Nedělní ohlášky: 3/6/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na církevní školy: 13 000 Kč. Rodiče třeťáků darovali na kostel 2 000 Kč. Ročník 1930 daroval 800 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Milé děti, Misijní klubko vás zve na Cestu kolem světa. Jedná se o etapovou hru, kde navštívíme všechny kontinenty světa a tím oslavíme Mezinárodní den dětí. Proto vás srdečně zveme na tuto cestu. Přijďte v úterý v 17 hodin do farní dvorany s dobrou náladou a ve sportovním oblečení. Těší se na vás „Misijní klubíčko“.

§ Ve středu je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Především zvu děti, které chodí do 4. – 6. třídy. Těším se na vás. Ve čtvrtek je scholička v 17 hodin na faře.

§ V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Je to Den modliteb za posvěcení kněží. Otec arcibiskup nás vybízí k zapojení do modliteb na tento úmysl: „Drazí bratři a sestry, z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. Zvu vás k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží. Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti. Ze srdce Vám žehná arcibiskup Jan“ Proto v pátek bude vystavena nejsvětější svátost od 17:30 hodin k půlhodinové tiché osobní adoraci a v 18 hodin bude společná adorace za posvěcení kněží. Po mši svaté pak bude svátostné požehnání.

§ V sobotu je památka Neposkvrněného srdce Panny Marie. Proto bude ráno v 6:45 hodin mariánská pobožnost a v 7:30 hodin mše svatá.

§ V sobotu má úklid skupina č. 16

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na církevní školy: 3 700 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Je to Den modliteb za posvěcení kněží. Otec arcibiskup nás vybízí k zapojení do modliteb na tento úmysl: „Drazí bratři a sestry, z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jako Den modliteb za posvěcení kněží. Zvu vás k hojné účasti na mši svaté ve Vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze. Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj, protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží. Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají vytvářet zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti. Ze srdce Vám žehná arcibiskup Jan“ Proto ve čtvrtek bude vystavena nejsvětější svátost v Horním Němčí od 17:30 hodin k půlhodinové tiché osobní adoraci a po mši svaté pak bude společná adorace a svátostné požehnání.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny