Nedělní ohlášky: 4/3/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne začíná křížová cesta již ve 13,30 hodin. Od 14 hodin jste zváni do Misijní netradiční cukrárny v kulturním domě.

§ Sbírka na Haléř sv. Petra: 15 800 Kč. Ostatní dary: 4 000 K. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí nejsou hodiny náboženství ve škole.

§ V úterý v 17 hodin je Misijní klubko a ve čtvrtek v 17 hodin je malá scholička.

§ Ve středu v 17 hodin povedou křížovou cestu žáci II. stupně (6. – 9. třída). Sraz dětí je v 16:50 hodin. Křížová cesta i mše svatá je pro všechny děti, takže spolu s nimi přijďte. 

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodina Postní večerní školy. Začneme probírat obřady jednotlivých svátostí.

§ Křížová cesta je i v pátek přede mší svatou (vedou ministranti).

§ Josefové vybírají v sakristii na mši svatou a kostel.

§ Začíná se přihlašovat na letní farní tábor. Více informací na přihlášce vzadu v kostele a ve farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 3

Horní Němčí – oznámení:

· Od 14 hodin jste zváni do Misijní netradiční cukrárny v kulturním domě v Dolním Němčí.

· Sbírka na Haléř sv. Petra: 9 200 Kč.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny