Nedělní ohlášky: 31/12/2017

Dolní Němčí – oznámení:

§ Při vánočních sbírkách se vybralo 41 900 Kč. Dar ročníku 1941: 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Prosím, přicházejte se svými dětmi a vnuky. Ve čtvrtek v 17 hodin je opět zkouška malé scholičky na faře.

§ Na první pátek je od 9 hodin vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Prosím, zapište se do adorační služby. V 16:15 hodin je příležitost ke svátosti smíření. V 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Na první sobotu bude přede mší svatou Fatimská mariánská pobožnost od 7:45 hodin.

§ Farář děkuje všem, kteří se jakkoliv podíleli na letošním Žehnání vína.

§ V sobotu má úklid skupina č. 12

§ V sobotu 6. ledna 2018 v dopoledních hodinách v naší obci proběhne Tříkrálová sbírka. Až u Vás zazvoní tři králové v doprovodu dospělé osoby a prokáží se Vám pověřením Charity, otevřete jim nejen dveře, ale i svá srdce. Předem děkujeme za vlídné přijetí koledníků a za Váš příspěvek do kasičky, který je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Informace pro dobrovolníky Tříkrálové sbírky: – ve čtvrtek 4. 1. 2018 v 19 hodin bude informační schůzka pro vedoucí skupinek a bude se vydávat oblečení pro koledníky – v sobotu 6. 1. 2018 v 8.30 hodin mše svatá s požehnáním pro koledníky – v neděli 7. 1. 2018 v 17 hodin ve farní dvoraně bude promítání animovaného filmu (dle výběru koledníků) jako odměna pro všechny dobrovolníky Tříkrálové sbírky

§ Přijměte naše srdečné pozvání na XI. Farní ples v Dolním Němčí. Můžete se těšit na vystoupení mladého českého zpěváka SEBASTIANA. Večerem Vás bude provázet Dechová kapela Dolněmčanská pětka, hudební skupina Velblue a cimbálová muzika Mladí Burčáci. Vystoupení si pro Vás již pilně připravují MAMINKY – jak je neznáte II. POZOR! Prodej vstupenek a místenek bude letos zahájen 7. 1. vždy po mši v sakristii kostela sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí. Ceny vstupenek: s místenkou 130 Kč a bez místenky 100 Kč.

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 1 600 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek je ve Slavkově adorace a zpovídání od 15,30 hodin. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ V pátek v 15 hodin je pohřeb paní Marie Helmové.

§ Přijměte naše srdečné pozvání na XI. Farní ples v Dolním Němčí. Můžete se těšit na vystoupení mladého českého zpěváka SEBASTIANA. Večerem Vás bude provázet Dechová kapela Dolněmčanská pětka, hudební skupina Velblue a cimbálová muzika Mladí Burčáci. Vystoupení si pro Vás již pilně připravují MAMINKY – jak je neznáte II. POZOR! Prodej vstupenek a místenek bude letos zahájen 7. 1. vždy po mši v sakristii kostela sv. Filipa a Jakuba v Dolním Němčí. Ceny vstupenek: s místenkou 130 Kč a bez místenky 100 Kč.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny