení školy.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Dnes byla sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať.

§ Májové pobožnosti tento týden: neděle 14 hodin v HN; v úterý v 17 hodin ve Slavkově a v 18 hodin v Horním Němčí; ve čtvrtek po mši svaté.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela a fary.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod zve ženy na interaktivní seminář s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou s tématem „Jak nám naše představy a představy druhých brání prožívat přítomný okamžik“, který se bude konat v dominikánském klášteře v Uh. Brodě ve středu 18. 5. 2016 od 17:00. Přihlásit se můžete na telefonu 731402169 nebo na e-mail cpruherskybrod@ado.cz

Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme od 1. 9. 2016 vyučujícího MAT – FY nebo MAT – CH, dále vyučující I. stupně, školního psychologa a speciálního pedagoga. Žádosti spolu s životopisem a doklady o vzdělání posílejte na adresu info@kzsub.cz do 28. 5. 2016. Více informací na webových stránkách školy.

Katolická ZŠ informuje rodiče, jejichž děti přestupují z 1. stupně na 2. stupeň jiné školy, že je rádi uvítáme i na naší škole. Bližší informace získáte u vedení školy.

Nedělní ohlášky: 24/4/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Dar na kostel: 500 Kč. Dnes byla sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať.

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ V pondělí není večerní mše svatá, protože je odpoledne pohřeb.

§ Tento týden není ve středu mše svatá zvláště pro děti a rodiče. A v pátek při mši svaté není katecheze pro biřmovance.

§ Příští neděli si nepřipomeneme jen patrony našeho kostela, ale také výročí posvěcení kostela.

§ Stále je možné se na faře přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do polského Krakova, která bude v sobotu 28. května 2016. Cena 500 Kč.

§ Papež František vyhlásil celoevropskou sbírku na sužovanou Ukrajinu. Kdo budete chtít, tak můžete ode dneška do příští neděle dát peníze do pokladničky, která je vzadu v kostele. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dar na lavice: 500 Kč. Dnes byla sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať.

§ Příští neděli je sbírka na nové lavice.

§ Stále je možné se přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do polského Krakova, která bude v sobotu 28. května 2016. Cena 500 Kč.

§ Papež František vyhlásil celoevropskou sbírku na sužovanou Ukrajinu. Kdo budete chtít, tak můžete ode dneška do příští neděle dát peníze do pokladničky, která je vzadu v kostele. Pán Bůh zaplať za vaše dary.