Nedělní ohlášky: 17/6/2018

Dolní Němčí – oznámení:

§ V pondělí, středu a pátek je mše svatá v 18,30 hodin. V úterý v 9 hodin je mše v kapli charitního domu. V sobotu v 15 hodin je mše svatá za šedesátníky.

§ Dary nemocných: 6 300 Kč. Ostatní dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zkouška malé scholičky je ve čtvrtek v 17 hodin.

§ Do středy tohoto týdne mohou živí jubilanti nahlásit své úmysly na mši svatou na červenec, srpen a září.

§ Petrové a Pavlové vybírají v sakristii na kostel a mši svatou.

§ V sobotu má úklid skupina č. 18

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary na kostel 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Od čtvrtka do neděle jsem na velké farní pouti. Budu na všech místech pamatovat v modlitbě i na farníky z naší farnosti. Prosíme také o modlitbu. V případě zaopatřování nemocného nebo vyřízení pohřbu se obracejte na otce Josefa Stojaspala v Dolním Němčí.

Tento týden nebude v Horním Němčí ani Slavkově mše svatá. Příští neděli přijede kněz z Uherského Brodu.

Záložka pro trvalý odkaz.

Komentáře jsou uzavřeny