Nedělní ohlášky: 26/6/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Padesátníci darovali na opravy kostela 10 000 Kč. Petrové a Pavlové darovali: 1 000 Kč. Ročník 1932 daroval 500 Kč. Ročník 1935 daroval 500 Kč. Ostatní dary: 6 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je závěrečná mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Přijďte poděkovat Bohu za uplynulý školní rok a poprosit ho o ochranu během prázdnin.

§ Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek od 9:30 hodin navštívím nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Na první pátek je adorace od 9 hodin. Zapište se, prosím, do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin společná adorace a v 18,30 hodin je mše svatá se svátostným požehnáním.

§ Na první sobotu je v 6,45 hodin mariánská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Úmysly na mši svatou na další čtvrtletí můžete vkládat vzadu v kostele do připravené krabice.

§ Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (úterý) bude mše svatá večer v 18,30 hodin.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dary na lavice: 1 100 Kč. Ostatní dary: 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je mše svatá pouze ve Slavkově v 17 hodin. (Od 16:30 hodin bude společná adorace a příležitost ke svátosti smíření.) Mše svatá v Horním Němčí není.

§ Příští neděli je sbírka na lavice.

§ Zapisují se úmysly na mši svatou na další čtvrtletí.

§ Na slavnost sv. Cyrila a Metoděje (úterý) bude mše svatá večer v 17 hodin v Horním Němčí.

Nedělní ohlášky: 19/6/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Antonínové a Antonie darovali na kostel 7 400 Kč. Ludmila a Radek Kadlčkovi darovali na opravy 20 000 Kč. Ostatní dary: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má jednu hodinu náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ V pondělí v 16 hodin je pohřeb paní Marie Cmolové, proto již nebude večerní mše.

§ Toto úterý 21.6. se starší děti můžou těšit opět na Velké spolčo. Tentokrát už v 17 hodin a sejdeme se rovnou na hasičce. Vemte sebou i kamarády, budem hrát hru, na kterou je potřeba více dětí. Těší se na vás Kája.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští víkend je třídenní Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu a neděli vždy ve 13 hodin. Jste srdečně zváni k modlitbě za svoji rodinu.

§ V sobotu v 17 hodin je v kostele koncert česko-africké vokální skupiny. A po koncertu posezení s promítání fotografií a ochutnávkou konžských jídel ve farní dvoraně. A v neděli při hrubé mši svaté budou africké zpěvy a tance. Na vše vás srdečně zve Markéta Debroise roz. Daníčková.

§ Centrum pro rodinu Uherský Brod rozjíždí od září dětskou skupinu. Více na plakátu na nástěnce.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se zapisují úmysly živých jubilantů. Přijďte se domluvit s knězem.

§ Příští neděli je hodová mše svatá posunutá na 10,30 hodin.

Nedělní ohlášky: 5/6/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Dary na opravy: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. J

§ Eucharistická hodina: pátek 14 – 15 hodin.

§ V pátek od 17 hodin je poslední spolčo dětí v tomto školním roce. Takže, děti, určitě přijďte!

§ Antonínové a Antonie vybírají v sakristii na kostel a na mši svatou.

§ Tento pátek se koná již tradiční akce Noc kostelů. Náš kostel se sice nezapojí, ale holky z naší scholy Nekonečno budou vystupovat v bazilice na Velehradě večer a to od půl desáté do půl jedenácté. Můžete se přijet podívat. Schola vás srdečně zve.

§ V neděli 19. června v 17 hodin bude v kulturním domě divadelní představení Víkend s Bohem. Jste srdečně zváni. Lístky si v předprodeji můžete koupit v Galatexu u paní Horňákové, ale také na faře.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Měsíční sbírka na opravy (22/5): 4 000 Kč. Dar na lavice: 500 Kč. Ostatní dary na opravy: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 16 hodin je ve Slavkově pohřeb paní Věry Psotné. Proto nebude v úterý ráno mše svatá. Ve čtvrtek nebude mše svatá v Horním Němčí.