Nedělní ohlášky: 11-2-2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele pobožnost k Panně Marii Lurdské.

§ Boženy na kostel darovaly 4 300 Kč. Ročník 1945, 1951 a 1973 darovali na kostel po 500 Kč. Další dary: 4 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý to bude v Misijní Klubku žít masopustním veselím. Proto jsou zvány všechny děti, i ty, co do Klubka nechodí. Těšte se na skvělou zábavu. Tak v úterý v 17 hodin ve farní dvoraně se na váš těší „klubkaři“.

§ Popeleční středa je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Při mši svaté bude udělován popelec. Popelec bude dáván i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin.

§ Ve čtvrtek je opět setkání malé scholičky v 17 hodin na faře.

§ Na postní dobu nabízím aktivitu Postní kapky – více ve Farním listu. A také Postní večerní školu každý čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně. Témata se budou týkat slavení liturgie a svátostí. Jste srdečně zváni.

§ Blíží se nám další Misijní netradiční cukrárna v neděli 4. března. Opět prosíme cukrářky, děti i dospělé o pomoc. Více ve Farním listu.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod nabízí Kurz výchovy teenagerů. Více ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Popeleční středa je den přísného půstu. Půst od masa a pouze jednodenní nasycení. Při mši svaté v 16 hodin v Horním Němčí bude udělován popelec. Popelec bude dáván i v neděli.

§ Na postní dobu nabízím aktivitu Postní kapky – více ve Farním listu. A také Postní večerní školu každý čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně v Dolním Němčí. Témata se budou týkat slavení liturgie a svátostí. Jste srdečně zváni.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod nabízí Kurz výchovy teenagerů. Více ve Farním listu.

Nedělní ohlášky: 4/2/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Misijní klubko a ministranti pořádají toto úterý turnaj v Člověče, nezlob se a dalších stolních hrách pro obyvatele charitního domu. Začátek v 17 hodin. Jsou zváni všichni, kdo si rádi hrají.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Především zvu nejmenší děti, které chodí do 1. a 2. třídy. Těším se na vás.

§ Ve čtvrtek je opět setkání malé scholičky v 17 hodin na faře.

§ Ve čtvrtek 8. února v 18,30 hodin bude setkání s rodiči třeťáků ve farní dvoraně.

§ Příští neděli je světový den nemocných. Proto při ranní mši svaté v 7:30 hodin bude udělování svátosti nemocných. Kdo tuto svátost chcete přijmout, zapište se vzadu v kostele. Pomazání nemocných může přijmout ten, kdo trpí vážnou nemocí nebo senioři. Připravte se na přijetí této svátostí zpovědí.

§ Kdo jste si vzadu v kostele vzali knihu Slavení prvních pátků a prvních sobot v měsíci, dejte během týdne 58 Kč do připravené pokladničky. Knihy nám poslala redakce časopisu Immaculata, kam peníze odešleme. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid skupina č. 17

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je světový den nemocných. Proto při mši svaté bude udělování svátosti nemocných. Pomazání nemocných může přijmout ten, kdo trpí vážnou nemocí nebo senioři. Připravte se na přijetí této svátostí zpovědí.

Nedělní ohlášky: 28/1/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je třetí setkání Třídenní Modlitby matek. Jste srdečně zváni.

§ Měsíční sbírka byla 17 200 Kč. Dar na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně a zvány jsou menší i větší děti. Ve čtvrtek NENÍ setkání malé scholičky.

§ Na první pátek je od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Na první sobotu bude v 6,45 hodin mariánská pobožnost a po ní mše svatá v 7,30 hodin.

§ Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin budou představeny děti, které se připravují na 1. svaté přijímání. A ve čtvrtek 8. února v 18,30 hodin bude setkání s rodiči třeťáků ve farní dvoraně.

§ Boženy stále ještě vybírají v sakristii na opravy kostela a mši svatou.

§ Chci poděkovat ministrantům, schole, členům farní rady a všem, kteří se zapojili do pomoci s farním plesem a také všem dárcům, kteří přispěli do tomboly. Za rok by měl být ples v sobotu 26. ledna 2019.

§ V sobotu má úklid skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka byla 5 400 Kč. Dary na kostel: 1 800 Kč. Pán Bůh zaplať!