Nedělní ohlášky: 4/12/2016

Dolní Němčí

§ Dary na kostel: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 8. a 9. třída.

§ V pondělí v 16,30 hodin je modlení za zemřelého Antonína Zimčíka, který má v úterý ve 14 hodin pohřeb.

§ Ve středu je večerní mše svatá (vigilie) ze čtvrteční slavnosti Panny Marie. Mše je zvláště pro děti a rodiče.

§ V pátek je spaní na faře pro menší děti. Sraz je na faře v 17 hodin. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

§ V sobotu je rorátní mše svatá ráno v 7 hodin a po ní společná snídaně ve farní dvoraně.

§ Od pondělí se zapisují úmysly živých jubilantů na mše svaté na další čtvrtletí.

§ Předvánoční zpovídání bude v Dolním Němčí v sobotu 17. 12. dopoledne.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ V sobotu v 15 hodin je ve farním kostele v Brodě koncert křesťanské skupiny „sNím“ s žehnáním nového CD.

§ V pátek 9. prosince v 18 hodin je na tvrzi v Hluku interaktivní seminář o manželství, nejen pro manžele. Lektoři: manželé Irena a Petr Smékalovi. Kurzovné 100 Kč jednotlivec nebo 150 Kč manželský pár.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – PROSBA

Tříkrálová sbírka, která je na začátku ledna, se rychle blíží. Proto se opět na vás obracíme s prosbou o pomoc. Prosíme mladé a dospělé, aby se co nejdříve přihlásili Martině Smetanové jako vedoucí skupinek. Děti dostanou v náboženství informace a prosíme také o rychlé přihlášení. Děkujeme za pomoc.

PROŽÍVÁNÍ NEDĚLE S DĚTMI V RODINĚ

Diecézní katechetické centrum v Brně nabízí sešitky Liturgie pro děti. Jsou to barevné knížečky s aktuálními biblickými čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku najdete texty bohoslužby slova, příběh a hádanku. Lze jej využít jako pomoc při rodinné katechezi a to pro děti ve věku 2 až 11 let. Sešitky je možné objednávat e-mailem liturgieprodeti@gmail.com. Na webových stránkách celého projektu http://www.liturgieprodeti.cz najdete také metodické příručky a ukázky. Tam si můžete také sešitky objednat. Cena za jeden sešitek je 3Kč.

Horní Němčí

§ Dary na lavice: 2 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek přede mší svatou v Horním Němčí bude příležitost ke svátosti smíření. (Předvánoční zpovídání bude v úterý 20. 12. v 18 hodin.)

§ Od pondělí se zapisují úmysly živých jubilantů na mše svaté na další čtvrtletí.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ V sobotu v 15 hodin je ve farním kostele v Brodě koncert křesťanské skupiny „sNím“ s žehnáním nového CD.

§ V pátek 9. prosince v 18 hodin je na tvrzi v Hluku interaktivní seminář o manželství, nejen pro manžele. Lektoři: manželé Irena a Petr Smékalovi. Kurzovné 100 Kč jednotlivec nebo 150 Kč manželský pár.

PROŽÍVÁNÍ NEDĚLE S DĚTMI V RODINĚ

Diecézní katechetické centrum v Brně nabízí sešitky Liturgie pro děti. Jsou to barevné knížečky s aktuálními biblickými čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku najdete texty bohoslužby slova, příběh a hádanku. Lze jej využít jako pomoc při rodinné katechezi a to pro děti ve věku 2 až 11 let. Sešitky je možné objednávat e-mailem liturgieprodeti@gmail.com. Na webových stránkách celého projektu http://www.liturgieprodeti.cz najdete také metodické příručky a ukázky. Tam si můžete také sešitky objednat. Cena za jeden sešitek je 3Kč.

Nedělní ohlášky: 13/11/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Nemocní darovali na kostel 8 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Protože je ve čtvrtek státní svátek nebude večer setkání scholičky.

§ Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

Nedělní ohlášky: 30/10/2016

 

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Sbírka na misie v kostele: 15 340 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ Společná pobožnost na hřbitově bude ve středu po mši svaté a příští neděli v 13,30 hodin.

§ Tento pátek 4. 11. v 17 hodin je opět spolčo dětí ve farní dvoraně. Letos se zabýváme samými andělskými věcmi. To znamená, že se učíme rozdávat radost kolem sebe jako třeba teď v Netradiční cukrárně. Nebojte se přijít a zažít s námi spoustu legrace.

§ Na první pátek bude v 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Na první sobotu bude od 6,45 hodin mariánská fatimská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek od 9 hodin navštíví nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Při netradiční cukrárně se vybralo 27 100 Kč a peníze byly odeslány Papežskému musijnímu dílu na vzdělání dětí v misiích. Opravdu upřímně děkuji všem, kteří se na této vydařené akci podíleli.

§ Příležitost ke svatosti smíření kolem „dušiček“ bude především v pondělí od 16,45 hodin a na první pátek od 16 hodin.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Sbírka na misie v kostele: 7 000 Kč. Dar na lavice: 700 Kč. Ostatní dary: 700 Kč. Bůh zaplať!

§ Příští neděli je sbírka na nové lavice.