Nedělní ohlášky: 19/6/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Antonínové a Antonie darovali na kostel 7 400 Kč. Ludmila a Radek Kadlčkovi darovali na opravy 20 000 Kč. Ostatní dary: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má jednu hodinu náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ V pondělí v 16 hodin je pohřeb paní Marie Cmolové, proto již nebude večerní mše.

§ Toto úterý 21.6. se starší děti můžou těšit opět na Velké spolčo. Tentokrát už v 17 hodin a sejdeme se rovnou na hasičce. Vemte sebou i kamarády, budem hrát hru, na kterou je potřeba více dětí. Těší se na vás Kája.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští víkend je třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu a neděli vždy ve 13 hodin. Jste srdečně zváni k modlitbě za svoji rodinu.

§ V sobotu v 17 hodin je v kostele koncert česko-africké vokální skupiny. A po koncertu posezení s promítání fotografií a ochutnávkou konžských jídel ve farní dvoraně. A v neděli při hrubé mši svaté budou africké zpěvy a tance. Na vše vás srdečně zve Markéta Debroise roz. Daníčková.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod rozjíždí od září dětskou skupinu. Více na plakátu na nástěnce.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se domluvit s knězem.

§ Příští neděli je hodová mše svatá posunutá na 10,30 hodin.

Nedělní ohlášky: 5/6/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Dary na opravy: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. J

§ Eucharistická hodina: pátek 14 – 15 hodin.

§ V pátek od 17 hodin je poslední spolčo dětí v tomto školním roce. Takže, děti, určitě přijďte!

§ Antonínové a Antonie vybírají v sakristii na kostel a na mši svatou.

§ Tento pátek se koná již tradiční akce Noc kostelů. Náš kostel se sice nezapojí, ale holky z naší scholy Nekonečno budou vystupovat v bazilice na Velehradě večer a to od půl desáté do půl jedenácté. Můžete se přijet podívat. Schola vás srdečně zve.

§ V neděli 19. června v 17 hodin bude v kulturním domě divadelní představení Víkend s Bohem. Jste srdečně zváni. Lístky si v předprodeji můžete koupit v Galatexu u paní Horňákové, ale také na faře.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Měsíční sbírka na opravy (22/5): 4 000 Kč. Dar na lavice: 500 Kč. Ostatní dary na opravy: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 16 hodin je ve Slavkově pohřeb paní Věry Psotné. Proto nebude v úterý ráno mše svatá. Ve čtvrtek nebude mše svatá v Horním Němčí.

Nedělní ohlášky: 29/5/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na církevní školy (15/5): 13 500 Kč. Měsíční sbírka na opravy: (22/5): 14 560 Kč. Dar ročníku 1943: 1 450 Kč. Ostatní dary: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Májové tento týden: pondělí – po mši; úterý – poslední májová v 18:30 hodin

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída.

§ V pondělí je památka sv. Zdislavy, patronky rodin. Proto vás zveme na Malou pouť rodin do kaple sv. Zdislavy ve Slavkově, kde bude v 18 hodin mše svatá za posvěcení našich rodin. Ve Svatém roce milosrdenství budeme také prosit za uzdravení zraněných vztahů. Přijďte pěšky, na kole nebo autem. Udělejte si čas na svoji rodinu i tímto způsobem a přijďte se za své nejbližší modlit ke sv. Zdislavě, která vás chce obdarovat Božími dary.

§ Na první pátek (současně je to slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova) bude příležitost k osobní adoraci od 9 hodin. Prosím, zapište se vzadu v kostele do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření (od 18 zpovídá otec Josef). V 18 hodin bude společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ V sobotu od 14:30 hodin je Dětský den v Dolním Němčí u hasičské zbrojnice. Děti, určitě přijďte!

§ V neděli od 14 hodin je oblastní setkání Fatimského apoštolátu. Přijede P. Pavel Dokládal z Koclířova. Po informační části budou společné modlitby a v 17 hodin mše svatá. Využijte této příležitosti, abyste se seznámili s informace ohledně přípravného roku na velké jubileum v příštím roce, kdy si připomene 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, kdy se chystá také národní pouť do Fatimy.

§ V sobotu 18. června je děkanátní pouť na Velehradě. Pokud bude dost zájemců, pojede společný autobus pro Horní i Dolní Němčí. Proto je potřeba, abyste se tento týden do neděle 5. června zapsali vzadu v kostele.

Horní Němčí – oznámení:

§ V pondělí je památka sv. Zdislavy, patronky rodin. Proto vás zveme na Malou pouť rodin do kaple sv. Zdislavy ve Slavkově, kde bude v 18 hodin mše svatá za posvěcení našich rodin. Ve Svatém roce milosrdenství budeme také prosit za uzdravení zraněných vztahů. Přijďte pěšky, na kole nebo autem. Udělejte si čas na svoji rodinu i tímto způsobem a přijďte se za své nejbližší modlit ke sv. Zdislavě, která vás chce obdarovat Božími dary.

§ Sbírka na církevní školy (15/5): 3 800 Kč. Ostatní dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať.

§ Májové tento týden: Dnes v neděli nebude! Poslední májová v úterý v 17 hodin ve Slavkově a v 18 hodin v Horním Němčí.

§ Ve čtvrtek ve Slavkově je od 16,30 hodin společná adorace a také příležitost ke svátosti smíření.

§ Ve čtvrtek hned po mši svaté bude příležitost ke zpovědi pro rodiče třeťáků a jejich příbuzné.

§ V sobotu v 9 hodin bude v kostele nácvik slavnosti 1. svatého přijímání a pak zpověď třeťáků.

§ V sobotu od 14:30 hodin je Dětský den v Dolním Němčí u hasičské zbrojnice.

§ V neděli od 14 hodin je oblastní setkání Fatimského apoštolátu. Přijede P. Pavel Dokládal z Koclířova. Po informační části budou společné modlitby a v 17 hodin mše svatá. Využijte této příležitosti, abyste se seznámili s informace ohledně přípravného roku na velké jubileum v příštím roce, kdy si připomene 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, kdy se chystá také národní pouť do Fatimy.

§ V sobotu 18. června je děkanátní pouť na Velehradě. Pokud bude dost zájemců, pojede společný autobus pro Horní i Dolní Němčí. Proto je potřeba, abyste se tento týden do neděle 5. června zapsali vzadu v kostele.