Nedělní ohlášky: 5/11/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes ve 13:30 hodin je pobožnost za zemřelé na hřbitově. Začneme u hlavního kříže.

§ Dary nemocných: 4 200 Kč. Ostatní dary: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý 7. listopadu 2017 od 16 hodin v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře se koná vzpomínková bohoslužba při příležitosti 35. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka.

§ Farnost Uherský Brod vás zve na přednášku o arcibiskupovi Theodoru Kohnovi ve středu 8. 11. 2017 v 19 hodin na faře v Uherském Brodě.

§ Centrum pro rodinu v Olomouci vypracovalo materiál k podpoře modlitby v rodinách. Více informací ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 4

Horní Němčí – oznámení:

§ Dnes ve 14:30 hodin je pobožnost za zemřelé na hřbitově ve Slavkově a v 15 hodin v Horním Němčí.

§ V úterý 7. listopadu 2017 od 16 hodin v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře se koná vzpomínková bohoslužba při příležitosti 35. výročí úmrtí P. Antonína Šuránka.

§ Farnost Uherský Brod vás zve na přednášku o arcibiskupovi Theodoru Kohnovi ve středu 8. 11. 2017 v 19 hodin na faře v Uherském Brodě.

§ Centrum pro rodinu v Olomouci vypracovalo materiál k podpoře modlitby v rodinách. Více informací ve Farním listu.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny