Dolní Němčí – oznámení:

§ Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Na první pátek bude adorace od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 17 hodin společná adorace. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ V sobotu 7. ledna je Tříkrálová sbírka v naší obci. Proto ve čtvrtek v 19 hodin bude setkání vedoucích skupinek na Tříkrálovou sbírku ve farní dvoraně a budou se rozdávat také pláště. V sobotu sbírka začne v 8,30 hodin mší svatou ve farním kostele, při které koledníci přijmou požehnání.

§ V neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele tříkrálový koncert pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu. Jste srdečně zváni.

§ Jubilejní 10. Farní ples bude v sobotu 21. ledna 2017. Prodej vstupenek a místenek bude letos zahájen v neděli 8. 1. vždy po mši v sakristii.

 

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na lavice: 11 200 Kč. Pán Bůh zaplať! Na lavice zbývá našetřit 67 600 Kč.

§ Ve čtvrtek je adorace ve Slavkově od 15,30 hodin a příležitost ke svátosti smíření.

§ V neděli 8. ledna v 15 hodin je v kostele v Dolním Němčí tříkrálový koncert pěveckého sboru Dvořák z Uherského Brodu. Jste srdečně zváni.

§ Jubilejní 10. Farní ples bude v sobotu 21. ledna 2017. Prodej vstupenek a místenek bude letos zahájen v neděli 8. 1. vždy po mši v sakristii.

§ Ve čtvrtek 12/1 bude po mši svaté setkání farní rady na faře v Horním Němčí.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.