Nedělní ohlášky: 18/2/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je v kostele pobožnost křížové cesty (zvláště určená pro vdovy).

§ Dary na kostel 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní měsíční sbírku.

§ Protože jsou prázdniny, tento týden není Misijní klubko ani Scholička.

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodiny Postní večerní školy. Srdečně vás zvu. Účast i na jednom setkání vás může obohatit.

§ Příští neděli je celonárodní sbírka Haléř svatého Petra. Peníze papež František použije pro pomoc těm nejpotřebnějším na celém světě. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

§ Pro děti je připravena postní aktivita. Více ve farním listu.

§ Ochotné pomocníky z řad dospělých na Misijní cukrárnu prosíme, ať se hlásí Erice Uhrové.

§ Z organizačních důvodů v děkanátu nebude letos předvelikonoční zpovídání v sobotu před Květnou nedělí, ale již o týden dříve, tzn. v sobotu 17. března 2018.

§ V sobotu má úklid skupina č. 1

image

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli je celonárodní sbírka Haléř svatého Petra. Peníze papež František použije pro pomoc těm nejpotřebnějším na celém světě. Pán Bůh zaplať za Vaši štědrost.

§ Pro děti je připravena postní aktivita. Více ve farním listu.

image

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny