Nedělní ohlášky: 18/3/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin povede křížovou cestu manželé.

§ Josefové darovali na kostel 6 600 Kč. Dar ročníku 1933: 700 Kč. Ostatní dary: 1000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu povedou křížovou cestu v 17 hodin děti 1. stupně. Mše svatá je zvláště pro děti. Přijďte. 

§ Ve čtvrtek v 17 hodin je malá scholička na faře.

§ Ve čtvrtek v 18,30 hodin je ve farní dvoraně poslední hodina postní večerní školy. Budeme mluvit o zbývajících svátostech.

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné před velikonočními svátky.

§ Třídenní Modlitby matek: pátek po mši svaté; sobota ve 14 hodin a v neděli po křížové cestě. Přijďte se modlit za své rodiny.

§ Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů (přijďte za knězem). Současně již můžete vkládat lístky s dalšími úmysly do krabice vzadu v kostele.

§ Připomínáme mladým, že v sobotu je děkanátní setkání mládeže v Uherském Brodě.

§ Na Květnou neděli přineste kasičky Postní almužny a dejte je vzadu v kostele do připraveného koše.

§ Na Květnou neděli se světí ratolesti kočiček a – pozor – je změna času!

§ Tento týden je celosvětový týden modliteb za mladé lidi.

§ Charita Uherský Brod děkuje všem, kdo přispěli do postní potravinové sbírky. Vybralo se 500 kg trvanlivých potravin a základní drogerie.

Jak slavil Ježíš Poslední večeři? Připravují se dvě velikonoční židovské večeře ve farní dvoraně. První je v úterý 27. 3. pro děti – hlásit se můžete u Martiny Smetanové. A druhá je pro mladé a dospělé ve středu 28. 3., kterou povede otec Petr a zapisovat se můžete vzadu v kostele.

§ V sobotu má úklid skupina č. 5

Horní Němčí – oznámení:

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden se zapisují úmysly na mši svatou živých jubilantů (přijďte za knězem).

§ Na Květnou neděli přineste kasičky Postní almužny.

§ Na Květnou neděli se světí ratolesti kočiček a je změna času!

§ Tento týden je celosvětový týden modliteb za mladé lidi.

§ Zveme mladé a dospělé farníky na židovskou velikonoční večeři, která se bude konat ve STŘEDU 28. 3. 2018 v 18 HODIN VE FARNÍ DVORANĚ v Dolním Němčí. Připomeneme si slavení Ježíšovy Poslední večeře. Počet míst omezen. V případě vážného zájmu se přihlaste knězi.

§ Charita Uherský Brod děkuje všem, kdo přispěli do postní potravinové sbírky. Vybralo se 500 kg trvanlivých potravin a základní drogerie.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny