Nedělní ohlášky: 9/4/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes ve 14 hodin je křížová cesta po obci.

§ Dary nemocných: 8 700 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za postní almužnu.

§ Tento týden již nebudou hodiny náboženství, které učí otec Petr. Sestra Milada v pondělí učí jako obvykle.

§ Ve čtvrtek se dělal generální úklid kostela i fary. Děkuji všem ženám, které s úklidem pomáhaly.

§ Svatý týden v naší farnosti. V pondělí přede mší svatou je poslední příležitost přijmout před svátky svátost smíření. (Dnes od 14 hodin se zpovídá ještě v Brodě.) Ve středu je zpovídání a mše svatá v charitním domě a proto již večer nebude mše svatá v kostele. Velikonoční třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) spolu s nedělní slavností Zmrtvýchvstání Páně je nejposvátnější období liturgického roku. Proto, prosím, přicházejte na bohoslužby slavit velikonoční tajemství. Mše svatá na Zelený čtvrtek začíná v 18,30 hodin. Na Velký pátek a Bílou sobotu se ráno budeme modlit breviář v 8 hodin. Velký pátek je den přísného postu (půst od masa a půst újmy – pouze jedno nasycení) Velký pátek je státní svátek. Proto přijďte i na křížovou cestu, která začne ve 14 hodin, a v případě příznivého počasí budeme procházet obcí. Večerní obřady začínají v 18,30 hodin. Bdění u Božího hrobu je na Bílou sobotu od 8,30 hodin a ve 14 hodin bude s dětmi pobožnost. Velikonoční vigilie začne ve 20 hodin. Na velikonoční neděli se budou při mši svaté žehnat pokrmy a bude sbírka na kněžský seminář.

§ V sobotu má úklid skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na lavice: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden již nebudou hodiny náboženství.

§ Úmysly na mše svaté (čtvrtek, sobota i neděle) jsou volné.

§ V úterý v 18 hodin bude zpovídání ve Slavkově i v Horním Němčí. Ve Slavkově budu zpovídat sám a v Horním Němčí budou dva kněží. (Dnes od 14 hodin se zpovídá ještě v Brodě.) Velikonoční třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) spolu s nedělní slavností Zmrtvýchvstání Páně je nejposvátnější období liturgického roku. Proto přicházejte na bohoslužby slavit velikonoční tajemství. Mše svatá na památku poslední večeře Páně začíná v 16 hodin. Velký pátek je den přísného postu (půst od masa a půst újmy – pouze jedno nasycení). Křížová cesta bude přede obřady v 17,30 hodin. Velkopáteční obřady začínají v 18 hodin. Bdění u Božího hrobu je na Bílou sobotu od 9 hodin. Velikonoční vigilie začne také v 18 hodin. Na velikonoční neděli se budou při mši svaté žehnat pokrmy a bude sbírka na kněžský seminář.

Nedělní ohlášky: 2/4/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Při netradiční misijní cukrárně se vybralo 27 165 Kč. Děkujeme dětem, cukrářkám, maminkám i tatínkům za pomoc, které si moc vážíme.

§ V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 6. a 7. třída.

§ Ve středu bude Velké spolčo. Začátek je v 17:30 ve dvoraně. V případě hezkého počasí se půjde ven.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Od 18 hodin se děti modlí křížovou cestu.

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné před velikonočními svátky se svatým přijímáním.

§ V pátek křížová cesta nebude, protože je první pátek v měsíci. A v neděli bude křížová cesta ve 14 hodin venku.

§ Na první pátek v měsíci bude vystavena Nejsvětější svátost od 9 hodin k osobní adoraci. Prosím, zapište se vzadu v kostele do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin bude společná adorace, kterou poveden novokněz P. Tomasz Zurek (kaplan v Uherském Brodě, který po velikonocích nastupuje jako kaplan do Kyjova). Po mši svaté bude P. Tomasz dávat novokněžské požehnání.

§ V sobotu je od 9 do 10 hodin předvelikonoční zpovídání. Bude zpovídat 7 kněží.

§ Příští neděli přineste, prosím, na mši svatou postní pokladničky a dejte je do připraveného koše vzadu v kostele. Děkujeme.

§ Na Květnou neděli se budou na začátku mše světit kočičky.

§ Charita Uherský Brod děkuje za potravinovou sbírku. Asi 500 kg potravin a drogerie pomůže těm nejpotřebnějším.

§ V sobotu má úklid skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na lavice: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek bude v 18,30 hodin sloužit mši svatou v Dolním Němčí novokněz P. Tomasz Zurek (kaplan v Uherském Brodě, který po velikonocích nastupuje jako kaplan do Kyjova). Po mši svaté bude P. Tomasz dávat novokněžské požehnání.

§ V sobotu je od 9 do 10 hodin v Dolním Němčí předvelikonoční zpovídání. Bude zpovídat 7 kněží. Ve Slavkově a Horním Němčí bude zpovídání v úterý 11. dubna v 18 hodin.

§ Příští neděli přineste, prosím, na mši svatou postní pokladničky. Děkujeme.

§ Na Květnou neděli se budou na začátku mše světit kočičky.

§ Příští neděli je sbírka na nové lavice.

§ Charita Uherský Brod děkuje za potravinovou sbírku. Asi 500 kg potravin a drogerie pomůže těm nejpotřebnějším.

Nedělní ohlášky: 26/3/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka byla 24 130 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí ve 13,30 hodin má náboženství 8. a 9. třída.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Od 18 hodin se děti 3. třídy spolu s rodiči budou modlit křížovou cestu. Další křížové cesty jsou v pátek v 18 hodin a v neděli ve 14 hodin.

§ Milé děti, tento pátek 31. 3. vás opět čeká spolčo dětí. Sejdeme se v 17 hodin ve farní dvoraně. Přijďte ve sportovním oblečení, za pěkného počasí půjdeme i ven. Nezapomeňte vzít sebou i své kamarády. Těší se na Vás Anička s Martinou

§ Srdečně zveme všechny maminky na společnou modlitbu a povídání s koordinátorkou Hnutí modliteb matek za olomouckou arcidiecézi paní Marii Borošovou, které se uskuteční tento čtvrtek 30. 3. v 17 hodin ve farní dvoraně v Dolním Němčí.

§ Tento týden se koná také potravinová sbírka. Trvanlivé potraviny a základní drogerii můžete přinést ve čtvrtek na parkoviště u Jednoty v 17,10 až 17,20 hodin. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka byla 5 400 Kč. Josefové ze Slavkova darovali na lavice 800 Kč. Další dar na lavice: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Křížová cesta bude v úterý ve Slavkově v 17 hodin a v Horním Němčí v 18 hodin. Ve čtvrtek je křížová cesta ve Slavkově v 16,30 hodin a v Horním Němčí v 18 hodin. A příští neděli přede mší svatou v 8,30 hodin povedou křížovou cestu děti 3. třídy a jejich rodiče.

§ Srdečně zveme všechny maminky na společnou modlitbu a povídání s koordinátorkou Hnutí modliteb matek za olomouckou arcidiecézi paní Marii Borošovou, které se uskuteční tento čtvrtek 30. 3. v 17 hodin ve farní dvoraně v Dolním Němčí.

§ Tento týden se koná také potravinová sbírka. Trvanlivé potraviny a základní drogerii můžete přinést ve čtvrtek v 16,40 – 16,50 Slavkov (na parkovišti před obchodním domem Hruška); 16,55 – 17,05 Horní Němčí (před kostelem). Děkujeme.