Nedělní ohlášky: 7/7/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1969 daroval na kostel 9 000 Kč. Ročník 1931 daroval 300 Kč. Ročník 1939 daroval 500 Kč. Tetičky darovali na renovaci křížové cesty 2 000 Kč. Další dary na renovaci křížové cesty: 2 500 Kč. Ostatní dary: 9 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu 13. července je přede mší svatou od 6:45 hodin Fatimská mariánská pobožnost.

§ Anny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Charita během prázdnin vyhlašuje sbírku školních potřeb. Více informací na plakátku.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 1

Horní Němčí – oznámení:

· Tento týden nebude v týdnu mše svatá.

· Charita během prázdnin vyhlašuje sbírku školních potřeb. Více informací na plakátku.

Nedělní ohlášky: 30/6/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Petrové a Pavlové darovali na kostel 2 800 Kč. Ročník 1959 daroval na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

· Slavnost sv. Cyrila a Metoděje oslavíme v Horním Němčí mší svatou ve čtvrtek večer.

Nedělní ohlášky: 23/6/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 17 600 Kč. Ročník 1989 daroval na kostel 1 700 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude adorace od 13 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. (Na první pátek v červenci – slavnost sv. Cyrila a Metoděje – celodenní adorace nebude.)

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 4 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Děkuji všem, kteří připravili oltáře na Boží Tělo a těm, kteří pomohli s průběhem slavnosti.

· Ve čtvrtek bude mše svatá v 18 hodin v Horním Němčí (P. Antonín Bachan) z páteční slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.

· Příští neděli bude hodová mše svatá až v 10 hodin.