Nedělní ohlášky: 28/10/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Kostelní sbírka na misie: 16 900 Kč. Nemocní darovali na kostel 8 000 Kč. Ročník 1943 daroval na kostel 1 000 Kč. Ročník 1941 daroval 500 Kč na kostel. Dary na křížovou cestu: 8 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať!

§ Děkujeme všem pomocníkům při misijní cukrárně. I díky vám se podařilo vybrat 36 100 Kč na chudé děti v Africe. Pán Bůh zaplať!

§ Večerní mše svaté po změně času od tohoto týdne začínají v 17,30 hodin.

§ V tyto dny lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Přesné podmínky si přečtěte ve Farním listu. Protože jedna z podmínek je přijetí svátostí smíření, bude se v pondělí a středu zpovídat již od 16:45 hodin. Ve čtvrtek a pátek se zpovídat nebude. V sobotu ráno přede mší svatou se bude zpovídat také.

§ V úterý v 17 hodin je ve farní dvoraně Misijní klubko. Ve středu není mše svatá zvláště pro děti, ale přijďte s dětmi ve čtvrtek a pátek, kdy jsou velké svátky. Ve čtvrtek je scholička již v 16,30 hodin.

§ V pátek je 1. pátek v měsíci a současně památka všech věrných zemřelých (tzv. dušiček), proto adorace bude jen dopoledne již od 8 hodin a jen do 12 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele.

§ Příští neděli je sbírka na Arcidiecézní charitu. Výzva ředitele Charity je ve Farním listu

§ V úterý v 15 hodin je v kině v Brodě promítání pro tříkrálové koledníky.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 1

Horní Němčí – oznámení:

· Sbírka na misie: 6 500 Kč. Dar 500 Kč na kapli ve Slavkově. Pán Bůh zaplať!

· V tyto dny lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Přesné podmínky si přečtěte ve Farním listu. Protože jedna z podmínek je přijetí svátostí smíření, bude příležitost ke zpovědi tento týden přede mší svatou jak ve Slavkově, tak v Horním Němčí.

· Příští neděli je sbírka na Arcidiecézní charitu. Výzva ředitele Charity je ve Farním listu

· V úterý v 15 hodin je v kině v Brodě promítání pro tříkrálové koledníky.

Nedělní ohlášky: 21/10/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes jste srdečně zváni do další netradiční misijní cukrárny, která bude od 14 do 17 hodin v kulturním domě. Těšíme se na vás.

§ Ročník 1949 daroval na kostel 500 Kč. Ročník 1953 daroval 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na misie.

§ Rok se svatými v Dolním Němčí – tento týden se modlíme novénu ke sv. Judovi Tadeášovi, který má svátek v neděli.

§ V úterý v 15,30 hodin je pohřeb pana Vojtěcha Garaie.

§ Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště kněz zve děti 7. – 9. třídy).

§ V sobotu 27. října pořádá Misijní klubko spolu s ministranty Drakiádu, která se koná ve 14 hodin na kopci u vodárny. Za nepříznivého počasí se akce odkládá na další den.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 18

§ POZOR – příští neděli se mění čas o hodinu dozadu.

Horní Němčí – oznámení:

§ Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na misie.

§ Dnes jste srdečně zváni do další netradiční misijní cukrárny v Dolním Němčí, která bude od 14 do 17 hodin v kulturním domě.

§ POZOR – příští neděli se mění čas o hodinu dozadu.

Nedělní ohlášky: 14/10/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Tetičky darovali na kostel 1 000 Kč. Dar 5 000 Kč na 8. zastavení křížové cesty. Další dary na křížovou cestu: 6 800 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu je mše svatá pro děti (zvláště zvu děti 4. – 6. třídy). Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře scholička.

§ Ve středu nemají třeťáci náboženství.

§ Rok se svatými v Dolním Němčí – V sobotu začíná novéna ke sv. Judovi Tadeášovi.

§ V sakristii jsou ke koupení stolní děkanátní kalendáře. Cena 55 Kč. Vzadu v kostele je na ukázku jeden kalendář.

§ Do Netradiční cukrárny, která bude příští neděli, jsou potřeba ještě děti. Přihlaste se, prosím. Děkujeme.

§ V sobotu v 18:30 hodin je opět Večer chval.

§ Příští neděli je Misijní neděle. Celonárodní sbírka bude právě na misijní díla církve.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sakristii jsou ke koupení stolní děkanátní kalendáře. Cena 55 Kč.

§ Příští neděli je v Dolním Němčí již 8. Netradiční misijní cukrárna od 14 do 17 hodin v kulturním sále. Obsluhovat vás budou děti a těšit se můžete na domácí zákusky.

§ V sobotu v 18:30 hodin je Večer chval v kostele v Dolním Němčí.

§ Příští neděli je Misijní neděle. Celonárodní sbírka bude právě na misijní díla církve.