Nedělní ohlášky: 25/3/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dnes odpoledne ve 14 hodin je venku křížová cesta a po ní třetí setkání Třídenní Modlitby matek v kostele.

§ Měsíční sbírka: 23 000 Kč. Dary nemocných: 6 300 Kč. Ostatní dary: 6 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za Postní almužnu.

§ Příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky: Květná neděle: od 14 hodin – farní a klášterní kostel v Uherském Brodě. Pondělí – 45 minut přede mší svatou. Úterý – od 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí.

§ V úterý v 15,30 hodin budu zpovídat v charitním domě a v 16 hodin tam bude mše svatá.

§ Ve středu nejsou hodiny náboženství a večer není mše svatá.

§ Ve čtvrtek není setkání malé scholičky!

§ Velikonoční třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) spolu s nedělní slavností Zmrtvýchvstání Páně je nejposvátnější období liturgického roku. Proto přicházejte na bohoslužby slavit velikonoční tajemství. Mše svatá na památku poslední večeře Páně začíná v 18,30 hodin. Na Velký pátek a Bílou sobotu se ráno budeme modlit breviář v 8 hodin. Velký pátek je den přísného postu (půst od masa a půst újmy – pouze jedno nasycení) Velký pátek je státní svátek. Proto přijďte i na křížovou cestu, která začne ve 14 hodin, a v případě příznivého počasí budeme procházet obcí. Jednotlivá zastavení budou ztvárněna netradičně živými obrazy. Večerní obřady začínají v 18,30 hodin. Bdění u Božího hrobu je na Bílou sobotu od 8,30 hodin a ve 14 hodin bude s dětmi pobožnost. Velikonoční vigilie začne ve 20 hodin. Na velikonoční neděli se budou při mši svaté žehnat pokrmy a je arcidiecézní sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

§ V sobotu má úklid skupina č. 6

Horní Němčí – oznámení:

· Měsíční sbírka: 4 200 Kč. Josefové ze Slavkova darovali na kostel 600 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Ostatní dary: 3 500 Kč. Pán Bůh zaplať i za Postní almužnu!

· Příležitost ke svátosti smíření před velikonočními svátky: Květná neděle: od 14 hodin – farní a klášterní kostel v Uherském Brodě. Pondělí – přede mší svatou (P. Kornek). Úterý – od 18 hodin ve Slavkově a Horním Němčí.

· Velikonoční třídenní (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) spolu s nedělní slavností Zmrtvýchvstání Páně je nejposvátnější období liturgického roku. Proto přicházejte na bohoslužby slavit velikonoční tajemství. Mše svatá na památku poslední večeře Páně začíná v 16:00 hodin. Velký pátek je den přísného postu (půst od masa a půst újmy – pouze jedno nasycení) Křížová cesta je v kostele v 17:30 hodin a velkopáteční obřady začínají v 18:00 hodin. Velikonoční vigilie začne také v 18:00 hodin. Na velikonoční neděli se budou při mši svaté žehnat pokrmy a je arcidiecézní sbírka na kněžský seminář v Olomouci.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny