Nedělní ohlášky: 6/5/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1954 daroval na kostel 500 Kč. Ročník 2000 daroval na kostel 500 Kč. Dar na opravy kostela: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Úmysly na mše svaté v pondělí a čtvrtek nejsou ještě obsazené. Můžete si úmysl přijít zapsat do sakristie.

§ V úterý bude májová pobožnost venku spojená s modlitbou za déšť, příhodné počasí a úrodu. Začneme v 18 hodin u kříže na Hlucké ulici a přes pole půjdeme ke kapli sv. Anny, kde bude májová pobožnost. Když bude pršet, pobožnost nebude.

§ Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 3. – 5. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička.

§ Milé maminky a babičky srdečně Vás zveme na oslavu svátku DNE MATEK, která se uskuteční příští neděli. Protože toho dne je 13. května, kdy si připomínáme výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, začneme v 9:30 hodin u kaple Panny Marie na hřbitově a společně se pomodlíme nejdříve za zemřelé maminky. Pak půjdeme průvodem do kostela, kde v 10 hodin (tedy o půl hodiny dříve než obvykle) začne mše svatá. Po ní bude následovat společné posezení ve farní dvoraně s krátkým programem.

§ Ve středu 9. května pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera s názvem HOSPODAŘENÍ CÍRKVE – zkušenosti a perspektiva.

§ Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční Pouť médií v rukou křesťanů v sobotu 12. května 2018 – tentokrát na Velehradě. Poutní mše svatá začíná v 11 hodin, celebruje biskup Josef Nuzík.

Horní Němčí – oznámení:

§ Ve středu 9. května pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera s názvem HOSPODAŘENÍ CÍRKVE – zkušenosti a perspektiva.

§ Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční Pouť médií v rukou křesťanů v sobotu 12. května 2018 – tentokrát na Velehradě. Poutní mše svatá začíná v 11 hodin, celebruje biskup Josef Nuzík.

Nedělní ohlášky: 29/4/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na opravy kostela: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý 1. a 8. května nebude misijní Klubko.

§ Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 1. a 2. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička.

§ Na první pátek bude nejsvětější svátost vystavena od 9 hodin k osobní adoraci. Prosím zapište se do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace zakončená svátostným požehnáním. Po mši svaté pak bude májová pobožnost.

§ V úterý začíná měsíc květen a budou opět bývat májové pobožnosti. Rozpis na tento týden najdete ve Farním listu. V úterý 8. 5. bude májová pobožnost venku spojená s modlitbou za dobré počasí a úrodu.

§ V úterý 1. května je slavnost výročí Posvěcení našeho kostela. Protože je státní svátek (den volna), bude mše svatá v 9 hodin. Přede mší svatou od 8,30 hodin bude první májová pobožnost. A večer v 18 hodin vás srdečně zvu do kostela na varhanní koncert. Zazní skladby českých mistrů. Vstupné dobrovolné. V neděli bude slavností hodová mše svatá v 10,30 hodin a hlavním celebrantem bude P. Stanislav Matyáš (nový farář na Strání). Přeji vám, ať slavnost posvěcení chrámu i oslava našich patronů sv. Filipa a Jakuba příští neděli, oživí vaši víru a vztah k našemu kostelu i farnosti.

§ V sobotu má úklid skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

§ Květen je měsíc Panny Marie. Budou bývat také tradiční májové pobožnosti, při kterých si budeme na pokračování číst druhou část knihy Stín Otce (vyprávění o svatém Josefovi). Tato část knihy zahrnuje události ze života svaté Rodiny od příchodu tří králů po ztracení dvanáctiletého Ježíše v Jeruzalémě. Rozpis májových na tento týden najdete ve Farním listu.

§ Ve čtvrtek ve Slavkově bude od 16,30 hodin společná adorace a zpovídání. Přede mší svatou pak bude hned svátostné požehnání, protože po mši svaté bude krátká májová pobožnost. V Horním Němčí bude májová pobožnost také po mši svaté.

Nedělní ohlášky: 22/4/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu: 13 500 Kč. Ostatní dary 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí místo růžence bude velikonoční pobožnost Cesta světla. (Přede mší svatou se nebude zpovídat.)

§ V úterý v 17 hodin je Misijní Klubko. Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 7. – 8. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička.

§ Setkání k modlitbě – Eucharistická hodina – bude od tohoto týdne ve čtvrtek od 14 do 15 hodin.

§ Prosba: Kdo by mohl věnovat staré badmintonové rakety (klidně i bez výpletu), ozvěte se, prosím, Martině Smetanové. Budeme je letos potřebovat na farním táboře. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu: 3 800 Kč. Ostatní dary 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek místo růžence přede mší svatou bude velikonoční pobožnost Cesta světla, kterou povede kněz.