Nedělní ohlášky: 26/11/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Kateřiny darovali na kostel 1 000 Kč. Dar ročníku 1945: 500 Kč. Ostatní dary: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je další misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu v 17,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Na první pátek bude vystavena nejsvětější svátost oltářní v 9 hodin. Zapište se vzadu v kostele do adorační služby. V 16 hodin se bude zpovídat. V 17 hodin společná adorace. V 17,30 hodin je mše svatá a svátostné požehnání.

§ V sobotu v 18 hodin bude adventní Večer chval s žehnáním farního adventního věnce.

§ V neděli při mši svaté budou požehnány vaše adventní věnce.

§ Milé děti, v pátek 8. prosince jste zvány na již tradiční adventní spaní na faře, které bude ukončeno sobotními roráty. Na spaní je nutné se přihlásit!!! Přihláška s bližšími informacemi je vzadu na stolku v kostele.

§ Od tohoto týdne se můžete začít přihlašovat na velkou farní pouť v červnu 2018. Více informací ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 7

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je Adorační den v naší farnosti. Nejsvětější svátost oltářní kněz vystaví v 10 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby po půlhodinách vzadu v kostele, aby se stále někdo před eucharistií modlil. Společné zakončení adorací a svátostným požehnáním bude v 16 hodin.

§ V sobotu v 18 hodin bude adventní Večer chval v Dolním Němčí.

§ V neděli při mši svaté budou požehnány vaše adventní věnce.

§ Vzadu v kostele máte k dispozici Průvodce adventem za 10 Kč.

§ Od tohoto týdne se můžete začít přihlašovat na velkou farní pouť v červnu 2018. Více informací ve Farním listu.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny