Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na kněžský seminář: 21 400 Kč. Ostatní dary: 12 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý v 17 hodin je další Misijní Klubko ve farní dvoraně. Ve středu je opět mše svatá pro děti a rodiče v 18:30 hodin. Zvláště zvu děti 1. a 2. třídy. Ale přijďte i ostatní. Ve čtvrtek je setkání malé scholičky v 17 hodin na faře.

§ V pátek 13. dubna je přede mší svatou od 17:45 hodin fatimská mariánská pobožnost.

§ Česká biskupská konference ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašuje národní sbírku na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu, a to na příští neděli 15. dubna 2018. Výzva biskupů je ve farním listu.

§ V sobotu má úklid skupina č. 8

Horní Němčí – oznámení:

· Sbírka na kněžský seminář: 6 700 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

· V pondělí na svátek Zvěstování Páně bude v Horním Němčí mše svatá v 18 hodin a bude ji sloužit P. Jan Kornek. Ve čtvrtek bude mše svatá jen ve Slavkově.

· V sobotu ve 14 hodin je v Horním Němčí křest (Antonín Ondra).

· Česká biskupská konference ve spolupráci s Charitou ČR vyhlašuje národní sbírku na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu, a to na příští neděli 15. dubna 2018. Výzva biskupů je ve farním listu.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.