Nedělní ohlášky: 5/3/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 17 470 Kč. Ročník 1961 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída.

§ V pondělí v 16,30 hodin je modlení za Ludvíka Zimčíka, který má v úterý v 15,30 hodin pohřeb.

§ Ve středu je mše svatá opět zvláště pro děti a rodiče. Od 17 hodin třeťáci a jejich rodiče povedou křížovou cestu.

§ V pátek povedou křížovou cestu vdovy. A v neděli ve 14 hodin se ji bude modlit společenství Modlitby matek.

§ Josefové vybírají v sakristii na mši a na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 5 000 Kč. Dary na lavice: 3 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude příležitost ke svátosti smíření od 16,30 hodin. V 17 hodin se pomodlíme křížovou cestu a hned po ní bude mše svatá.

§ Ve čtvrtek bude také křížová cesta ve Slavkově v kapli v 16 hodin.

§ A v neděli bude křížová cesta v 8,30 hodin přede mší svatou.

Nedělní ohlášky: 26/2/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka Haléř sv. Petra: 18 050 Kč. Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída.

§ V pondělí není večerní mše, protože v 15:30 hodin je pohřeb Antonína Horáka.

§ Ve středu je Popeleční středa. Začíná posvátná doba postní. Popeleční středa je den přísného půstu. (Půst od masa a pouze jednodenní úplné nasycení.) Při večerní mši svaté se bude udělovat popelec, který se bude dávat také v neděli pouze při hrubé mši svaté.

§ Na první pátek bude od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní k osobní adoraci. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele.

§ Příští neděli 5. 3. 2017 ve 14 hodin povedou křížovou cestu v kostele ženy. Po skončení bude následovat Světový den modliteb, který letos připravily ženy z Filipín. Součástí bude také pravidelná sbírka, letos je určená pro lékaře bez hranic.

§ Setkání rodičů dětí, které letos jdou k 1. svatému přijímání, se koná ve středu 8. března po mši svaté ve farní dvoraně.

§ Ve středu nám začíná doba postní. Využijte některou z pastoračních aktivit, které jsou podrobně popsány ve Farním listu. Je připravený program pro dospělí i děti. Můžete využít nabídku postních farních biblických SMS. Stačí napsat své mobilní číslo na připravené lístečky vzadu v kostele a dát do krabice. Také znovu zveme k aktivitě Youcat+

§ Milé maminky a tatínkové, milé děti a mladí, blíží se opět Misijní cukrárna (26. 3.), a proto vás žádáme, kdo je ochotný pomoci při této akci, přihlaste se co nejdříve u Eriky Uhrové a kdo by chtěl něco upéct tak paní Janě Fibichrové. Dětem se budou rozdávat přihlášky v náboženství a odevzdávat je mohou na faře nebo Martině Smetanové. Z organizačních důvodů budou obsluhovat jen přihlášené děti.

§ Kvůli zajištění lektorské služby při nedělní mši svaté, prosím farníky, kteří absolvovali někdy v minulosti děkanátní kurz pro lektory, aby to nahlásili na faře. Prosím, přineste i osvědčení o kurzu, aby se kopie mohla založit do farního archivu a byl tak přehled, kdo z farníků lektorským kurzem prošel.

§ V sobotu má úklid skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka Haléř sv. Petra: 6 300 Kč. Dary na lavice: 3 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je Popeleční středa. Začíná posvátná doba postní. Popeleční středa je den přísného půstu. (Půst od masa a pouze jednodenní úplné nasycení.) Při mši svaté v 16 hodin v Horním Němčí se bude udělovat popelec, který se bude dávat také v neděli při mši svaté.

§ Využijte některou z pastoračních aktivit, které jsou podrobně popsány ve Farním listu. Jsou připravené postní úkoly (nejen) pro dospělé ve Farním listu. Můžete využít nabídku postních farních biblických SMS. Stačí napsat své mobilní číslo na připravené lístečky vzadu v kostele a dát do krabice. Také znovu zveme k aktivitě Youcat+

§ Ve čtvrtek bude adorace a mše svatá pouze ve Slavkově.

§ V neděli přede mší svatou bude v 8,30 hodin křížová cesta a při mši bude pravidelná sbírka na lavice. Zbývá ušetřit 53 500 Kč.

Nedělní ohlášky: 19/2/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 6 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída.

§ Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře scholička.

§ V pátek od 17 hodin je spolčo dětí ve farní dvoraně. Děti, udělejte si čas a přijďte! Těší se na vás Anička Stojaspalová. 

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Sestra Milada zve ženy na další setkání, které bude toto pondělí v 18 hodin v nových prostorách Centra pro rodinu v Uherském Brodě. Více ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

§ Ve středu v 10 hodin je mše svatá v charitním domě ve Slavkově.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.