Nedělní ohlášky: 3/12/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka 19. listopadu činila 19 600 Kč. Ostatní dary 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Toto úterý 5. 12. není setkání Misijníko klubka. Ve středu v 17,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je scholička na faře.

§ Tento pátek je adventní spaní na faře. Ještě je možné se přihlásit.

§ Velká farní pouť 2018 je již obsazena (+ 5 náhradníků).

§ Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů na další čtvrtletí.

§ Opět se blíží Tříkrálová sbírka, která u nás proběhne v sobotu 6. ledna 2018 dopoledne. K tomu, aby mohla v naší obci proběhnout, potřebujeme vedoucí skupinek a samozřejmě děti – koledníky. Proto vás prosíme o pomoc. Ozvěte se co nejdříve Martině Smetanové. Více informací je ve Farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 8

Tradiční rorátní mše svaté budou letos v soboty 9. a 16. prosince a v pátek 22. prosince vždy v 7 hodin. Po mši svaté jsou děti zvané na snídani do farní dvorany. Letos ale budou roráty i ve všední dny (beze mše svaté). Sestry Boromejky natočily nahrávky tradičních rorátů (na každý den 10 krátkých adventních zpěvů). Pokud chcete začít den skutečně adventně, tak vás zvu vždy v 7 hodin do kostela. Adventní zpěvy si budeme pouštět do reproduktorů, ale zpěvníčky s texty i notami budete mít k dispozici, abyste se mohli přidat. Mezi jednotlivými zpěvy se budeme modlit modlitby (Anděl Páně, desátek růžence, Magnifikat, atd.), číst z Bible (žalmy a evangelium) a nebude chybět ani krátké adventní zamyšlení z Průvodce adventem. Budeme začínat tak brzy proto, abychom skutečně do kostela přicházeli ještě za tmy a odcházeli po rozednění. Kostel se bude otvírat v 6:50 hodin, kdy se rozezní zvony a budou vás provázet na cestě do kostela. Vím, že většina z vás se z pracovních důvodů nemůže zúčastnit a některým se nebude chtít tak brzy vstávat. Ale třeba se nás najde alespoň pár, kteří chceme zakusit opravdovou adventní atmosféru, kterou mladší generace již nezažila a starší generace si ji možná již moc nepamatuje.

Horní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka 19. 11. činila 4 200 Kč. Ostatní dary 5 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Velká farní pouť 2018 je již obsazena (+ 5 náhradníků).

§ Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů na další čtvrtletí.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny