Nedělní ohlášky: 14/2/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

Boženy darovali na kostel 4 000 Kč. Dar ročníku 1940: 1 200 Kč. Dar ročníku 1957: 500 Kč. Ostatní dary 2 800 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Křížová cesta tento týden bude v pátek v 17 hodin a v neděli ve 14 hodin.

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 7. – 9. třída.

§ Další Velké spolčo je tady! Setkáme se v úterý 16. 2. 2016 ve Farní dvoraně. Začínáme v 18:00. S sebou si vemte pohodlné oblečení a obuv a samozřejmě veselého ducha! Těšíme se na Vás! Vaše Nulky 🙂

§ Příští neděli je celonárodní sbírka na Svatopetrský haléř. Vybrané peníze se budou posílat „do rukou papeži“, aby je použil na pomoc nejchudším.

§ V úterý 23. února v 18 hodin zveme na další setkání vdov ve farní dvoraně. Budeme si povídat o „světle“ a nazdobíme si svíčku. Těší se Ludmila Gregůrková

Na pouť do Rakouska se přihlásilo již 35 lidí. Stále se poutníci z farnosti hlásí, takže jsem to ještě nedal vědět do okolních farností, abyste měli možnost se přihlásit, aby to byla co nejvíce naše farní pouť.

FARNÍ TÁBOR 2016! Milé děti, přátelé a kamarádi! I letos jsme pro vás připravili váš oblíbený farní tábor. Pojedeme až do podhůří Jeseníků na táborovou základnu v Klokočově v termínu 9. – 16. července 2016. Vydáme se spolu do období středověku, kdy žili rytíři, kteří se nebáli bojovat za spravedlnost a srdce krásných dam. Do období, kdy legendy z těch dob žijí dodnes. Tábor je určen pro všechny děti od 2. -7. třídy. Přihlášky jsou vzadu v kostele na stolíku. Bližší info u Pavlíny Bobčíkové nebo Martiny Smetanové.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Dar na lavice: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je celonárodní sbírka na Svatopetrský haléř. Vybrané peníze se budou posílat „do rukou papeži“, aby je použil na pomoc nejchudším.

§ Na pouť do Rakouska se přihlásilo již 35 lidí. Stále se poutníci z farnosti hlásí, takže jsem to ještě nedal vědět do okolních farností, abyste měli možnost se přihlásit, aby to byla co nejvíce naše farní pouť.

Nedělní ohlášky: 7/2/2016

DOLNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

Dary nemocných: 9 900 Kč. Dar opravu kostela: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída.

§ Ve středu je Popeleční středa. Začátek doby postní a den přísného postu. (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Při večerní mši svaté se bude udělovat popelec. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté ve středu, se bude udělovat popelec ještě i v neděli při mši svaté v 10,30 hodin.

§ Ve čtvrtek je světový den nemocných. Proto bude mše svatá v 17,30 hodin a při ní se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout i senioři jako posilu v těžkostech stáří, i když nemají vážné zdravotní problémy. Připravte se na přijetí této svátosti také zpovědí.

HORNÍ NĚMČÍ – nedělní ohlášky

Dar na lavice: 1 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden nebude mše svatá ve Slavkově. A v Horním Němčí bude mše svatá jen ve středu.

§ Ve středu je Popeleční středa. Začátek doby postní a den přísného postu. (půst od masa a pouze jednodenní nasycení). Při mši svaté v 16 hodin v Horním Němčí se bude udělovat popelec. Pro ty, kteří se nemohou zúčastnit mše svaté ve středu, se bude udělovat popelec ještě i v neděli při mši svaté.

Nedělní ohlášky: 24/1/2016

DOLNÍ NĚMČÍ

§ Výtěžek farního plesu činil 60 000 Kč. Měsíční sbírka: 18 770 Kč. Ostatní dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

§ V pondělí má náboženství ve 13,30 hodin 6. třída. (Ve čtvrtek náboženství není.)

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti.

§ Třídenní Modlitby matek je v pátek po mši svaté, v sobotu a neděli ve 14 hodin. Rodiče, přijďte se modlit za své děti.

§ Charita Uherský Brod zve Tříkrálové koledníčky a dobrovolníky na bruslení v pátek 29. ledna od 11 do 12,30 hodin na zimní stadion v Uherském Brodě.

§ Arcibiskupství vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně. Více informací ve Farním listu.

HORNÍ NĚMČÍ

§ Měsíční sbírka: 4 550 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Charita Uherský Brod zve Tříkrálové koledníčky a dobrovolníky na bruslení v pátek 29. ledna od 11 do 12,30 hodin na zimní stadion v Uherském Brodě.

Arcibiskupství vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele Cyrilometodějského gymnázia, základní školy a mateřské školy v Prostějově a na místo ředitele Církevní základní školy a mateřské školy ve