Nedělní ohlášky: 29/10/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Kostelní sbírka na misie: 16 300 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné.

§ Dušičková pobožnost na hřbitově bude ve čtvrtek po mši svaté a v neděli v 13,30 hodin.

§ Na první pátek bude vystavena nejsvětější svátost od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a v 17,30 hodin mše svatá se svátostným požehnáním.

§ Na první sobotu bude mariánská pobožnost v 6:45 hodin a mše svatá v 7:30 hodin.

§ Příští neděli je sbírka na Arcidiecézní Charitu Olomouc.

§ Do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

§ V sobotu má úklid skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

§ Kostelní sbírka na misie: 6 400 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu na slavnost Všech svatých bude mše svatá v 16 hodin ve Slavkově. Ve čtvrtek na „dušičky“ bude mše v Horním Němčí v 16 hodin. Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli. Ve Slavkově v 14,30 hodin a Horním Němčí v 15 hodin.

§ Příští neděli je sbírka na Arcidiecézní Charitu Olomouc.

§ Do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Nedělní ohlášky: 22/10/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 20 170 Kč. Anežky darovali na kostel 2 300 Kč. Další dary na kostel: 3 000 Kč. Při misijní cukrárně se vybralo 26 300 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať! Upřímné Pán Bůh zaplať! patří také všem pomocníkům netradiční cukrárny.

§ V úterý nebude Misijní klubko. Protože budou podzimní prázdniny pořádají Misijní klubko a ministranti DRAKIÁDU a to v sobotu 28.října 2018 ve 14 hodin na kopci u vodárny. Jsou zváni všichni milovníci pouštění dradků. Nejkrásnější draci budou odměněni. Akce proběhne jen za příznivého počasí.

§ Ve čtvrtek nebude scholička, protože jsou podzimní prázdniny.

§ POZOR! Příští neděli je změna času!

§ Oblastní Charita Uherský Brod zve všechny tříkrálové koledníčky na promítání filmu Kniha džunglí ve čtvrtek 26. října 2017 v 16 hodin v kině Máj Uherský Brod.

§ V sobotu má úklid skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka (na kapli ve Slavkově) byla 3 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ POZOR! Příští neděli je změna času!

§ Oblastní Charita Uherský Brod zve všechny tříkrálové koledníčky na promítání filmu Kniha džunglí ve čtvrtek 26. října 2017 v 16 hodin v kině Máj Uherský Brod. Vstup: koledníci zdarma, ostatní 50 Kč.

Nedělní ohlášky: 15/10/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne od 14 do 17 hodin jste opět srdečně zváni do Misijní netradiční cukrárny do kulturního domu.

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku.

§ Papež František zve děti celého světa ve středu 18. října 2017 k modlitbě růžence za jednotu a pokoj ve světě. My se k této duchovní iniciativě připojíme v 18 hodin. Proto zvu všechny děti, aby přišly do kostela, kde se společně růženec pomodlíme.

§ Nový pomocný biskup Mons. Josef Nuzík bude ve svém rodišti na Strání sloužit děkovnou mši svatou tuto sobotu 21. října v 15 hodin.

§ Příští neděli je Misijní neděle, do které se zapojí i děti. Kostelní sbírka bude odeslána přes arcidiecéze na Papežská misijní díla.

§ V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře na rok 2018 za 60 Kč.

§ Ve farním listu vám podrobněji nabízím zasvěcení vaší rodiny Neposkvrněnému srdci Panny Marie spolu s knězem. Pokud byste měli zájem, ozvěte se mi.

§ V sobotu má úklid skupina č. 1

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Nový pomocný biskup Mons. Josef Nuzík bude ve svém rodišti na Strání sloužit děkovnou mši svatou tuto sobotu 21. října v 15 hodin.

§ Příští neděli je Misijní neděle. Kostelní sbírka bude odeslána přes arcidiecéze na Papežská misijní díla.

§ V sakristii jsou k dispozici stolní děkanátní kalendáře na rok 2018 za 60 Kč.

§ Ve farním listu vám podrobněji nabízím zasvěcení vaší rodiny Neposkvrněnému srdci Panny Marie spolu s knězem. Pokud byste měli zájem, ozvěte se mi.