Nedělní ohlášky: 15/4/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1933 daroval na kostel 800 Kč. Dary na kostel: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden (před nedělí Dobrého Pastýře) se modlíme za duchovní povolání. Za věrnost a svatost těch, kteří se již zasvětili Bohu. A také za nová kněžská a řeholní povolání.

§ V úterý v Misijním Klubku pojedeme na výlet na kole napříč Amerikou. Sraz v 17 hodin před farou. Vzít si sebou kolo, přilbu, svačinku, pití a propisku. Předpokládaný návrat v 19 hodin. Výlet bude jen za příznivého počasí.

§ Ve středu je opět mše svatá pro děti a rodiče v 18:30 hodin. Zvláště zvu děti 4. – 6. třídy. Ale přijďte i ostatní.

§ Ve čtvrtek je setkání malé scholičky v 17 hodin na faře.

§ V sobotu v 9 hodin je mše svatá v kapli charitního domu.

§ Ve středu 18. dubna pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku vojenského kaplana P. Jana Pacnera s názvem ISLÁM – výzva nebo ohrožení?

§ V sobotu má úklid skupina č. 9

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel: 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tento týden (před nedělí Dobrého Pastýře) se modlíme za duchovní povolání. Za věrnost a svatost těch, kteří se již zasvětili Bohu. A také za nová kněžská a řeholní povolání.

§ Ve středu 18. dubna pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku vojenského kaplana P. Jana Pacnera s názvem ISLÁM – výzva nebo ohrožení?

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny