Nedělní ohlášky: 18/11/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1933 daroval na kostel 300 Kč. Ročník 1942 daroval na kostel 500 Kč. Dary 10 000 Kč na obnovu křížové cesty. Pán Bůh zaplať!

§ Rok se svatými – modlíme se novénu ke sv. Cecílii, kterou si připomene příští neděli před hrubou mši svatou.

§ Ve středu je mše svatá pro dětí (zvláště zvu 4. – 6. třídu).

§ Regionální setkání Fatimského apoštolátu se uskuteční příští neděli 25. listopadu od 15 hodin v Nivnici.

§ Nezisková organizace Maltézská pomoc, o.p.s., Centrum Uherské Hradiště hledá dobrovolníka pro seniorku z Dolního Němčí. Náplní činnosti dobrovolníka jsou návštěvy klientky. Kontakty a další informace naleznete ve farním listu

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

· Dar na kapli: 500 Kč. Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

Nedělní ohlášky: 11/11/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na Charitu: 14 850 Kč. Myslivecký spolek Lanka DN a Honební společenstvo Lanka DN darovaly na kostel 2 000 Kč. Anežky darovali na kostel 2 800 Kč. Martinové darovali 300 Kč. 6 000 Kč na křížovou cestu. Další dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Rok se svatými – Svatou Anežku Českou si připomeneme v pondělí večer při mši svaté.

§ V úterý nemá náboženství 6. a 7. třída!

§ V úterý 13. listopadu je v kostele Fatimská mariánská pobožnost v 17:30 hodin.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu mše svatá pro dětí (zvláště zvu třeťáky). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Příští neděli je měsíční sbírka.

§ Příští neděli bude v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky v našem kostele v 16 hodin koncert mužského souboru Schola Gregoriana Pragensis.

§ Kateřiny vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ Adventní kalendář pro rodiny s dětmi (František a jesličky) si můžete objednat vzadu v kostele do neděle 18. 11.

§ Ve středu 14. 11. v 19 hodin na faře v Brodě se koná přednáška P. Rudolfa Smahela na téma Výchova dítěte v křesťanské rodině.

§ Bylo vyhlášeno výběrové řízení na děkanátní účetní s nástupem od 1. 1. 2019. Požadavky a bližší informace jsou na webu farnosti. Přihlášky je potřeba odevzdat do 25. listopadu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

· Sbírka na Charitu: 4 700 Kč. Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Příští neděli je měsíční sbírka.

· Příští neděli bude v rámci oslav 100. výročí vzniku Československé republiky v kostele v Dolním Němčí v 16 hodin koncert mužského souboru Schola Gregoriana Pragensis. Vstupné dobrovolné.

· Ve středu 14. 11. v 19 hodin na faře v Brodě se koná přednáška P. Rudolfa Smahela na téma Výchova dítěte v křesťanské rodině.

· Bylo vyhlášeno výběrové řízení na děkanátní účetní s nástupem od 1. 1. 2019. Požadavky a bližší informace jsou na webu farnosti. Přihlášky je potřeba odevzdat do 25. listopadu.

Nedělní ohlášky – 4/11/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes ve 13,30 hodin je na hřbitově pobožnost za zemřelé.

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dary na křížovou cestu: 4 000 Kč. V současné době je na obnovu křížové cesty našetřeno již 81 800 Kč. Tento čtvrtek přijedou restaurátoři z olomouckého arcibiskupství, aby doporučili způsob obnovy.

§ Rok se svatými – V pondělí začíná novéna ke sv. Anežce České.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu mše svatá pro dětí (zvláště zvu 1. a 2. třídu). Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Vzadu v kostele se opět můžete zapsat do putování sochy Panny Marie – Růže tajemná.

§ Kdo by se chtěl zapojit do charitního projektu „Vánoční balíček – děláme radost dětem z Ukrajiny“, ke kterému se přidalo i naše Misijní klubko, obraťte se na Martinu Smetanovou.

§ Od zítřka začíná na faře opět pracovat Erika Uhrová. Protože bude zaměstnána pod farností Horní Němčí a její plat bude pokryt z dotačního programu mikroregionu Bílé Karpaty, nijak se to finančně nedotkne naší farnosti. V záležitostech farnosti se tedy můžete obracet na kněze i skrze ni.

§ Charita Uherský Brod hledá dobrovolníky na Národní potravinovou sbírku. Více informací ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid kostela skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

· Charita Uherský Brod hledá dobrovolníky na Národní potravinovou sbírku. Více informací ve Farním listu.