Nedělní ohlášky: 4/12/2016

Dolní Němčí

§ Dary na kostel: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 8. a 9. třída.

§ V pondělí v 16,30 hodin je modlení za zemřelého Antonína Zimčíka, který má v úterý ve 14 hodin pohřeb.

§ Ve středu je večerní mše svatá (vigilie) ze čtvrteční slavnosti Panny Marie. Mše je zvláště pro děti a rodiče.

§ V pátek je spaní na faře pro menší děti. Sraz je na faře v 17 hodin. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

§ V sobotu je rorátní mše svatá ráno v 7 hodin a po ní společná snídaně ve farní dvoraně.

§ Od pondělí se zapisují úmysly živých jubilantů na mše svaté na další čtvrtletí.

§ Předvánoční zpovídání bude v Dolním Němčí v sobotu 17. 12. dopoledne.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ V sobotu v 15 hodin je ve farním kostele v Brodě koncert křesťanské skupiny „sNím“ s žehnáním nového CD.

§ V pátek 9. prosince v 18 hodin je na tvrzi v Hluku interaktivní seminář o manželství, nejen pro manžele. Lektoři: manželé Irena a Petr Smékalovi. Kurzovné 100 Kč jednotlivec nebo 150 Kč manželský pár.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA – PROSBA

Tříkrálová sbírka, která je na začátku ledna, se rychle blíží. Proto se opět na vás obracíme s prosbou o pomoc. Prosíme mladé a dospělé, aby se co nejdříve přihlásili Martině Smetanové jako vedoucí skupinek. Děti dostanou v náboženství informace a prosíme také o rychlé přihlášení. Děkujeme za pomoc.

PROŽÍVÁNÍ NEDĚLE S DĚTMI V RODINĚ

Diecézní katechetické centrum v Brně nabízí sešitky Liturgie pro děti. Jsou to barevné knížečky s aktuálními biblickými čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku najdete texty bohoslužby slova, příběh a hádanku. Lze jej využít jako pomoc při rodinné katechezi a to pro děti ve věku 2 až 11 let. Sešitky je možné objednávat e-mailem liturgieprodeti@gmail.com. Na webových stránkách celého projektu http://www.liturgieprodeti.cz najdete také metodické příručky a ukázky. Tam si můžete také sešitky objednat. Cena za jeden sešitek je 3Kč.

Horní Němčí

§ Dary na lavice: 2 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek přede mší svatou v Horním Němčí bude příležitost ke svátosti smíření. (Předvánoční zpovídání bude v úterý 20. 12. v 18 hodin.)

§ Od pondělí se zapisují úmysly živých jubilantů na mše svaté na další čtvrtletí.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ V sobotu v 15 hodin je ve farním kostele v Brodě koncert křesťanské skupiny „sNím“ s žehnáním nového CD.

§ V pátek 9. prosince v 18 hodin je na tvrzi v Hluku interaktivní seminář o manželství, nejen pro manžele. Lektoři: manželé Irena a Petr Smékalovi. Kurzovné 100 Kč jednotlivec nebo 150 Kč manželský pár.

PROŽÍVÁNÍ NEDĚLE S DĚTMI V RODINĚ

Diecézní katechetické centrum v Brně nabízí sešitky Liturgie pro děti. Jsou to barevné knížečky s aktuálními biblickými čteními z liturgie nedělí, slavností a svátků. V každém sešitku najdete texty bohoslužby slova, příběh a hádanku. Lze jej využít jako pomoc při rodinné katechezi a to pro děti ve věku 2 až 11 let. Sešitky je možné objednávat e-mailem liturgieprodeti@gmail.com. Na webových stránkách celého projektu http://www.liturgieprodeti.cz najdete také metodické příručky a ukázky. Tam si můžete také sešitky objednat. Cena za jeden sešitek je 3Kč.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny