Nedělní ohlášky: 7/1/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary mládeže: 8 250 Kč. Janové darovali 1 800 Kč a Štěpáni a Štěpánky darovali 1 550 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Při Tříkrálové sbírce se vybralo 92 195 Kč. Pán Bůh zaplať dětem i dospělým, kteří se do organizace sbírky zapojili a poděkování patří také všem, kteří přispěli do pokladničky.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře.

§ V pátek přede mší svatou v 16,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost.

§ Příští sobotu je v Blatničce Ples pro Antonínek. Více ve farním listu.

§ Fara Uherský Brod Vás srdečně zve v neděli 14.1. od 17:00 na promítání filmu MARIA Z NAZARETU. Film vypráví podle biblického podání o nejdůležitějších okamžicích života Panny Marie.

§ V sobotu má úklid skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Bůh zaplať!

§ Tento týden není mše svatá ve Slavkově.

§ Ve čtvrtek je v Horním Němčí adorace přede mší svatou místo růžence (od 16,30 hodin). Během adorace bude příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Příští sobotu je v Blatničce Ples pro Antonínek. Více ve farním listu.

§ Fara Uherský Brod Vás srdečně zve v neděli 14.1. od 17:00 na promítání filmu MARIA Z NAZARETU. Film vypráví podle biblického podání o nejdůležitějších okamžicích života Panny Marie.

Nedělní ohlášky: 31/12/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Při vánočních sbírkách se vybralo 41 900 Kč. Dar ročníku 1941: 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Prosím, přicházejte se svými dětmi a vnuky. Ve čtvrtek v 17 hodin je opět zkouška malé scholičky na faře.

§ Na první pátek je od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16:15 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Na první sobotu bude přede mší svatou Fatimská mariánská pobožnost od 7:45 hodin.

§ Farář děkuje všem, kteří se jakkoliv podíleli na letošním Žehnání vína.

§ V sobotu má úklid skupina č. 12

§ V sobotu 6. ledna 2018 v dopoledních hodinách v naší obci proběhne Tříkrálová sbírka. Až u Vás zazvoní tři králové v doprovodu dospělé osoby a prokáží se Vám pověřením Charity, otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce. Předem děkujeme za vlídné přijetí koledníků a za Váš příspěvek do kasičky, který je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Informace pro dobrovolníky Tříkrálové sbírky: – ve čtvrtek 4. 1. 2018 v 19 hodin bude informační schůzka pro vedoucí skupinek a bude se vydávat oblečení pro koledníky – v sobotu 6. 1. 2018 v 8.30 hodin mše svatá s požehnáním pro koledníky – v neděli 7. 1. 2018 v 17 hodin ve farní dvoraně bude promítání animovaného filmu (dle výběru koledníků) jako odměna pro všechny dobrovolníky Tříkrálové sbírky

§ Přijměte naše srdečné pozvání na XI. Farní ples v Dolním Němčí. Můžete se těšit na vystoupení mladého českého zpěváka SEBASTIANA. Večerem Vás bude provázet Dechová kapela Dolněmčanská pětka, hudební skupina Velblue a cimbálová muzika Mladí Burčáci. Vystoupení si pro Vás již pilně připravují MAMINKY – jak je neznáte II. POZOR! Prodej vstupenek a místenek bude letos zahájen 7. 1. vždy po mši v sakristii kostela sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí. Ceny vstupenek: s místenkou 130 Kč a bez místenky 100 Kč.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je ve Slavkově adorace a zpovídání od 15,30 hodin. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ V pátek v 15 hodin je pohřeb paní Marie Helmové.

§ Přijměte naše srdečné pozvání na XI. Farní ples v Dolním Němčí. Můžete se těšit na vystoupení mladého českého zpěváka SEBASTIANA. Večerem Vás bude provázet Dechová kapela Dolněmčanská pětka, hudební skupina Velblue a cimbálová muzika Mladí Burčáci. Vystoupení si pro Vás již pilně připravují MAMINKY – jak je neznáte II. POZOR! Prodej vstupenek a místenek bude letos zahájen 7. 1. vždy po mši v sakristii kostela sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí. Ceny vstupenek: s místenkou 130 Kč a bez místenky 100 Kč.

Nedělní ohlášky: 17/12/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary nemocných: 5 400 Kč. Ostatní dary na kostel: 19 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od pondělí do čtvrtka budou v 7 hodin rorátní zpěvy a modlitby (beze mše svaté). V pátek v 7 hodin je rorátní mše svatá s dětmi, po které mají děti společnou snídani ve farní dvoraně.

§ V pondělí přede mší svatou v 16:45 hodin je pobožnost Hledání noclehu.

§ V úterý je v naší farnosti Adorační den. Je to den modliteb za naši arcidiecézi, otce arcibiskupa a pomocné biskupy. A taky den vzájemných modliteb za kněžský seminář a naši farnost. Od 9 do 17 hodin je příležitost k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. V 17 hodin bude společná adorace a svátostné požehnání.

§ V úterý v 17 hodin je další misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu není dětská mše svatá. Děti, přijďte v pátek na roráty. Ve čtvrtek scholička není!

§ V sobotu v 17:30 hodin je mše svatá s nedělní platností. V neděli dopoledne bude mše svatá pouze v 7:30 hodin. Ve 14 hodin je otvírání betléma. Můžete si odnést Betlémské světlo. Ve 22 hodin je zpívání koled v kostele a ve 22:30 hodin je půlnoční mše.

§ Příležitost ke svátosti smíření je dnes v neděli od 14 hodin v Uherském Brodě. V úterý v 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí.

§ Štěpáni a Štěpánky, Janové a mládež vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Charita Uherský Brod děkuje farníkům, kteří se zapojili do sbírky potravin. Vybralo se celkem 750 kilogramů, které jsou hned připraveny pomáhat.

§ V sobotu má úklid skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na opravy kostela: 3 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý od 18 hodin je příležitost k předvánoční zpovědi v Horním Němčí i ve Slavkově.

§ Charita Uherský Brod děkuje farníkům, kteří se zapojili do sbírky potravin. Vybralo se celkem 750 kilogramů, které jsou hned připraveny pomáhat.