Nedělní ohlášky: 19/2/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 6 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída.

§ Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře scholička.

§ V pátek od 17 hodin je spolčo dětí ve farní dvoraně. Děti, udělejte si čas a přijďte! Těší se na vás Anička Stojaspalová. 

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Sestra Milada zve ženy na další setkání, které bude toto pondělí v 18 hodin v nových prostorách Centra pro rodinu v Uherském Brodě. Více ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

§ Ve středu v 10 hodin je mše svatá v charitním domě ve Slavkově.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

Nedělní ohlášky: 12/2/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Boženy darovali na kostel 4 600 Kč. Dary nemocných 6 550 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí je v 9 hodin mše svatá v kapli charitního domu. Přede mší svatou tam budu zpovídat. Při mši svaté bude pomazání nemocných. A po mši svaté navštívím nemocné na pokojích.

§ V pondělí v 16,30 hodin bude modlení za zemřelou Boženu Zimčíkovou a v úterý v 15 hodin je její pohřeb.

§ Protože jsou prázdniny, nebude ve středu mše svatá zvláště pro děti a ve čtvrtek nebude scholička.

§ Příští neděli je při mši svaté celosvětová sbírka Haléř svatého Petra. Peníze směřují do rukou papeže, aby mohl pomáhat po celém světě v nejpostiženějších oblastech.

§ Františky vybírají v sakristii na mši a na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na lavice: 5 300 Kč. Ostatní dary na lavice: 3 000 Kč. Na lavice zbývá ušetřit 57 200 Kč. Dar na kapli ve Slavkově: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je při mši svaté celosvětová sbírka Haléř svatého Petra. Peníze směřují do rukou papeže, aby mohl pomáhat po celém světě v nejpostiženějších oblastech.

Nedělní ohlášky: 5/2/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ Pravidelná mše svatá zvláště pro děti a rodiče je opět ve středu.

§ Ve čtvrtek a pátek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné. Kromě svátosti smíření a eucharistie bude možné přijmout i pomazání nemocných.

§ V pátek v 17,30 hodin bude v našem kostele studentská mše svatá pro mladé celého děkanátu.

§ V sobotu bude mše svatá v 8:30 hodin s udělování svátosti nemocných.

§ Zapište se vzadu v kostele do seznamu na putování sošky Panny Marie.

§ Děti, i letos jsme pro vás připravili Farní tábor. Přihlášky na tábor jsou vzadu v kostele. Bližší informace jsou ve Farním listu, u Martiny Smetanové nebo Pavlíny Bobčíkové.

§ Kdo by chtěl jet v úterý 9. května na jednodenní pouť do Mariazell, může se přihlásit u dopravce Pandabus v Horním Němčí. Kontakt je ve Farním listu.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na lavice: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek v 17,30 hodin bude v kostele v Dolním Němčí studentská mše svatá pro mladé celého děkanátu.

§ Firma Pandabus z Horního Němčí pořádá v úterý 9. května 2017 pouť do rakouského Mariazell, kde bude sloužena mše v českém jazyce. Cena za dopravu je 750 Kč. Kontakt a přihlášení: Pančochová Dana, Horní Němčí 110, mobil 775 674 884.