Nedělní ohlášky: 4/9/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka byla 17 870 Kč. Modlitby matek darovali na kostel 1 300 Kč. Ročník 1961 daroval na kostel 1 000 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek a v pátek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné.

§ Pavlína Bobčíková a Erika Uhrová vás děti – holky u kluci – zvou na první setkání malé scholičky, která bude tento čtvrtek od 17 hodin ve farní dvoraně.

§ V pátek od 14 do 15 hodin je Eucharistická hodina.

§ V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování.

§ Přihlášky do náboženství jsou vzadu v kostele nebo ke stažení na webu farnosti. Prosím, odevzdejte je nejpozději do konce tohoto týdne na faru. Předpokládaný rozvrh hodin najdete ve farním listu

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Ve čtvrtek od půl šesté bude příležitost ke svátosti smíření (zvláště zvu děti na začátku školního roku). V 18 hodin bude společná adorace a hned po ní asi tak v 18,20 hodin bude mše svatá se svátostným požehnáním.

· V pátek po mši svaté biřmovanci v kostele v Dolním Němčí společně zahájí devítidenní novénu před přijetím svátosti biřmování.

Nedělní ohlášky: 26/6/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Padesátníci darovali na opravy kostela 10 000 Kč. Petrové a Pavlové darovali: 1 000 Kč. Ročník 1932 daroval 500 Kč. Ročník 1935 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 6 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je závěrečná mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Přijďte poděkovat Bohu za uplynulý školní rok a poprosit ho o ochranu během prázdnin.

§ Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek od 9:30 hodin navštívím nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Na první pátek je adorace od 9 hodin. Zapište se, prosím, do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a v 18,30 hodin je mše svatá se svátostným požehnáním.

§ Na první sobotu je v 6,45 hodin mariánská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Úmysly na mši svatou na další čtvrtletí můžete vkládat vzadu v kostele do připravené krabice.

§ Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (úterý) bude mše svatá večer v 18,30 hodin.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dary na lavice: 1 100 Kč. Ostatní dary: 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je mše svatá pouze ve Slavkově v 17 hodin. (Od 16:30 hodin bude společná adorace a příležitost ke svátosti smíření.) Mše svatá v Horním Němčí není.

§ Příští neděli je sbírka na lavice.

§ Zapisují se úmysly na mši svatou na další čtvrtletí.

§ Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (úterý) bude mše svatá večer v 17 hodin v Horním Němčí.

Nedělní ohlášky: 19/6/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Antonínové a Antonie darovali na kostel 7 400 Kč. Ludmila a Radek Kadlčkovi darovali na opravy 20 000 Kč. Ostatní dary: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má jednu hodinu náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ V pondělí v 16 hodin je pohřeb paní Marie Cmolové, proto již nebude večerní mše.

§ Toto úterý 21.6. se starší děti můžou těšit opět na Velké spolčo. Tentokrát už v 17 hodin a sejdeme se rovnou na hasičce. Vemte sebou i kamarády, budem hrát hru, na kterou je potřeba více dětí. Těší se na vás Kája.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští víkend je třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu a neděli vždy ve 13 hodin. Jste srdečně zváni k modlitbě za svoji rodinu.

§ V sobotu v 17 hodin je v kostele koncert česko-africké vokální skupiny. A po koncertu posezení s promítání fotografií a ochutnávkou konžských jídel ve farní dvoraně. A v neděli při hrubé mši svaté budou africké zpěvy a tance. Na vše vás srdečně zve Markéta Debroise roz. Daníčková.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod rozjíždí od září dětskou skupinu. Více na plakátu na nástěnce.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se domluvit s knězem.

§ Příští neděli je hodová mše svatá posunutá na 10,30 hodin.