Nedělní ohlášky: 6/1/2019

Dolní Němčí – oznámení:

§ Štěpáni darovali na kostel 1 700 Kč. Dary Janů: 2 300 Kč. Mládež darovala: 9 300 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Při Tříkrálové sbírce v Dolním Němčí se vybralo 94 616 Kč a 10 Euro. Děkujeme všem, kteří se obětavě zapojili a pomohli tak dobré věci.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu opět začínají mše svaté pro děti. Na tuto středu zvu především děti 1. – 3. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička.

§ Misijní Klubko a Místní knihovna Vás zvou na promítání misijního dokumentu z prostředí dětí na ulicích Filipínské Rugby – Hra o život a besedu s tvůrci filmu. Beseda s projekcí se koná ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin v prostorách Místní knihovny.

§ Nová pastorační rada bude liturgicky uvedena do služby příští neděli 13. ledna při mši svaté v 10,30 hodin.

§ Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod vyhlašuje u příležitosti konání Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž Nakresli tři krále. Podrobnější informace najdete ve farním listu.

§ 12. Farní ples se koná v sobotu 26. ledna 2018 od 19:30 hodin. Prodej vstupenek a místenek bude zahájen 13. ledna v sakristii kostela sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí. Obracíme se na vás s prosbou o tombolu, kterou můžete přinášet na faru nebo do sakristie. Prosíme, abyste tombolu označili jménem. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

· Misijní Klubko a Místní knihovna Dolní Němčí Vás zvou na promítání misijního dokumentu z prostředí dětí na ulicích Filipínské Rugby – Hra o život a besedu s tvůrci filmu. Beseda s projekcí se koná ve čtvrtek 10. ledna v 17 hodin v prostorách Místní knihovny.

· Centrum pro rodinu děkanátu Uherský Brod vyhlašuje u příležitosti konání Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž Nakresli tři krále. Podrobnější informace najdete ve farním listu.

Nedělní ohlášky: 30/12/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Přes vánoce se vybralo při sbírkách 51 000 Kč. Další dary na kostel: 2 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude ve farní dvoraně v 19 hodin informační schůzka pro vedoucí skupinek a od 19 do 20 hodin se bude vydávat oblečení pro koledníky. V sobotu bude v 8:30 hodin mše svatá s požehnáním pro koledníky, po mši společné focení koledníků před kostelem a koledování po obci.

§ Na první pátek v měsíci začne celodenní adorace až v 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Zpovídání bude jen půl hodiny od 16,30 hodin. V 17 hodin bude společná adorace a po mši svaté svátostné požehnání.

§ Na první sobotu bude přede mší svatou Fatimská mariánská pobožnost od 7:45 hodin.

§ Zvolení a jmenovaní členové pastorační rady farnosti: Pavlína Bobčíková, Františka Daníčková, Pavel Stojaspal, Alois Michalec, Erika Uhrová, Vladimír Stojaspal, Stanislav Kelíšek a Jarmila Vlková.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

· Na silvestra nebude mše svatá. Za uplynulý rok 2018 poděkujeme na Nový rok, kdy je mše svatá jako v neděli tedy v 9 hodin v Horním Němčí.

· Ve čtvrtek bude mše svatá jen ve Slavkově. Od 15,30 hodin bude společná adorace a pak mše svatá.

· Tříkrálová sbírka bude ve Slavkově v sobotu 5. ledna a v Horním Němčí o týden později v sobotu 12. ledna 2019.

Nedělní ohlášky: 23/12/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary nemocných na křížovou cestu 5000 Kč. Dary nemocných na kostel: 9800 Kč. Dar 500 Kč ročníku 1949 na kostel. Ostatní dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Na Štědrý den jste zváni na Otvírání betléma ve 14 hodin do kostela. Děti, které odevzdaly celou adventní skládačku, se mohou těšit na dárek pod stromečkem v kostele, který si mohou vzít po otvírání betléma. Od 22 hodin se budou zpívat v kostele koledy a „půlnoční mše“ je ve 22,30 hodin.

§ 25. prosince bude odpoledne od 14 do 16 hodin otevřený kostel, abyste se na vycházce mohli zastavit u betléma.

§ Ve čtvrtek 27. 12. na svátek sv. Jana jste zváni v 19 hodin do kulturního domu na Žehnání vína. V rámci krátkého kulturního programu se můžete těšit na koledy v podání Ondřeje Fibichra, cimrmanovskou přednášku a veselé překvapení si připravili chlapi z mužského sboru a také Retrobabky. Večer pak bude pokračovat s cimbálovou muzikou Babica.

§ V neděli na svátek Svaté rodiny je v 10 hodin v kostele pobožnost před obrazem Svaté rodiny.

§ Štěpáni a Janové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

· Dary nemocných na kostel 1 600 Kč a kapli 3 200 Kč. Ostatní dary na kostel 5 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Na Štědrý den jste zváni na Otvírání betléma ve 13 hodin do kostela a můžete si odnést Betlémské světlo. Od 20:30 hodin se budou zpívat v kostele koledy a „půlnoční mše“ je v 21 hodin.

· Na Hod Boží vánoční je mše svatá v Horním Němčí. Po mši svaté se děti, které odevzdaly celou adventní skládačku, se mohou těšit na dárek pod stromečkem v kostele. Na svátek sv. Štěpána je mše svatá ve Slavkově. Ve čtvrtek mše svatá není.

· Ve čtvrtek 27. 12. na svátek sv. Jana jste zváni v 19 hodin do kulturního domu v Dolním Němčí na Žehnání vína. V rámci krátkého kulturního programu se můžete těšit na koledy v podání Ondřeje Fibichra, cimrmanovskou přednášku a veselé překvapení si připravili chlapi z mužského sboru a také Retrobabky. Večer pak bude pokračovat s cimbálovou muzikou Babica.

· V sobotu 29. 12. v 16 hodin jste zváni do kostela v Horním Němčí na vánoční koncert scholy.