Nedělní ohlášky: 11/12/2016

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar biřmovanců na kostel: 6 400 Kč. Dar ročníku 1939: 500 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí má náboženství v 13,30 hodin 6. a 7. třída.

§ V pondělí se nebude zpovídat přede mší svatou.

§ V úterý v 9 hodin je mše v kapli v charitním domě. Od 8:30 hodin tam budu zpovídat. Po mši svaté navštívím na pokojích ty, kteří budou mít zájem a nemohou přijít na mši svatou.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin kněz navštíví nemocné se svatým přijímáním.

§ V pátek je spaní na faře pro starší děti. Sraz je na faře v 18 hodin. Přihlášky jsou vzadu v kostele.

§ V sobotu je poslední sobotní rorátní mše svatá v 7 hodin a po ní společná snídaně ve farní dvoraně.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy.

§ Úmysly na leden, únor a březen můžete dávat vzadu do připravené krabice.

§ V sakristii vybírají Štěpáni a Štěpánky na mši a na kostel.

§ Stále jsou v sakristii k dispozici stolní děkanátní kalendáře za 55 Kč.

§ Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje adventní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat v Dolním Němčí ve čtvrtek 15. 12. na parkovišti před Jednotou (17:00 – 17:10 hodin).

Prosincová předškolička – Adventní setkání

Katolická základní škola zve předškoláčky a jejich rodiče na další Předškoličku. Setkání na téma „Adventní setkání“ se uskuteční ve středu 14. prosince od 16.00 do 17.00 hodin na I. stupni. Více informací webu školy – www.kzsub.cz

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na lavice: 8 300 Kč. Dary na lavice: 1 600 Kč. Dar na kapli: 1 000 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy.

§ Zapisují se úmysly na mše svaté na leden, únor a březen 2017.

§ Oblastní charita Uherský Brod vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie určenou pro lidi v nouzi z našeho regionu. Prosíme všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli pouze trvanlivé potraviny nebo základní drogerii. Pracovníci charity budou tyto věci vybírat v Horním Němčí na parkovišti před kostelem (16:30 – 16:40 hodin) a ve Slavkově na parkovišti před obchodním domem Hruška (16:45 – 16:55 hodin). Předem moc děkujeme.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny