Nedělní ohlášky: 19/11/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dar muzikantů na kostel: 500 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je další misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu v 17,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ V sobotu 2. 12. 2017 v 18 hodin bude Večer chval v našem kostele. Na začátku bude pobožnost s žehnáním farního adventního věnce. Tímto večerem vstoupíme do doby adventní.

§ Farnost Uherský Brod pořádá v době adventní 4 Večery na biblická témata. Vždy ve středu od 19 hodin na faře v Uherském Brodě. Datumy, témata a přednášející najdete na nástěnce.

§ 1. prosince 2017 od 19 hodin je pro mládež Církevní silvestr (na téma Taneční) na faře a dvoraně v Březové.

§ V sobotu má úklid skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 000 Kč. Dary na kapli: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu 2. 12. 2017 v 18 hodin bude v kostele v Dolním Němčí Večer chval.

§ Farnost Uherský Brod pořádá v době adventní 4 Večery na biblická témata. Vždy ve středu od 19 hodin na faře v Uherském Brodě. Datumy, témata a přednášející najdete na nástěnce.

§ 1. prosince 2017 od 19 hodin je pro mládež Církevní silvestr (na téma Taneční) na faře a dvoraně v Březové.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny