Nedělní ohlášky: 10/6/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary Antonínů a Antónií: 4 810 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Setkání Misijního klubka v tomto školním roce již skončila. Setkání malé scholičky bude tentokrát až v pátek v 17 hodin.

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné.

§ V sobotu ve 14,30 hodin je mše svatá za padesátníky.

§ Závěrečná studentská mše v tomto školním roce bude v pátek 15. 6. v 18 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě, po mši svaté pak bude připraven táborák na zahradě fary. Mladí farníci, přijeďte!

§ V sobotu má úklid skupina č. 17

Nedělní ohlášky: 3/6/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na církevní školy: 13 000 Kč. Rodiče třeťáků darovali na kostel 2 000 Kč. Ročník 1930 daroval 800 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Milé děti, Misijní klubko vás zve na Cestu kolem světa. Jedná se o etapovou hru, kde navštívíme všechny kontinenty světa a tím oslavíme Mezinárodní den dětí. Proto vás srdečně zveme na tuto cestu. Přijďte v úterý v 17 hodin do farní dvorany s dobrou náladou a ve sportovním oblečení. Těší se na vás „Misijní klubíčko“.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Především zvu děti, které chodí do 4. – 6. třídy. Těším se na vás. Ve čtvrtek je scholička v 17 hodin na faře.

§ V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Je to Den modliteb za posvěcení kněží. Otec arcibiskup nás vybízí k zapojení do modliteb na tento úmysl: „Drazí bratři a sestry, z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. Zvu vás k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží. Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti. Ze srdce Vám žehná arcibiskup Jan“ Proto v pátek bude vystavena nejsvětější svátost od 17:30 hodin k půlhodinové tiché osobní adoraci a v 18 hodin bude společná adorace za posvěcení kněží. Po mši svaté pak bude svátostné požehnání.

§ V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie. Proto bude ráno v 6:45 hodin mariánská pobožnost a v 7:30 hodin mše svatá.

§ V sobotu má úklid skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na církevní školy: 3 700 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Je to Den modliteb za posvěcení kněží. Otec arcibiskup nás vybízí k zapojení do modliteb na tento úmysl: „Drazí bratři a sestry, z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. Zvu vás k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží. Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti. Ze srdce Vám žehná arcibiskup Jan“ Proto ve čtvrtek bude vystavena nejsvětější svátost v Horním Němčí od 17:30 hodin k půlhodinové tiché osobní adoraci a po mši svaté pak bude společná adorace a svátostné požehnání.

Nedělní ohlášky: 27/5/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Májové pobožnosti tento týden: dnes v 18 hodin; pondělí a středa – po mši svaté

§ V úterý bude misijní Klubko a ve čtvrtek malá scholička.

§ Ve středu je Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě ve Slavkově v 18 hodin. Udělejte si čas a přijďte pěšky nebo se vypravte na pouť na kole či autem.

§ Na první pátek bude v 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. V 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin je společná adorace. Svátostné požehnání bude po mši svaté. (Na první sobotu nebude ranní mše svatá.)

§ V sobotu 2. června ve 14.30 hodin se koná již tradiční Dětský den u hasičské zbrojnice. Zveme všechny děti, rodiče a milovníky her a dobré zábavy. Tentokrát se těšte na Retro hry, které hráli vaši rodiče a prarodiče. Samozřejmě nebude chybět i oblíbená pěna, skákací hrad, zmrzlina a další odměny. Proto přijďte spolu s námi oslavit svátek dětí. Těší na vás farnost a hasiči.

§ Na webu farnosti si můžete pustit zvuk bohoslužeb v přímém přenosu. Rádio ale funguje celý den. Více informací je ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel 2 000 Kč. Dar na kapli 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je Malá pouť rodin ke sv. Zdislavě ve Slavkově v 18 hodin. Udělejte si čas a přijďte pěšky nebo se vypravte na pouť na kole či autem.

§ Slavnost Božího Těla budeme slavit příští neděli v 9 hodin a po mši svaté půjdeme s eucharistií obcí.

§ Bylo spuštěno rádio farnosti Dolní Němčí. Na webu farnosti si můžete pustit bohoslužby v přímém přenosu. Rádio ale funguje celý den.