Nedělní ohlášky: 22/4/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu: 13 500 Kč. Ostatní dary 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí místo růžence bude velikonoční pobožnost Cesta světla. (Přede mší svatou se nebude zpovídat.)

§ V úterý v 17 hodin je Misijní Klubko. Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 7. – 8. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička.

§ Setkání k modlitbě – Eucharistická hodina – bude od tohoto týdne ve čtvrtek od 14 do 15 hodin.

§ Prosba: Kdo by mohl věnovat staré badmintonové rakety (klidně i bez výpletu), ozvěte se, prosím, Martině Smetanové. Budeme je letos potřebovat na farním táboře. Děkujeme.

§ V sobotu má úklid skupina č. 10

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého východu: 3 800 Kč. Ostatní dary 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek místo růžence přede mší svatou bude velikonoční pobožnost Cesta světla, kterou povede kněz.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny