Nedělní ohlášky: 14/5/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na křesťanská média (TV Noe a Rádio Proglas).

§ V pondělí v 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída.

§ Ve středu je mše svatá a májová pobožnost zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští neděli je slavnost prvního svatého přijímání. V pátek v 19,30 hodin je zpovídání rodičů a příbuzných dětí. V neděli nebude ranní mše svatá ale sobotní večerní s nedělní platností v 18,30 hodin. Nedělní mše bude již v 10 hodin.

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na křesťanská média: 5 250 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dary na lavice 4 000 Kč. Zbývá našetřit 23 000 Kč. Příští neděli 21. 5. bude poslední velká sbírka na nové lavice, které bude firma instalovat tento týden v úterý a v pátek. Prosím o štědrost.

§ Tento týden budou májové v Horním Němčí v úterý v 18 hodin a ve čtvrtek po mši a v neděli přede mší svatou. Ve Slavkově v úterý v 17 hodin a ve čtvrtek přede mší svatou.

Nedělní ohlášky: 7/5/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Kdo nemá hodové hosty, zvu vás na májovou pobožnost ve 14 hodin.

§ Ve středu je mše svatá a májová pobožnost zvláště pro děti a rodiče.

§ V sobotu 13. května (100. výročí Fatimy) v 18 hodin bude pobožnost u kaple Panny Marie na hřbitově. Procesím přejdeme do kostela a bude slavnostní mše svatá.

§ Příští neděli bude při mši svaté celonárodní sbírka na rádio Proglas a TV Noe.

§ Milé maminky a babičky, příští neděli máte všechny svátek. Hrubá mše svatá bude již v 10 hodin a bude obětována za vás a společenství Modliteb matek. Po mši svaté vás všechny zve otec Petr a maminky z hnutí Modliteb matek do farní dvorany na malé společné posezení tzv. „agapé“, abyste tak společně oslavily svůj svátek.

§ V sobotu má úklid skupina č. 14

Horní Němčí – oznámení:

§ Tento týden budou májové v Horním Němčí v úterý v 18 hodin a ve čtvrtek po mši a v neděli přede mší svatou. Ve Slavkově v úterý po mši a ve čtvrtek v 17 hodin.

Nedělní ohlášky: 30/4/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar ročníku 1934: 500 Kč. Ostatní dary na kostel 11 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zítra je výročí posvěcení našeho kostela. Protože je volný den, bude mše svatá dopoledne v 9 hodin

a odpoledne v 17 hodin bude v kostele varhanní koncert Ondřeje Muchy (vstupné dobrovolné).

§ Ve středu je svátek sv. Filipa a Jakuba, našich patronů. Večer je mše svatá zvláště pro děti. Hodová mše svatá bude v neděli v 10,30 hodina a přijede P. Josef Mikulášek.

§ Na první pátek je adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin se bude zpovídat a v 18 hodin bude společná adorace se svátostným požehnáním. O půl sedmé bude mše svatá a po ní krátká májová pobožnost. Protože je první sobota, bude mše svatá ráno v 7,30 hodin. Pobožnost přede mší nebude. Po mši svaté bude májová.

§ O prožívání mariánského měsíce si podrobnosti přečtěte ve Farním listu.

§ Kdo se přihlásil na farní pouť na Slovensko, ať tento týden přinese na faru 1 700 Kč. Více informací také ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na nové lavice: 3 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí v 17 hodin bude v kostele v Dolním Němčí varhanní koncert Ondřeje Muchy (vstupné dobrovolné).

§ Protože bude v Horním Němčí mše svatá v úterý v 18 hodin (otec Kornek), bude ve čtvrtek mše svatá pouze ve Slavkově.

§ Tento týden budou májové v Horním Němčí v úterý po mši a ve čtvrtek v 18 hodin. V neděli budou bývat májové pobožnosti přede mší svatou místo růžence v 8,30 hodin. Ve Slavkově v úterý v 17 hodin a ve čtvrtek po mši.

§ V neděli bude při mši svaté celonárodní sbírka na radio Proglas a TV Noe.

§ Kdo se přihlásil na farní pouť na Slovensko, ať tento týden přiveze na faru v Dolním Němčí 1 700 Kč. Více informací také ve Farním listu.