Nedělní ohlášky: 13/11/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Nemocní darovali na kostel 8 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Protože je ve čtvrtek státní svátek nebude večer setkání scholičky.

§ Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je měsíční sbírka na kostel.

Nedělní ohlášky: 30/10/2016

 

Ve dnech od 25. října do 8. listopadu je možno denně získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysly svatého otce) plnomocné odpustky pouze pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Sbírka na misie v kostele: 15 340 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ Společná pobožnost na hřbitově bude ve středu po mši svaté a příští neděli v 13,30 hodin.

§ Tento pátek 4. 11. v 17 hodin je opět spolčo dětí ve farní dvoraně. Letos se zabýváme samými andělskými věcmi. To znamená, že se učíme rozdávat radost kolem sebe jako třeba teď v Netradiční cukrárně. Nebojte se přijít a zažít s námi spoustu legrace.

§ Na první pátek bude v 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Na první sobotu bude od 6,45 hodin mariánská fatimská pobožnost a v 7,30 hodin mše svatá.

§ Ve čtvrtek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním na ulicích Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Záhumenická, Krátká a Hlucká. A v pátek od 9 hodin navštíví nemocné na ulicích Nivnická, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Při netradiční cukrárně se vybralo 27 100 Kč a peníze byly odeslány Papežskému musijnímu dílu na vzdělání dětí v misiích. Opravdu upřímně děkuji všem, kteří se na této vydařené akci podíleli.

§ Příležitost ke svatosti smíření kolem „dušiček“ bude především v pondělí od 16,45 hodin a na první pátek od 16 hodin.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Sbírka na misie v kostele: 7 000 Kč. Dar na lavice: 700 Kč. Ostatní dary: 700 Kč. Bůh zaplať!

§ Příští neděli je sbírka na nové lavice.

Nedělní ohlášky: 23/10/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 19 320 Kč. Dar ročníku 1951: 500 Kč. Ostatní dary: 4 500 Kč. Bůh zaplať!

§ Protože jedeme v pondělí s otcem děkanem k arcibiskupovi, nemá v pondělí náboženství 8. a 9. třída.

§ Protože ještě máme říjen (měsíc posvátného růžence) budeme se ve středu přede mší svatou od 18 hodin s dětmi modlit růženec. Mše svatá pak bude zvláště pro děti a rodiče a při ní bude zpívat malá scholička. Děti ze scholičky prosíme, aby přišly v 17,30 hodin na zkoušku na faru!

§ Protože je v pátek státní svátek (podzimní prázdniny), tak se spolčo dětí přesouvá na další pátek, tj. 4. 11. 2016.

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na kapli ve Slavkově: 4 000 Kč. Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek od 17,30 hodin bude v Horním Němčí příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin bude krátká společná adorace a pak mše svatá.

§ V neděli bude příležitost ke svátosti smíření přede mší svatou od 8,30 hodin.