Nedělní ohlášky: 25/2/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Měsíční sbírka: 15 210 Kč. Františky darovaly na kostel 2 600 Kč. Ostatní dary: 2 500 K. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je v rámci Misijního klubka tvořivá dílnička na misijní jarmark, který bude v rámci Netradiční cukrárny. Jste všichni srdečně zváni. Ve čtvrtek v 17 hodin je setkání scholičky.

§ Ve středu přede mší svatou je křížová cesta s třeťáky a jejich rodiči. Zvu i další děti také na mši svatou.

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodiny Postní večerní školy.

§ Na první pátek bude vystavena Nejsvětější Svátost od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. V 16 hodin se bude zpovídat, v 17 hodin společná adorace a po mši svaté bude svátostné požehnání. Na první sobotu bude přede mší svatou od 6:45 hodin mariánská pobožnost.

§ Příští neděli 4. března jste již posedmé zváni na netradiční Misijní cukrárnu do kulturního domu od 14 do 17 hodin. Těšit se můžete na dobré zákusky a hlavně příjemnou dětskou obsluhu. Pomocníci, jak děti tak dospělí, se ještě pořád mohou přihlašovat

§ Prosím přihlášené účastníky naší velké pouti po České republice, aby tento týden přinesli zálohu 2000 Kč na faru. Také se bude zapisovat datum narození (cestovní pojištění) a číslo občanky (ubytování).

§ V sobotu má úklid skupina č. 2

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 5 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Příští neděli 4. března jste již posedmé zváni na netradiční Misijní cukrárnu do kulturního domu v Dolním Němčí od 14 do 17 hodin. Těšit se můžete na dobré zákusky a hlavně příjemnou dětskou obsluhu.

· Prosím přihlášené účastníky naší velké pouti po České republice, aby tento týden přinesli zálohu 2000 Kč na faru. Také se bude zapisovat datum narození (cestovní pojištění) a číslo občanky (ubytování).

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny