Nedělní ohlášky: 11/3/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin povede křížovou cestu hnutí Modlitby matek.

§ Při misijní cukrárně se vybralo 26 765 Kč. Peníze pomohou dětem s nemocí AIDS. Při misijním jarmarku se vybralo 4 700 Kč. Tyto peníze pomohou dětem v Tanzánii. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do misijní cukrárny. Jsme moc rádi a vážíme si každých pomocných rukou. Ve farním listu najde děkovný dopis národního ředitele Papežských misijních děl.

§ V pondělí přede mší svatou je Fatimská mariánská pobožnost.

§ Misijní klubko zve všechny farníky na misijní křížovou cestu, která se koná v úterý 17.30 hodin v kostele.

§ Ve středu povede křížovou cestu v 17 hodin malá scholička. Mše svatá je zvláště pro děti. Přijďte.

§ Charita vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie. Pracovníci charity budou v Dolním Němčí potraviny vybírat ve čtvrtek 15. 3. před Jednotou od 17:15 do 17:25 hodin. Děkujeme.

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin ve farní dvoraně je další hodina Postní večerní školy. Řeč bude o svátosti smíření.

§ V sobotu od 9 hodin bude předvelikoční zpovídání. Bude zpovídat více kněží a jen tak dlouho, co budou v kostele kajícníci. Proto přijďte zavčas.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Josefové stále vybírají v sakristii na mši svatou a kostel.

Horní Němčí – oznámení:

· Dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· Katolická základní škola v Uherském Brodě zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče na poslední Předškoličku ve středu 14. března od 16 hodin. Tentokrát bude tématem Velikonoční tvoření.

· Charita vyhlašuje postní sbírku trvanlivých potravin a základní drogerie. Pracovníci charity budou v Horním Němčí potraviny vybírat ve čtvrtek 15. 3. před kostelem od 16:45 do 16:55 hodin a ve Slavkově od 17:00 do 17:10 hodin před OD Hruška. Děkujeme.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny