Nedělní ohlášky: 5/1/2020

Dolní Němčí – oznámení:

· Mládež darovala na kostel 10 500 Kč. Ročník 1934 daroval 700 Kč. Další dary: 2 500 Kč. Při Tříkrálové sbírce se vybralo 102 095 Kč. Pán Bůh zaplať také všem dětem a dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili.

· V pondělí při mši svaté se bude světit voda. Můžete si přinést prázdné nádobky a po mši svaté si svěcenou vodu nabrat.

· Ve středu opět začínají mše svaté pro děti a tuto středu zvu především dětí z 1. a 2. třídy.

· Farní ples bude v sobotu 25. ledna 2020. Vstupenky se začnou prodávat v sakristii kostela od neděle 12. 1. 2020. Cena 130 Kč.

· Letos se také poprvé koná Děkanátní krojovaný ples, který bude také u nás v Dolním Němčí a to v sobotu 15. února 2020. Vstupenky se začnou prodávat na faře od pondělí 6. 1. Zatím pouze do přísálí, aby hosté z farností děkanátu měli místa v sálu. Cena 150 Kč. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Informace o plese najdete na www.dekanatniples.maweb.eu

· BIŘMOVANCI pátek Večer chval ve Vlčnově a v neděli katecheze při mši svaté

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 3 500 Kč. Při Tříkrálové sbírce se ve Slavkově vybralo 29 436 Kč. Pán Bůh zaplať také všem dětem a dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili.

· Ve čtvrtek v 16,30 hodin bude v Horním Němčí společná adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin pak mše svatá.

· Farní ples bude v sobotu 25. ledna 2020 v kulturním domě v Dolním Němčí. Vstupenky se začnou prodávat v sakristii kostela v DN od neděle 12. 1. 2020. Cena 130 Kč.

· Letos se také poprvé koná Děkanátní krojovaný ples, který bude také v Dolním Němčí a to v sobotu 15. února 2020. Vstupenky se začnou prodávat na faře v DN od pondělí 6. 1. Cena 150 Kč. Krojovaní při příchodu na ples dostanou bonus v ceně vstupenky. Informace o plese najdete na www.dekanatniples.maweb.eu

· BIŘMOVANCI pátek Večer chval ve Vlčnově a v neděli katecheze při mši svaté

Nedělní ohlášky: 29/12/2019

Dolní Němčí – oznámení:

· Jste dnes srdečně zváni na vánoční koncert pěveckého sboru Dvořák v 15 hodin v našem kostele.

· Štěpáni darovali na kostel 2 250 Kč. Janové darovali 2 150 Kč. Dary 3 000 Kč na renovaci křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

· Na první pátek bude od 10 hodin příležitost k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin zpovídání. V 17 hodin společná adorace a pak mše svatá.

· V sobotu je Tříkrálová sbírka. Ve čtvrtek bude ve farní dvoraně informační schůzka pro vedoucí skupinek v 19 hodin a bude se vydávat oblečení pro koledníky. V sobotu v 8.30 hodin v kostele mše sv. s požehnáním pro koledníky

· Farnost Vlčnov nás zve na koncert Hradišťanu, který se uskuteční v tamějším kostele v sobotu 4. 1. v 17 hodin.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na opravy: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V sobotu se bude v Horním Němčí i Slavkově konat Tříkrálová sbírka.

· Farnost Vlčnov nás zve na koncert Hradišťanu, který se uskuteční v tamějším kostele v sobotu 4. 1. v 17 hodin.

Nedělní ohlášky: 22/12/2019

Dolní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka 17 530 Kč. Nemocní darovali na kostel 9 700 Kč. Další dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať! Štěpáni, Janové a mládež vybírají na kostel a mši svatou v sakristii.

· V pondělí v 7 hodin budou poslední rorátní modlitby a zpěvy. Večerní mše svatá nebude!

· Tradiční otvírání betléma je na Štědrý den ve 14 hodin v kostele. Odnést si pak můžete betlémské světlo.

· Letos nebudeme společně zpívat koledy před půlnoční ale až po ní na nově obnoveném kostelním schodišti. Prosím, zůstaňte a zapojte se. Něco na zahřátí určitě bude také.

· Na Hod Boží vánoční bude otevřený kostel od 14 do 16 hodin. Můžete se zastavit s dětmi, jak půjdete na odpolední procházku.

· Srdečně jste zváni na sv. Štěpána na koncert Dolněmčanky v 17 hodin do kulturního domu. V pátek 27. 12. vás zveme na tradiční Žehnání vína v 19 hodin. A vánoční koncert sboru Dvořák bude v neděli v 15 hodin tady v kostele.

· V neděli na svátek Svaté Rodiny bude při mši svaté v 10,30 hodin obnova manželských slibů.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 7

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka 5 800 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Na Štědrý den zveme děti na otvírání betléma ve 13 hodin do kostela. Odnést si pak můžete betlémské světlo.

· Před půlnoční mší svatou se budou v kostele zpívat koledy (20,30 hodin).

· Na svátek sv. Štěpána je mše svatá v 9 hodin ve Slavkově.

· V pátek v 16 hodin bude tady v kostele tradiční vánoční koncert scholy. Pak jste zváni na svařák do kulturního domu.

· V neděli na svátek Svaté Rodiny bude při mši svaté obnova manželských slibů.