Nedělní ohlášky: 12/11/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na Charitu: 12 500 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí 13. 11. je přede mší svatou od 16:45 hodin Fatimská mariánská pobožnost.

§ V úterý v 17 hodin je opět setkání misijního Klubka ve farní dvoraně. 

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Velká farní pouť po České republice se plánuje na termín: čtvrtek 21. 6. – neděle 24. 6. 2018. Bližší informace ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na Charitu: 4 650 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek po mši svaté bude ve Slavkově zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Velká farní pouť po České republice se plánuje na termín: čtvrtek 21. 6. – neděle 24. 6. 2018. Bližší informace ve Farním listu.

Nedělní ohlášky: 5/11/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes ve 13:30 hodin je pobožnost za zemřelé na hřbitově. Začneme u hlavního kříže.

§ Dary nemocných: 4 200 Kč. Ostatní dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý 7. listopadu 2017 od 16 hodin v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře se koná vzpomínková bohoslužba při příležitosti 35. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka.

§ Farnost Uherský Brod vás zve na přednášku o arcibiskupovi Theodoru Kohnovi ve středu 8. 11. 2017 v 19 hodin na faře v Uherském Brodě.

§ Centrum pro rodinu v Olomouci vypracovalo materiál k podpoře modlitby v rodinách. Více informací ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

§ Dnes ve 14:30 hodin je pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Slavkově a v 15 hodin v Horním Němčí.

§ V úterý 7. listopadu 2017 od 16 hodin v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře se koná vzpomínková bohoslužba při příležitosti 35. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka.

§ Farnost Uherský Brod vás zve na přednášku o arcibiskupovi Theodoru Kohnovi ve středu 8. 11. 2017 v 19 hodin na faře v Uherském Brodě.

§ Centrum pro rodinu v Olomouci vypracovalo materiál k podpoře modlitby v rodinách. Více informací ve Farním listu.

Nedělní ohlášky: 29/10/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Kostelní sbírka na misie: 16 300 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné.

§ Dušičková pobožnost na hřbitově bude ve čtvrtek po mši svaté a v neděli v 13,30 hodin.

§ Na první pátek bude vystavena nejsvětější svátost od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a v 17,30 hodin mše svatá se svátostným požehnáním.

§ Na první sobotu bude mariánská pobožnost v 6:45 hodin a mše svatá v 7:30 hodin.

§ Příští neděli je sbírka na Arcidiecézní Charitu Olomouc.

§ Do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

§ V sobotu má úklid skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

§ Kostelní sbírka na misie: 6 400 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu na slavnost Všech svatých bude mše svatá v 16 hodin ve Slavkově. Ve čtvrtek na „dušičky“ bude mše v Horním Němčí v 16 hodin. Dušičková pobožnost na hřbitově bude v neděli. Ve Slavkově v 14,30 hodin a Horním Němčí v 15 hodin.

§ Příští neděli je sbírka na Arcidiecézní Charitu Olomouc.

§ Do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.