Nedělní ohlášky: 12/11/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na Charitu: 12 500 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí 13. 11. je přede mší svatou od 16:45 hodin Fatimská mariánská pobožnost.

§ V úterý v 17 hodin je opět setkání misijního Klubka ve farní dvoraně. 

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Velká farní pouť po České republice se plánuje na termín: čtvrtek 21. 6. – neděle 24. 6. 2018. Bližší informace ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na Charitu: 4 650 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek po mši svaté bude ve Slavkově zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Velká farní pouť po České republice se plánuje na termín: čtvrtek 21. 6. – neděle 24. 6. 2018. Bližší informace ve Farním listu.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny