Nedělní ohlášky: 6/5/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Ročník 1954 daroval na kostel 500 Kč. Ročník 2000 daroval na kostel 500 Kč. Dar na opravy kostela: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Úmysly na mše svaté v pondělí a čtvrtek nejsou ještě obsazené. Můžete si úmysl přijít zapsat do sakristie.

§ V úterý bude májová pobožnost venku spojená s modlitbou za déšť, příhodné počasí a úrodu. Začneme v 18 hodin u kříže na Hlucké ulici a přes pole půjdeme ke kapli sv. Anny, kde bude májová pobožnost. Když bude pršet, pobožnost nebude.

§ Ve středu v 18,30 hodin je mše svatá pro děti a rodiče. Zvláště zvu děti 3. – 5. třídy. Ve čtvrtek v 17 hodin je na faře malá scholička.

§ Milé maminky a babičky srdečně Vás zveme na oslavu svátku DNE MATEK, která se uskuteční příští neděli. Protože toho dne je 13. května, kdy si připomínáme výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, začneme v 9:30 hodin u kaple Panny Marie na hřbitově a společně se pomodlíme nejdříve za zemřelé maminky. Pak půjdeme průvodem do kostela, kde v 10 hodin (tedy o půl hodiny dříve než obvykle) začne mše svatá. Po ní bude následovat společné posezení ve farní dvoraně s krátkým programem.

§ Ve středu 9. května pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera s názvem HOSPODAŘENÍ CÍRKVE – zkušenosti a perspektiva.

§ Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční Pouť médií v rukou křesťanů v sobotu 12. května 2018 – tentokrát na Velehradě. Poutní mše svatá začíná v 11 hodin, celebruje biskup Josef Nuzík.

Horní Němčí – oznámení:

§ Ve středu 9. května pořádá Moravsko-slezská křesťanská akademie na faře v Uherském Brodě od 19 hodin přednášku arcibiskupa olomouckého Mons. Jana Graubnera s názvem HOSPODAŘENÍ CÍRKVE – zkušenosti a perspektiva.

§ Rádio Proglas a další křesťanská média vás zvou na každoroční Pouť médií v rukou křesťanů v sobotu 12. května 2018 – tentokrát na Velehradě. Poutní mše svatá začíná v 11 hodin, celebruje biskup Josef Nuzík.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny