Nedělní ohlášky: 7/1/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary mládeže: 8 250 Kč. Janové darovali 1 800 Kč a Štěpáni a Štěpánky darovali 1 550 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Při Tříkrálové sbírce se vybralo 92 195 Kč. Pán Bůh zaplať dětem i dospělým, kteří se do organizace sbírky zapojili a poděkování patří také všem, kteří přispěli do pokladničky.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko. Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ve čtvrtek v 17 hodin je zkouška malé scholičky na faře.

§ V pátek přede mší svatou v 16,45 hodin bude Fatimská mariánská pobožnost.

§ Příští sobotu je v Blatničce Ples pro Antonínek. Více ve farním listu.

§ Fara Uherský Brod Vás srdečně zve v neděli 14.1. od 17:00 na promítání filmu MARIA Z NAZARETU. Film vypráví podle biblického podání o nejdůležitějších okamžicích života Panny Marie.

§ V sobotu má úklid skupina č. 13

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Bůh zaplať!

§ Tento týden není mše svatá ve Slavkově.

§ Ve čtvrtek je v Horním Němčí adorace přede mší svatou místo růžence (od 16,30 hodin). Během adorace bude příležitost ke svátosti smíření. Po mši svaté bude svátostné požehnání.

§ Příští sobotu je v Blatničce Ples pro Antonínek. Více ve farním listu.

§ Fara Uherský Brod Vás srdečně zve v neděli 14.1. od 17:00 na promítání filmu MARIA Z NAZARETU. Film vypráví podle biblického podání o nejdůležitějších okamžicích života Panny Marie.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny