Nedělní ohlášky: 8/1/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes v neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele koncert sboru Dvořák z Uherského Brodu. Je to pěkné zakončení vánoční doby. Určitě přijďte.

§ Při Tříkrálové sbírce v Dolním Němčí se vybralo 84 662 Kč. Děkuji dětem, vedoucím a ostatním, kteří se do sbírky zapojili.

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ V pondělí po mši svaté bude setkání všech skupinek Modlitby matek na faře, na kterém se domluví další modlitební třídenní, které bude na konci ledna.

§ Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Mše svatá není jen pro třeťáky ale pro všechny děti.

§ Ve čtvrtek v 17 hodin je opět setkání malé scholičky na faře.

§ V pátek bude přede mší svatou od 16,45 hodin Fatimská mariánská pobožnost.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ V sobotu 21. ledna bude jubilejní 10. Farní ples. Můžete se těšit i na vystoupení Old Star Dolněmčan. Prodej vstupenek a místenek vždy po mši v sakristii kostela. I když třeba na ples nepůjdete, ale chcete podpořit farnost, zakupte si vstupenku. Aby na jubilejním plese byla co největší tombola, obracíme se na všechny farníky s prosbou o dar do tomboly, který přineste na faru. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid skupina č. 15

Horní Němčí – oznámení:

§ Dnes v neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele v Dolním Němčí koncert sboru Dvořák z Uherského Brodu. Je to pěkné zakončení vánoční doby.

§ Při Tříkrálové sbírce ve Slavkově se vybralo 26 696 Kč. Děkuji dětem, vedoucím a ostatním, kteří se do sbírky zapojili. Tříkrálová sbírka v Horním Němčí bude v sobotu.

§ Setkání farní rady bude tento čtvrtek po večerní mši svaté na faře v Horním Němčí v 18 hodin.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

Nedělní ohlášky: 1/1/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Na první pátek bude adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ V sobotu 7. ledna je Tříkrálová sbírka v naší obci. Proto ve čtvrtek v 19 hodin bude setkání vedoucích skupinek na Tříkrálovou sbírku ve farní dvoraně a budou se rozdávat také pláště. V sobotu sbírka začne v 8,30 hodin mší svatou ve farním kostele, při které koledníci přijmou požehnání.

§ V neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele tříkrálový koncert pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu. Jste srdečně zváni.

§ Jubilejní 10. Farní ples bude v sobotu 21. ledna 2017. Prodej vstupenek a místenek bude letos zahájen v neděli 8. 1. vždy po mši v sakristii.

 

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na lavice: 11 200 Kč. Pán Bůh zaplať! Na lavice zbývá našetřit 67 600 Kč.

§ Ve čtvrtek je adorace ve Slavkově od 15,30 hodin a příležitost ke svátosti smíření.

§ V neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele v Dolním Němčí tříkrálový koncert pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu. Jste srdečně zváni.

§ Jubilejní 10. Farní ples bude v sobotu 21. ledna 2017. Prodej vstupenek a místenek bude letos zahájen v neděli 8. 1. vždy po mši v sakristii.

§ Ve čtvrtek 12/1 bude po mši svaté setkání farní rady na faře v Horním Němčí.

Nedělní ohlášky: 25/12/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka na kostel: 24 900 Kč. Štěpáni a Štěpánky darovali na kostel 1 400 Kč. Ostatní dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dnes a zítra je otevřený farní kostel s betlémem odpoledne do 14 do 16 hodin.

§ V úterý na sv. Jana vás srdečně zvu na Žehnání vína v 18,30 hodin do kulturního domu. Po pobožnosti vystoupí s vánočním pásmem cimbálová muzika Hudci z Kyjova a pak bude posezení u vína.

§ V pátek (svátek Svaté Rodiny) při večerní mši svaté bude obnova manželských slibů.

§ V sobotu bude mše svatá na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok v 10:30 hodin.

§ Úmysly na další čtvrtletí jsou již na webu farnosti. Jsou tam ještě volné termíny.

§ V sakristii ještě vybírají Janové a mládež na mši a na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka na kostel: 6 100 Kč. Dary na lavice: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zítra na sv. Štěpána je mše svatá v 9 hodin ve Slavkově! A odpoledne v 16 hodin je tady v kostele vánoční koncert naší scholy.

§ V úterý na sv. Jana vás srdečně zvu na Žehnání vína v 18,30 hodin do kulturního domu v Dolním Němčí. Po pobožnosti vystoupí s vánočním pásmem cimbálová muzika Hudci z Kyjova a pak bude posezení u vína.

§ V pátek (svátek Svaté Rodiny) při večerní mši svaté v Dolním Němčí bude obnova manželských slibů.

§ V sobotu bude mše svatá na poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok v 9 hodin.

§ Úmysly na další čtvrtletí jsou již na webu farnosti. Jsou tam ještě volné termíny.