Nedělní ohlášky: 29/9/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Františci vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ V úterý začíná nejen měsíc růžence ale letos také mimořádný misijní měsíc. Více v modlitbách budeme prosit na misijní dílo církve i každého z nás. Úvahy na každý den máte vzadu v kostele a přede mší svatou se modlete misijní modlitbu, která bude v lavicích. Vezměte si ji také domů.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a zvu především 1. a 2. třídu.

§ Protože je v pátek svatba, bude adorace dopoledne od 8 do 11 hodin a přede mší svatou od 17 hodin. Prosím zapište se do adorační služby. V 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace.

§ V sobotu není ranní mše svatá.

§ Biřmovanci: V pátek v 19,30 hodin je biblická hodina a v sobotu je modlitební program Noc s Marii v klášterní kostele v Brodě v rámci Růžencové pouti.

§ Příští neděli bude pouze ranní mše svatá v 7,30 hodin. Druhá mše svatá s nedělní platností bude v sobotu večer v 18,30 hodin. Místo hrubé mše jste zvaní do Uherského Brodu na Růžencovou pouť. Mši bude sloužit otce arcibiskup. Autobus pojede v 9,15 hodin od nákupního střediska. Kdo můžete, jeďte v kroji, ale autobus je k dispozici pro všechny farníky.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

· Jeden dárce věnoval na kostel velký dar ve výši 50 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Biřmovanci: V pátek v 19,30 hodin je biblická hodina a v sobotu je modlitební program Noc s Marii v klášterní kostele v Brodě v rámci Růžencové pouti.

Nedělní ohlášky: 22/9/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka 20 800 Kč. Dary na kostel: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Sobotní (28. 9.) biblickou hodinu v 18,30 hodin nabízím i pro farníky. Přihlaste se knězi osobně, telefonicky nebo SMSkou.

§ Příští víkend (27. – 29. 9.) bude Třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin.

§ BIŘMOVANCI – Biblická hodina – Příprava na neděli – pátek 19,30 a sobota 18,30. Katecheze – Bible je živé Boží slovo – neděle 10,30

§ Chrámový sbor oznamuje, že zkouška sboru bude výjimečně v pátek 27.9.2019 v 17.45 hodin na faře.

§ Lístky na úmysly mše svaté na poslední čtvrtletí roku 2019 jsou vzadu v kostele a můžete je dávat do připravené krabice.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 12

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka 5 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V sobotu na slavnost sv. Václava bude mše svatá v Horním Němčí v 9 hodin.

· Zapisují se úmysly mše svaté na poslední čtvrtletí letošního roku. Pokud přinesete úmysl napsaný na lístku, připište i vaše jméno a mobil pro případnou pozdější domluvu. Děkuji.

· BIŘMOVANCI – Biblická hodina – Příprava na neděli – pátek 19,30 a sobota 18,30. Katecheze – Bible je živé Boží slovo – neděle

Nedělní ohlášky: 15/9/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ludmily darovali na kostel 10 350 Kč. Nemocní darovali 7 700 Kč. Ročník 1949 daroval 4 500 Kč. A dar 2 500 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se budou zapisovat úmysly živých jubilantů na poslední čtvrtletí roku.

§ Tuto sobotu nebude biblická hodina před nedělí.

§ Poslední víkend v září (27. – 29. 9.) bude Třídenní Modlitby matek.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

· Ludmily z Horního Němčí darovali na kostel 2 000 Kč. Další dar na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Tento týden se budou zapisovat úmysly živých jubilantů na poslední čtvrtletí roku.

· Zítra se začíná učit náboženství.