Nedělní ohlášky: 29/4/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary na opravy kostela: 4 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V úterý 1. a 8. května nebude misijní Klubko.

§ Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 1. a 2. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička.

§ Na první pátek bude nejsvětější svátost vystavena od 9 hodin k osobní adoraci. Prosím zapište se do adorační služby. Od 17 hodin bude příležitost ke svátosti smíření a v 18 hodin společná adorace zakončená svátostným požehnáním. Po mši svaté pak bude májová pobožnost.

§ V úterý začíná měsíc květen a budou opět bývat májové pobožnosti. Rozpis na tento týden najdete ve Farním listu. V úterý 8. 5. bude májová pobožnost venku spojená s modlitbou za dobré počasí a úrodu.

§ V úterý 1. května je slavnost výročí Posvěcení našeho kostela. Protože je státní svátek (den volna), bude mše svatá v 9 hodin. Přede mší svatou od 8,30 hodin bude první májová pobožnost. A večer v 18 hodin vás srdečně zvu do kostela na varhanní koncert. Zazní skladby českých mistrů. Vstupné dobrovolné. V neděli bude slavností hodová mše svatá v 10,30 hodin a hlavním celebrantem bude P. Stanislav Matyáš (nový farář na Strání). Přeji vám, ať slavnost posvěcení chrámu i oslava našich patronů sv. Filipa a Jakuba příští neděli, oživí vaši víru a vztah k našemu kostelu i farnosti.

§ V sobotu má úklid skupina č. 11

Horní Němčí – oznámení:

§ Květen je měsíc Panny Marie. Budou bývat také tradiční májové pobožnosti, při kterých si budeme na pokračování číst druhou část knihy Stín Otce (vyprávění o svatém Josefovi). Tato část knihy zahrnuje události ze života svaté Rodiny od příchodu tří králů po ztracení dvanáctiletého Ježíše v Jeruzalémě. Rozpis májových na tento týden najdete ve Farním listu.

§ Ve čtvrtek ve Slavkově bude od 16,30 hodin společná adorace a zpovídání. Přede mší svatou pak bude hned svátostné požehnání, protože po mši svaté bude krátká májová pobožnost. V Horním Němčí bude májová pobožnost také po mši svaté.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny