Dolní Němčí – oznámení:

§ Postní almužna: 16 386 Kč. Ročník 1944 daroval na kostel 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na kněžský seminář.

§ Na Velikonoční pondělí je pouze ranní mše svatá v 7:30 hodin.

§ V úterý v 17 hodin je misijní klubko ve farní dvoraně. Ve středu je opět mše svatá zvláště pro děti a rodiče v 18:30 hodin. Ve čtvrtek je setkání malé scholičky v 17 hodin na faře.

§ Na první pátek bude Nejsvětější svátost vystavena od 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace. Po mši svaté pak svátostné požehnání.

§ Na první sobotu je fatimská mariánská pobožnost od 6:45 hodin a pak mše svatá v 7:30 hodin.

§ V neděli 8. dubna se bude na faře v Uherském Brodě od 18 hodin promítat film Válečný kabinet. Film pojednává o krachujícím manželství a síle modlitby, která pomůže tuto složitou situaci obrátit v dobré.

§ Otec Petr nabízí pastorační aktivitu „Velikonoční paprsky“ pro dobu velikonoční, pro dobu před slavností Seslání Ducha svatého. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké svatodušní inspirace. Více ve Farním listu nebo na nástěnce.

§ V sobotu má úklid skupina č. 7

Horní Němčí – oznámení:

§ Postní almužna: 3 855 Kč. Nemocní ze Slavkova darovali na kapli 2 000 Kč. Ostatní dary: 1500 Kč. Pán Bůh zaplať i za dnešní sbírku na kněžský seminář.

§ Na Velikonoční pondělí je mše svatá ve Slavkově v 9 hodin.

§ V neděli 8. dubna se bude na faře v Uherském Brodě od 18 hodin promítat film Válečný kabinet. Film pojednává o krachujícím manželství a síle modlitby, která pomůže tuto složitou situaci obrátit v dobré.

§ Otec Petr nabízí pastorační aktivitu „Velikonoční paprsky“ pro dobu velikonoční, pro dobu před slavností Seslání Ducha svatého. Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostávat krátké svatodušní inspirace. Více ve Farním listu nebo na nástěnce.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.