Nedělní ohlášky: 15/5/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Dary na kostel: 4 500 Kč. Dnes byla sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať.

§ Májové pobožnosti tento týden: neděle 14 hodin; pondělí, středa a pátek po mši.

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída.

§ V pondělí je v 17,30 hodin modlení za zemřelou Marii Tumpákovou.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče a také májová s dětmi. Přijďte se opět modlit litanie k Panně Marii.

§ Ve čtvrtek od 8:30 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek také od 8,30 hodin navštívím nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ V pátek od 14 do 15 hodin je v kostele Eucharistická hodina.

§ V pátek po mši svaté je zpovídání rodičů a příbuzných dětí, které půjdou v neděli k prvnímu svatému přijímání. Využijte této možnosti a dejte dětem duchovní dárek – vaše čisté srdce, které také přijme Krista v eucharistii. V sobotu dopoledne budu zpovídat pouze děti.

§ Příští neděli bude jen jedna mše svatá a to v již v 10 hodin se slavností prvního svatého přijímání. Druhá mše bude v sobotu večer v 18,30 hodin s nedělní platností.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela a fary.

§ Pokud bude příznivé počasí, tak v úterý 24. května by bylo večer prosebné procesí za příznivé počasí a dobrou úrodu.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod zve ženy na interaktivní seminář s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou s tématem „Jak nám naše představy a představy druhých brání prožívat přítomný okamžik“, který se bude konat v dominikánském klášteře v Uh. Brodě ve středu 18. 5. 2016 od 17:00. Přihlásit se můžete na telefonu 731402169 nebo na e-mail cpruherskybrod@ado.cz

Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme od 1. 9. 2016 vyučujícího MAT – FY nebo MAT – CH, dále vyučující I. stupně, školního psychologa a speciálního pedagoga. Žádosti spolu s životopisem a doklady o vzdělání posílejte na adresu info@kzsub.cz do 28. 5. 2016. Více informací na webových stránkách školy.

Katolická ZŠ informuje rodiče, jejichž děti přestupují z 1. stupně na 2. stupeň jiné školy, že je rádi uvítáme i na naší škole. Bližší informace získáte u vedení školy.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Dnes byla sbírka na církevní školy. Pán Bůh zaplať.

§ Májové pobožnosti tento týden: neděle 14 hodin v HN; v úterý v 17 hodin ve Slavkově a v 18 hodin v Horním Němčí; ve čtvrtek po mši svaté.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela a fary.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod zve ženy na interaktivní seminář s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou s tématem „Jak nám naše představy a představy druhých brání prožívat přítomný okamžik“, který se bude konat v dominikánském klášteře v Uh. Brodě ve středu 18. 5. 2016 od 17:00. Přihlásit se můžete na telefonu 731402169 nebo na e-mail cpruherskybrod@ado.cz

Katolická základní škola v Uherském Brodě přijme od 1. 9. 2016 vyučujícího MAT – FY nebo MAT – CH, dále vyučující I. stupně, školního psychologa a speciálního pedagoga. Žádosti spolu s životopisem a doklady o vzdělání posílejte na adresu info@kzsub.cz do 28. 5. 2016. Více informací na webových stránkách školy.

Katolická ZŠ informuje rodiče, jejichž děti přestupují z 1. stupně na 2. stupeň jiné školy, že je rádi uvítáme i na naší škole. Bližší informace získáte u vedení školy.

Nedělní ohlášky: 24/4/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Dar na kostel: 500 Kč. Dnes byla sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať.

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ V pondělí není večerní mše svatá, protože je odpoledne pohřeb.

§ Tento týden není ve středu mše svatá zvláště pro děti a rodiče. A v pátek při mši svaté není katecheze pro biřmovance.

§ Příští neděli si nepřipomeneme jen patrony našeho kostela, ale také výročí posvěcení kostela.

§ Stále je možné se na faře přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do polského Krakova, která bude v sobotu 28. května 2016. Cena 500 Kč.

§ Papež František vyhlásil celoevropskou sbírku na sužovanou Ukrajinu. Kdo budete chtít, tak můžete ode dneška do příští neděle dát peníze do pokladničky, která je vzadu v kostele. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dar na lavice: 500 Kč. Dnes byla sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať.

§ Příští neděli je sbírka na nové lavice.

§ Stále je možné se přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do polského Krakova, která bude v sobotu 28. května 2016. Cena 500 Kč.

§ Papež František vyhlásil celoevropskou sbírku na sužovanou Ukrajinu. Kdo budete chtít, tak můžete ode dneška do příští neděle dát peníze do pokladničky, která je vzadu v kostele. Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Nedělní ohlášky: 17/4/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída.

§ Toto úterý 19. dubna je opět další Velké spolčo pro děti druhého stupně od 18 hodin. Pokud bude hezky, půjde se ven, tak si nezapomeňte vzít sportovní oblečení. Sraz je ve farní dvoraně.

§ Středeční mše svatá je především pro děti a rodiče.

§ Stále je možné se na faře přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do polského Krakova, která bude v sobotu 28. května 2016. Cena 500 Kč.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dary na lavice: 2 000 Kč. Zbývá ušetřit 111 500 Kč.

§ Stále je možné se přihlásit (aby se zaplnil třetí autobus z děkanátu) na jednodenní národní pouť do polského Krakova, která bude v sobotu 28. května 2016. Cena 500 Kč.