Nedělní ohlášky: 11/9/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ode dneška do pátku vždy v 19,15 hodin je společná modlitba novény před slavností biřmování. Přijďte se modlit s biřmovanci a za biřmovance. Zvláště pak kmotři, rodiče a prarodiče biřmovanců. Modlitbu za biřmovance máte také ve Farním listu.

§ Příležitost ke zpovědi před biřmováním bude v pondělí, středu a pátek vždy od 17,45 hodin. V pátek od 19,30 hodin bude zpovídat více kněží. Kromě biřmovanců a kmotrů vyzývám ke zpovědi také jejich příbuzné.

§ Nemocní darovali na opravy 6 300 Kč. Poutníci na Svatý Hostýn darovali na kostel 2 600 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí začíná učit náboženství sestra Milada a ve středu otec Petr.

§ V úterý v 17 hodin je v kostele Fatimská mariánská pobožnost.

§ Ve čtvretek v 17 hodin je další setkání malé scholičky ve farní dvoraně.

§ V neděli bude jen mše svatá v 10 hodin (biřmování). Ranní mše svatá není! V sobotu večer v 18,30 hodin je mše svatá s nedělní platností.

§ Mše svatá za Ludmily je posunuta na neděli 25. září v 7,30 hodin.

§ Na konci září bude k zakoupení stolní kalendář našeho děkanátu.

§ Klíče na úklid kostela si vyzvedejte u paní Boženy Krhovské nebo na faře.

§ Srdečně zveme ochotné farníky z okolních farností, aby přišli v kroji na hlavní mši svatou při Růžencové pouti v Uherském Brodě 2.10. Začátek v 10 hodin u gymnázia, kde se bude řadit slavnostní průvod. Prosíme o spolupráci při vytvoření krásné atmosféry naší hlavní děkanátní pouti. Děkan P. Josef Pelc a rektor klášterního kostela P. Jan Rajlich OP. Naše farnost pro krojované opět zajistí autobus. Pokud to bude možné, půjde otec Petr s pěšími poutníky.

§ V sobotu má úklid skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Od neděle do pátku vždy v 19,15 hodin je společná modlitba novény před slavností biřmování v Dolním Němčí. Přijeďte se modlit s biřmovanci a za biřmovance. Zvláště pak kmotři, rodiče a prarodiče biřmovanců. Modlitbu za biřmovance máte také ve Farním listu.

· Příležitost ke zpovědi před biřmováním bude v pátek od 19,30 hodin v kostele v Dolním Němčí. Bude zpovídat více kněží. Kromě biřmovanců a kmotrů vyzývám ke zpovědi také jejich příbuzné.

· Náboženství se začne učit od pondělí 19. září.

· Kvůli slavnosti biřmování v Dolním Němčí bude příští neděli již v 7,30 hodin.

· Na konci září bude k zakoupení stolní kalendář našeho děkanátu.

· Srdečně zveme ochotné farníky z okolních farností, aby přišli v kroji na hlavní mši svatou při Růžencové pouti v Uherském Brodě 2.10. Začátek v 10 hodin u gymnázia, kde se bude řadit slavnostní průvod. Prosíme o spolupráci při vytvoření krásné atmosféry naší hlavní děkanátní pouti. Děkan P. Josef Pelc a rektor klášterního kostela P. Jan Rajlich OP.

Nedělní ohlášky: 4/9/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka byla 17 870 Kč. Modlitby matek darovali na kostel 1 300 Kč. Ročník 1961 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek a v pátek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné.

§ Pavlína Bobčíková a Erika Uhrová vás děti – holky u kluci – zvou na první setkání malé scholičky, která bude tento čtvrtek od 17 hodin ve farní dvoraně.

§ V pátek od 14 do 15 hodin je Eucharistická hodina.

§ V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování.

§ Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele nebo ke stažení na webu farnosti. Prosím, odevzdejte je nejpozději do konce tohoto týdne na faru. Předpokládaný rozvrh hodin najdete ve farním listu

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Ve čtvrtek od půl šesté bude příležitost ke svátosti smíření (zvláště zvu děti na začátku školního roku). V 18 hodin bude společná adorace a hned po ní asi tak v 18,20 hodin bude mše svatá se svátostným požehnáním.

· V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele v Dolním Němčí společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování.

Nedělní ohlášky: 26/6/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Padesátníci darovali na opravy kostela 10 000 Kč. Petrové a Pavlové darovali: 1 000 Kč. Ročník 1932 daroval 500 Kč. Ročník 1935 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 6 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je závěrečná mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Přijďte poděkovat Bohu za uplynulý školní rok a poprosit ho o ochranu během prázdnin.

§ Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek od 9:30 hodin navštívím nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Na první pátek je adorace od 9 hodin. Zapište se, prosím, do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a v 18,30 hodin je mše svatá se svátostným požehnáním.

§ Na první sobotu je v 6,45 hodin mariánská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Úmysly na mši svatou na další čtvrtletí můžete vkládat vzadu v kostele do připravené krabice.

§ Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (úterý) bude mše svatá večer v 18,30 hodin.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dary na lavice: 1 100 Kč. Ostatní dary: 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je mše svatá pouze ve Slavkově v 17 hodin. (Od 16:30 hodin bude společná adorace a příležitost ke svátosti smíření.) Mše svatá v Horním Němčí není.

§ Příští neděli je sbírka na lavice.

§ Zapisují se úmysly na mši svatou na další čtvrtletí.

§ Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (úterý) bude mše svatá večer v 17 hodin v Horním Němčí.