Nedělní ohlášky: 10/6/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ Dary Antonínů a Antónií: 4 810 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Setkání Misijního klubka v tomto školním roce již skončila. Setkání malé scholičky bude tentokrát až v pátek v 17 hodin.

§ Ve čtvrtek a pátek od 9 hodin navštíví kněz nemocné.

§ V sobotu ve 14,30 hodin je mše svatá za padesátníky.

§ Závěrečná studentská mše v tomto školním roce bude v pátek 15. 6. v 18 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě, po mši svaté pak bude připraven táborák na zahradě fary. Mladí farníci, přijeďte!

§ V sobotu má úklid skupina č. 17

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny