Nedělní ohlášky: 10/3/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Františky darovaly na kostel 3 100 Kč. Dary na renovaci křížové cesty: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Křížové cesty budou: dnes ve 14 hodin, středa a pátek v 17 hodin

§ V úterý v 17 hodin je tvoření pro misijní jarmark ve farní dvoraně. Ve středu křížovou cestu povedou třeťáci a jejich rodiče. Mše svatá je pak zvláště pro děti. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Ve čtvrtek v 19 hodin je setkání pastorační rady na faře.

§ V neděli jste zváni na Netradiční misijní cukrárnu od 14 do 17 hodin.

§ V tomto týdnu se zapisují úmysly živých jubilantů. Informace k zapisování úmyslů najdete ve farním listu.

§ V pondělí 25. března je v Napajedlích pout za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Přes děkanát pojede autobus. Odjezd z Dolního Němčí ze zastávky u družstva je v 16:15 hodin. Cena 130 Kč. Zapsat se můžete do příští neděle 17. března vzadu v kostele.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V neděli jste zváni na Netradiční misijní cukrárnu od 14 do 17 hodin do kulturního domu v Dolním Němčí.

§ V tomto týdnu se zapisují úmysly živých jubilantů.

§ V pondělí 25. března je v Napajedlích pouť za úctu k počatému životu a nenarozené děti. Přes děkanát pojede autobus. Autobus jede ze Strání, proto by byl odjezd ze Slavkova ze zastávky na hlavní křižovatce v 16:10 hodin. Cena za autobus 130 Kč. Zapsat se můžete do příští neděle 17. března vzadu v kostele.

Nedělní ohlášky: 3/3/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka Svatopetrský haléř: 16 500 Kč. Dechová hudba Dolněmčanka darovala na kostel 1 000 Kč. Ročník 1933 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Popeleční středa je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Při mši svaté bude udělován popelec. (Popelec bude dáván i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin.) Tento týden se bude zpovídat v pondělí a sobotu přede mší svatou.

§ Křížová cesta bude v pátek v 17 hodin a v neděli ve 14 hodin.

§ Postní aktivity: Postní kapky, Postní almužna – viz. farní list

§ NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ NA VELEHRAD – z pátku na sobotu – viz. farní list

§ Josefové vybírají na mši svatou a kostel v sakristii.

§ Milí farníci ještě pořád je potřeba hodně rukou při přípravě naší misijní cukrárny, proto se i dál můžete hlásit jak na pečení zákusků nebo pomoc. Děkujeme.

§ Moravsko-slezská křesťanská akademie všechny srdečně zve na přednášku starozákonního exegety, překladatele a ředitele Českého katolického biblického díla P. Petra Chalupy, která se uskuteční v sále Římskokatolické farnosti Uherský Brod ve středu 13. března od 19 hodin. Název přednášky je NENÍ BIBLE JAKO BIBLE – PŘEHLED DOSTUPNÝCH BIBLÍ. Během přednášky bude možnost zakoupit si novou Bibli.

§ V sobotu 16. 3. 2019 bude v Uherském Brodě na faře duchovní obnova pro mladé na téma „Kdo nebo co pro mě znamená Bůh?“.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 1

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka Svatopetrský haléř: 5 500 Kč. Dary na kostel: 2 500 Kč. Na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Pán Bůh zaplať všem brigádníkům, kteří se podíleli na kácení tují u kostela.

§ Popeleční středa je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Při mši svaté bude udělován popelec. (Popelec bude dáván i v neděli při mši svaté.)

§ Křížová cesta bude v neděli v 8,30 hodin.

§ Postní aktivity: Postní kapky, Postní almužna – viz. farní list

§ NOČNÍ MODLITEBNÍ PROCESÍ NA VELEHRAD – z pátku na sobotu – viz. farní list

§ Moravsko-slezská křesťanská akademie všechny srdečně zve na přednášku starozákonního exegety, překladatele a ředitele Českého katolického biblického díla P. Petra Chalupy, která se uskuteční v sále Římskokatolické farnosti Uherský Brod ve středu 13. března od 19 hodin. Název přednášky je NENÍ BIBLE JAKO BIBLE – PŘEHLED DOSTUPNÝCH BIBLÍ. Během přednášky bude možnost zakoupit si novou Bibli.

§ V sobotu 16. 3. 2019 bude v Uherském Brodě na faře duchovní obnova pro mladé na téma „Kdo nebo co pro mě znamená Bůh?“.

Nedělní ohlášky: 24/2/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka činila 12 000 Kč. Ročník 1936 daroval na kostel 1 000 Kč. Ročník 1934 daroval na kostel 300 Kč. Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať! i za dnešní sbírku na Svatopetrský haléř.

§ Protože jsou jarní prázdniny Misijní klubko a Scholička tento týden nebudou.

§ Na první pátek je adorace od 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby.

§ Rok se svatými – V pátek začíná novéna ke sv. Františce.

§ Josefové vybírají na mši svatou a kostel v sakristii.

§ Prosím přihlášené poutníky do Říma, aby tento týden přinesly 4 000 Kč, datum narození, číslo občanky nebo pasu a mobilní číslo na faru.

§ Blíží se další netradiční cukrárna 17. března 2019. A opět se na vás obracíme s prosbou o pomoc s pečením zákusků a další pomocí. Děti dostanou prosbu o pomoc za týden v hodinách náboženství. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka činila 4 900 Kč. Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať! i za dnešní sbírku na Svatopetrský haléř.

§ Tento týden bude mše svatá v HN v úterý večer v 17 hodin.

§ Ve Slavkově bude mše svatá ve čtvrtek v 16 hodin.